ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

ရွမ္းအမ်ိဳးသားတဦး၏ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အထင္အျမင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္အေရြးခံခဲ့ျခင္းမရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္တဦးျဖစ္သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားတဦး၏ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အထင္အျမင္

က်ေနာ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စစ္အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ကတိကဝတ္ေတြကို အမွန္ဘဲ ယံုၾကည္မိခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ စစ္တပ္မွာ ႀကီမားတဲ့ရာထူးတာဝန္ေတြကို ယူထားၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕အာဏာေတြကို သိမ္းယူထားပါတယ္။ အခုတခါ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ တာဝန္ရွိလာျပန္ေတာ့ အမွန္တကယ္ဘဲ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ၾကမွာဘဲလို႔ က်ေနာ္ထင္မိတယ္။ ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ တာဝန္ရွိသေလာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရိုးရိုးေျဖာင့္ေျဖာင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔က တိုင္းရင္းသားေတြဆိုေတာ့ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္ ဘယ္တိုင္းရင္းသားဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပေျပလည္လည္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ လူမ်ိဳးတကာတို႔ရဲ႕ ညီၫြတ္မွ်တတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ ေနခ်င္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးကို ဗဟိုျပဳၿပီးေတာ့ ပထဝီေဒသအရ တည္ေဆာက္ထားပံုကိုက တိုင္းရင္းသားအားလံုး စုစုစည္းစည္းေနၾက ဖို႔မဟုတ္လား။

က်ေနာ္က စစ္အာဏာပိုင္ေတြ ျပဌာန္းထုတ္ေဝတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ‘ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ’လို႔ တိတိက်က်ျပဌာန္းထားတာေတြ႔ရလို႔ သိပ္ဝမ္းသာသြားတယ္။ ငါတို႔တိုင္းရင္းသားေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုသားေတြ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္း၊ တန္းတူျခင္းဆိုတဲ့ ေလာကေစာင့္တရားနဲ႔အညီ ေတာင္ေပၚ/ေျမျပန္႔၊ လူနည္းစု/လူမ်ားစု မခြဲျခားဘဲ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာေတာ့မယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၿပီးတာနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႀကီးေပၚထြန္းလာၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးေတြကို ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ေတာ့မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို က်ေနာ္ အေတာ့္ကို ေလးစားအထင္ႀကီးသြားမိပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတဲ့ကာလ ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းေတြ ထုတ္ၾကပါတယ္။ က် ေနာ္တို႔လည္း ပါတီေတြရဲ႕သေဘာထားကို ေလ့လာပါတယ္။ အဲ- အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕သေဘာထား ပါပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဖတ္ၾကည့္တယ္။ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လက္ခံတယ္။ သေဘာက်တယ္။ ယံုၾကည္တယ္။ ဒီေတာ့ မဲထည့္ခ်ိန္လည္း ေရာက္ေရာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို တကယ့္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာနဲ႔ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ မဲေပး လိုက္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း အႏိုင္ရတယ္။ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ေသခ်ာေပါက္ကို ကမၻာသိေအာင္ ကတိေတြေပးထားတာဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သိပ္ေပ်ာ္တာေပါ့။ ကတိေတြကေတာ့- ျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းထံ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အာဏာကို လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးတာနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕မူလတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး-အစရွိတာေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတာနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ အစိုးရဖြဲ႔ၾက-အစရွိတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ကတိေတြအရ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔တေတြ ေက်းဇူးတင္ၾကရမွာပါ။

ဒီလိုနဲ႔ တႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္- အခု ဆယ္ႏွစ္ရွိလာၿပီေပါ့။ “က်ဳပ္တို႔က စစ္သားဗ်။ ျပတ္ျပတ္ေျပာ တတ္တယ္။ ေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္တယ္”ဆိုတဲ့ စစ္သားေတြ ေျပာေလ့ရွိတဲ့စကားအတိုင္း မဟုတ္ေတာ့ ဘဲ ျပတ္ျပတ္ေျပာၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့အတိုင္း မလုပ္တာေတြကိုေတြ႔ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေခၚဖို႔ အေျခခံ ဥပေဒေရးရဦးမယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဖို႔ ညီလာခံလုပ္ရဦးမယ္-ဆိုတာေတြ ေျပာလာတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ကေန ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီေတြ ဘာေတြလို႔ေတာင္ နာမည္ေျပာင္းသြားၿပီ။ “ဘယ္မွာလဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္”။ က်ေနာ္ အေလး အ နက္ေျပာခ်င္တယ္။ တိုင္းျပည္မွာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြ ကတိပ်က္ရင္ တိုင္းျပည္ပါ ပ်က္တတ္တယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး ကမၻာ့အလယ္မွာ သိကၡာက်စရာကိစၥမ်ိဳးကို စစ္အာဏာရွင္ေတြ မလုပ္သင့္ဘူး။ အမွန္ကေတာ့ သူတို႔က ကတိအတိုင္း လႊတ္ေတာ္ေခၚမေပးလို႔ တိုင္းျပည္မွာ ျပႆနာေပါင္းစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။ ႏုိင္ငံေရးမေျပလည္ဘူး။ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနတယ္။ ျပည္သူျပည္သားေတြ မြဲေတေနၾကတယ္။ လူမႈေရး ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးေနတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ အထက္တန္းပညာ မသင္ယူႏုိင္ဘူး။ ဝန္ထမ္းေတြ ျခစားေနတယ္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပ်က္ယြင္းေနတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေနတယ္။ အေရးႀကီးလွတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရး ဒီေန႔ထိ ေျပေျပလည္လည္ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းမႈ မရွိေသးဘူး။ ျပည္သူလူထုဟာ ငရဲခံေနရသလိုပါဘဲ။

ဒါေပမယ့္ ဒါေတြအားလံုးဟာ ခ်က္ခ်င္းေျပလည္သြားႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္ယံုၾကည္တယ္။ ‘လာခ်င္ရင္ အနီးေလး၊ မလာခ်င္ရင္ ခရီးေဝး’ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ သူတို႔သာ ဆႏၵရွိမယ္ဆိုရင္ စစ္အာဏာ ပိုင္ေတြရယ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြရယ္၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရယ္ တကယ့္စိတ္ေကာင္း ေစတ နာအရင္းခံနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလိုက္ရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ေရာ သူေရာကိုယ္ပါဆိုသလို အကုန္လံုး အ ဆင္ေျပသြားမယ္။ ဒါ ေသခ်ာတယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလွ်င္ မည္သူမွ အရံႈးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ ဒါ့ အျပင္ တိုင္းျပည္က လိုအပ္ေနတဲ့ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ၾကရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ က်ေနာ္တဦး တည္းမဟုတ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုးရဲ႕ ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵျဖစ္ပါတယ္။ ခက္တာက သူတို႔က ဘာ့ေၾကာင့္ မေဆြးေႏြးခ်င္တာလဲဆိုတာကို မစဥ္းစားတတ္ေအာင္ပါဘဲ။ ။

No comments:

Post a Comment