ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသို႕ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအား ျပဌာန္းျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ား။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသို႕ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသို႕စည္းရံုးေရးခရီးထြက္ရာတြင္ ျပည္သူ လူထုႀကီး၏ေထာက္ခံမႈကို လြန္စြာမွပင္ရရွိခဲ့ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိမိ၏ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္တြင္ရွိေသာ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႕မေရာက္မွီကပင္ ထုိေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုႀကီးက ၾကိဳဆိုရန္၊ ႏႈတ္ဆက္ရန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းကို လာေရာက္နားေထာင္ရန္ အားၾကိဳးမာန္တက္ရွိေနၾကပါသည္။ ထုိ႔နည္းတူစြာ အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္မည့္ ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္တြင္ အေႏွာက္အယွက္အဟန္႔ အတားမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္- ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵႏွင့္ အာဏာပိုင္တို႔၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈတို႔ အားျပိဳင္ေနသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္’ကို ေတြ႔ရပါသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာက္ရွိလာပါက မၾကိဳရ၊ ပန္းမကမ္းရ၊ ႏႈတ္မဆက္ရ၊ လမ္းေပၚမထြက္ရ၊ အိမ္ထဲမွမထြက္ရ၊ ေခါင္းျပဴမၾကည့္ရဟု အမိန္႔မ်ားထုတ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နဝတ၏အမိန္႔အမွတ္ (၂/၈၈)၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၈/၈၈)တို႔ကို ျမိဳ႕ အႏွံ႔၊ ရြာအႏွံ႔၊ ေန႔ညမျပတ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိခ်ိန္မွစ၍ ျပန္လည္ မထြက္ခါမွီအခ်ိန္အထိ ေၾကညာ၍လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထုအား မတရား ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တားခဲ့ေပသည္။ ထို႔ျပင္ စက္ေသနတ္ႀကီးမ်ား အေျမွာက္ႀကီးမ်ားအား ကားေပၚတင္၍ ျမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္္သား ရဲေဘာ္မ်ားအား လည္ပင္းတြင္ အနီေရာင္လည္စည္းမ်ား စည္းေစ၍ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအျပည့္အစံုျဖင့့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တုိက္ပြဲဝင္ေတာ့မည့္အလား ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာရာလမ္းတေလွ်ာက္တြင္လည္း တံတားျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ဆိုလွ်င္၊ မလာမီကပင္ တံတားအား ဖ်က္ထား၏။ လမ္းေလွ်ာက္၍သြားရမည္ဆိုပါလွ်င္ လမ္းေပၚတြင္ အတားအဆီးမ်ားခ်ထား၍ လမ္းပိတ္ထား၏။ ၾကိဳဆို ဧည့္ခံသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ကားမ်ားကိုငွားရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ကားပိုင္ရွင္မ်ားအား တားဆီးထားျပန္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တည္းခိုမည့္အိမ္အား မီးျဖတ္ျခင္း၊ ေရျဖတ္ျခင္း၊ အိမ္ေရွ႕လမ္းမအား သံဆူး ၾကိဳးမ်ားခ်ထားျခင္းစသည္ျဖင့္ နည္မ်ိဳးစံုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မလာမီရက္ပိုင္းေလးအတြင္း ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိအသံခ်ဲ႔စက္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရံုးမ်ားတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံထားရန္ အမိန္႔ထုတ္၍ သိမ္းဆည္း ထားသည့္အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကားေျပာမည့္ ေနရာအနီးတြင္း အသံခ်ဲ႔စက္မ်ားကို တပ္ဆင္ထား၍ ေဟာေျပာပါက အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ထား၏။

ျပည္သူမ်ားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ေတြ႔ဆံုရန္ ေလွျဖင့္လာရမည္ဆိုပါက ထုိအရပ္ေဒသရွိ ေလွမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားျပန္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ေလွမရွိေသာအရပ္မွ ျပည္သူမ်ားက ညအခ်ိန္ကပင္ ရသည့္အရာမွန္သမွ်ကို အသံုးျပဳ၍ ျမစ္ကိုျဖတ္၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ ေရကူး၍ လည္းေကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတြ႔ဆံုရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ေရာက္ရွိေနၾကေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္လာမည့္ေဒသႏွင့္ေဝးကြာေသာ ေဒသမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ရရာယာဥ္ကို စီး၍လည္းေကာင္း၊ ေျခလွ်င္ခရီးကိုအေျပးႏွင္၍လည္းေကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိရာအရပ္သို႕ အခက္အခဲ အတားအဆီးအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ ေရာက္ရွိေနၾကေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိ လာေသာအခါတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်စ္ခင္ေသာ၊ ေထာက္ခံေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ အာဏာပိုင္တို႔၏ တားဆီးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ေနရာမ်ာမွလည္းေကာင္း ထြက္လာၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဝမ္းပန္းတသာ လႈိက္လွဲစြာျဖင့္ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုၾကပါသည္။ လက္နက္ကိုင္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ၊ အသံခ်ဲ႔စက္ျဖင့္ ဥပေဒ၊ အမိန္႔မ်ားကို ေၾကညာ၍ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာအာဏာပိုင္တို႔၏ လုပ္ရပ္သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအား ေက်ာ္လြန္၍ မရသည္ကို လက္ေတြ႔က်က် ျမင္ေတြ႔ရေပေတာ့သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ အာဏာပိုင္တို႔၏မတရားမႈ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျပည္သူတို႔က ေအာင္ပြဲခံျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ မည္သို႔ပင္ တားဆီးပိတ္ပင္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအား ဆန္႔က်င္၍ မရႏိုင္ပါ။ ျပည္သူခ်စ္ေသာ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ျပည္သူတို႔၏ အလယ္တြင္သာတည္း။

အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၏ စည္းရံုးေရးခရီးသည္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ရင္းႏွီးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈတို႔ကို အျပည့္အဝရရွိသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား၏ခံစားေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ ဒုကၡမ်ားကို သိရွိနားလည္ ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ သမိုင္းဝင္စည္းရံုးေရး ခရီးတခုျဖစ္သကဲ့သို႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေပၚတြင္လည္း ေထာက္ခံမႈမ်ားစြာရရွိခဲ့ေပ သည္။ စစ္အစိုးရသည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပည္သူလူထုေထာက္ခံျခင္းကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမို ျပင္းထန္စြာ ဖိႏွိပ္လာပါေတာ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စည္းရံုးေရးမႉးမ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား မတရားပုဒ္မမ်ားတပ္ဆင္ကာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ပါေတာ့၏။ ထို႔ျပင္ အာဏာကို အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲ၍ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ပို၍ပို၍ ဖိႏွိပ္လာ၏။ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အားရပ္တန္႔သြားေစရန္ အကန္႔အသတ္ အတားအဆီးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာေတာ့၏။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာလည္း အဖမ္းဆီးခံ၊ ေထာင္က်ခံ၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံ၍ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဇြဲ၊ သတၱိ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယတို႔ျဖင့္ အာဏာပိုင္တို႔၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားအား ၾက့ံၾက့ံခံ ရပ္တည္လႈပ္ရွားခဲ့ၾက၏။ အာဏာပိုင္မ်ား၏တုန္႔ျပန္မႈကား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ားကို ဆက္လက္၍ မတရား ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ေနျခင္းသာတည္း။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေရးဆြဲရန္ အၾကံျပဳခ်က္္မ်ားေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအား ျပဌာန္းျခင္း

(၁၉၈၉)ခုႏွစ္ မတ္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ နဝတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရန္ဟုဆိုကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို ထုတ္ျပန္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္္သည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရား မွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးတည္လ်က္ ထိုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပယ္ဖ်က္ရမည္မ်ား၊ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ရမည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္ အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နည္းတူ အျခားေသာပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအတြင္းမွ စိတ္ဝင္စားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းယူ သည္မွာ ဟန္ျပသေဘာသာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပိဳင္ဘက္မရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ တခုမွလြဲ၍ က်န္အေရးႀကီးေသာအၾကံျပဳခ်က္္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ မိမိတို႔ေရးဆြဲထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ မူၾကမ္းအတိုင္းပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ေပသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပးမည့္ေန႔လည္းမပါ၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ အစီစဥ္လည္းမပါရွိခဲ့ပါ။ စင္စစ္မွာ ဥပေဒေရးဆြဲရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဟန္ျပ ေတာင္းဆိုၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို အေလးမထား၊ ဂရုမစိုက္ပဲ မိမိတို႔အလိုက် လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ အတုအေယာင္ အၾကံျပဳခ်က္ ေတာင္းဆိုမႈတရပ္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္၏ လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ေရး၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးအတြက္ ေျပာၾကားခ်က္္ႏွင့္ “တပ္မေတာ္သည္ လိမ္တဲ့အက်င့္မရွိဘူး”ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

(၁၉၈၉)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၅)ရက္ေန႔တြင္ နဝတ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က-
“က်ေနာ္ ဒီေန႔ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ယူထားတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္သြားတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ေစရဘူး၊ က်ေနာ္ စည္းနဲ႔စနစ္နဲ႔လုပ္သြားတယ္ဆုိတာကို လႊတ္ေတာ္ေပၚလာရင္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ က်ေနာ္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပမယ္။ က်ေနာ့္မွာ တာဝန္ရွိတယ္။”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “-ဘာတခုမွ တိုင္းျပည္ကိုမလိမ္ခ်င္ဘူး၊ အရင္တုန္းကလည္း လိမ္တဲ့အက်င့္မရွိဘူး၊ တပ္မေတာ္ဟာ လိမ္တဲ့အက်င့္မရွိဘူး”ဟူ၍ တပ္မေတာ္၏ ရိုးေျဖာင့္ပံုကိုလည္းေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္-

“ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔လည္းမတူဘူး။ မတူပါဘူး၊ ဘယ္လိုမတူသလဲ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေနာက္္ လမ္းစဥ္ပါတီ ေထာင္တယ္။ က်ေနာ့္မွာ (Party Back) ပါတီမရွိပါဘူး။” ဟူ၍စစ္တပ္က လက္ကိုင္တုတ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း မျပဳဟူ၍ လည္းေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔ျပင္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးနဲ႔ ပတ္သတ္၍လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္က-
“က်ေနာ္ အာဏာကို ဥပေဒနဲ႔လႊဲမယ္၊ (majority vote government form up) လုပ္ႏိုင္ရင္ လႊဲေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္ သေဘာတူပါတယ္။ (constitution) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ရွိရမယ္။ သူ႔မွာ အေျခခံ (constitution) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒရွိရမယ္။ ဘယ္ဟာကို (recognize) လုပ္မလဲ။ (amendment) လုပ္မလား၊ ဘာညာ၊ ဒါေတြကေတာ့ ပါတီေတြ စဥ္းစားရမယ့္ကိစၥဗ်။” ဟူ၍ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ အႏိုင္ရရွိေသာပါတီအား အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးတင္ဦး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕အား ထိန္းသိမ္းျခင္း

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မတရားဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ားေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနသမွ် လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ျပည္သူလူထုတို႔၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ထြန္း မလာႏိုင္ဟု ျမင္လာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူေသာ ဥပေဒဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾကရန္ ျပည္သူလူထုႀကီးအား တင္ျပခဲ့ေပသည္။

ျပည္သူလူထုႀကီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မတရားေသာအမိန္႔မ်ားကို ဆန္႔က်င္သည့္ တင္ျပခ်က္အား ေထာက္ခံလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္လာေသာအခါ စစ္အစိုးရသည္ မိမိတို႔မတရားလုပ္မႈ မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုက ဆန္႔က်င္လာမည္ကို စိုးရိမ္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အင္အားမ်ားကို ျဖိဳခြဲေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (၁၉၈၉)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၂ဝ)ေန႔တြင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္အားေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ(ခ)ျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားလိုက္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း စည္းရံုးေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ စည္းရံုးေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထား၍ မတရားေသာ ခံဝန္ခ်က္မ်ားကို အတင္းအၾကပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေစခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းစည္္းမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္စည္းမ်ားအား ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ ေထာင္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥကၠ႒ဦးတင္ဦးအား ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္၌ တားဆီးထားရာမွ ေခၚယူသြားၿပီး စစ္ခံုရံုးတခု၌ စစ္ေဆးစီရင္ကာ နာရီပိုင္းအတြင္း အလုပ္ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္(၃)ႏွစ္ ခ်မွတ္ အျပစ္ေပးလိုက္ေလသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တဖက္က ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး တဖက္တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ တားဆီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ စစ္ခံုရံုးျဖင့္စီရင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခု၏ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခ်ိဳးႏွိမ္ရာေရာက္သကဲ့သို႕တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚေရးတည္းဟူေသာ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာလည္း ေမွးမွိန္၍ သံသယပြားစရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ သို႕ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရမွမည္သို႔ပင္ မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ိဳးစံုကို လုပ္ေဆာင္ေစကာမူ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ မ်ားႏွင့္ စည္းရရံုးေရးမႉးမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ရင္ဆိုင္ကာ စည္းရံုး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ဖိႏွိပ္မႈအဖံုဖံုၾကားမွပင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ေထာက္ခံ အားေပးလ်က္ရွိသည္။

စစ္အစိုးရသည္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအဝင္ အျခားဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို ဖိႏွိပ္ေသာ္လည္း မဆလ တျဖစ္လဲ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ(တစည)အား လြတ္လပ္စြာစည္းရံုးလႈပ္ရွား ခြင့္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ မဆလအစိုးရ လက္ထက္က ရွိခဲ့ေသာ ပါတီပိုင္ပစၥည္းမ်ား၊ ရံုးမ်ား၊ ဘ႑ာေငြ မ်ားကို ဆက္လက္သံုးစြဲေစခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ တဖက္ကိုေျမွာက္၊ တဖက္ကိုဖိသည့္ စနစ္ကိုသံုး၍ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အားတဘက္သတ္ မတရား ဖိႏွိပ္ထားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကို ေၾကညာပါေတာ့သည္။ (၁၉၉ဝ) ျပည့္ႏွစ္ ေမလ(၂၇)ရက္ (၁၃၅၂)ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း(၄)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ (၁၉၈၉)ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္(၃၂၆)ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းျခင္း၊ စီစစ္ျခင္း၊ ရုတ္သိမ္းျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေန႔ရက္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ-က)

No comments:

Post a Comment