ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္မွ(၂ဝဝဝ)ျပည့္ႏွစ္အထိ ဆယ္မိုးဆယ္ေႏြ ျမန္မာေျပ - မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတဦး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။
(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္မွ(၂ဝဝဝ)ျပည့္ႏွစ္အထိ ဆယ္မိုးဆယ္ေႏြ ျမန္မာေျပ - မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတဦး

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ၿပီးခဲ့သည္မွာ ဆယ္မိုးဆယ္ေႏြရွိခဲ့ေပၿပီ။ ထိုစဥ္က ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ၿပီးလွ်င္ အႏိုင္ရပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ၊ မိမိတို႔စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္ပါမည္ဟု စစ္အာဏာရွင္တို႔က မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ ကတိေပးထားသည္ကို လူတိုင္း သတိရ မွတ္မိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍ ဆယ္ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ မိမိတို႔၏ကတိအတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မေပးဘဲ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ေကြ႔ေကြ႔ေကာက္ေကာက္၊ ေတာင္ေတာင္ဤဤ ေျပာဆို၍ ျပည္သူလူထုကို လိမ္ညာ လွည့္ဖ်ားထားသည္မွာ အရွက္တရား ကင္းေလစြဟုသာ မွတ္ခ်က္ခ်ရေပမည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အဘယ့္ေၾကာင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲႀကီးကို ကမၻာသိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသနည္း။ ေစာေၾကာဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပေပးခဲ့သည္မွာ မေရွာင္လႊဲသာ၍ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ကို မည္သို႔လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ရမည္ကို စစ္အာဏာရွင္တို႔ ေကာင္းစြာမသိၾကေသးေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ မဆလအေမြခံ တစညပါတီကို ဖန္တီးတည္ေထာင္ၿပီး တဖက္သတ္အခြင့္အေရးေပး စည္းရံုးလႈပ္ရွားေစခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ဟန္႔တားသည္။ အထူးသ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အေၾကာင္း မ်ိဳးစံုရွာ၍ ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္သည္။ ဤသို႕ညစ္ ပတ္ေကာက္က်စ္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိလိမ့္မည္ဟု ၄င္းတို႔ မထင္မိ။ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားအမွန္ကို စစ္အာဏာရွင္တို႔ အမွန္အတိုင္း မတြက္တတ္ခဲ့ေခ်။

ဤသို႔ျဖင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို က်င္းပခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရေတာ့သည္။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ရဲအဖြဲ႕ဝင္မ်ား- စသည့္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားကပင္လွ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ပံုေအာ၍ ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္တပ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို မည္မွ် စက္ဆုပ္ရြံရွာေၾကာင္း၊ မလိုလားေတာ့ေၾကာင္း အထင္အရွားျပသခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ မည္မွ်ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး ေလးစား ယံုၾကည္ေၾကာင္းကို အထင္အရွားျပသခဲ့သည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ား အႀကီးအက်ယ္ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားေတာ့သည္။ “ခိုးခ်င္တာလည္း ပ်ာလို႔၊ လက္ေႏွးတာလည္း ခ်ာလို႔”ဆိုသည့္စကားအတိုင္း သူခိုး လက္ေႏွးသျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အၾကံအစည္ စိတ္ကူးမ်ား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

တစည၏ ဘဝအေျခအေနကိုလည္း စစ္အာဏာရွင္တို႔ သေဘာေပါက္သြားသည္။ အားကိုး၍ သံုးစားမရႏုိင္ေတာ့။ (၁၉၆၂)ခုႏွစ္မွစတင္၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေပၚ စစ္တပ္က အႏုိင့္အထက္ အလြန္အကြ်ံ ျပဳလုပ္ထားမႈမ်ားကလည္း ရွိေနသည္။ တဖန္ အေမြးခံထားရေသာ စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ မ်က္ႏွာထက္ ၄င္းတို႔အရွင္သခင္၏ မ်က္ႏွာကို ပိုမို ေထာက္ထားျခင္းသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ သစၥာတရားျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အာဏာရသြားလွ်င္ ၄င္းတို႔၏အနာဂတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားႏုိင္သည္ဟု စစ္အာဏာရွင္မ်ား ေၾကာက္ရြံ႔ ေနပံုရသည္။ ဒီမိုကေရစီ သက္ဝင္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ၄င္းကဲ့သို႕ အရွင္သခင္၏ အေမြးခံမ်ားမဟုတ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚယံုၾကည္ေဆာင္ရြက္ရဲသူမ်ားျဖစ္သည္ကို မသိၾကသျဖင့္ ေၾကာက္စိတ္ဝင္ကာ ၄င္းတို႔အာဏာလက္မလႊတ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ၿပီးမိုက္လံုးႀကီးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပံုရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရလိုက္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ ဝမ္းသာမဆံုး တျပဳံးျပဳံးျဖစ္ေနသည္။ ေနာင္ေရးအတြက္ စိတ္ေအးေနၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အေကာက္ဉာဏ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေႏွာက္ယွက္လာမည့္အေရးကို ေတြးေတာမိၾကပံုမရေခ်။ စင္စစ္အားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳမရွိဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ မဆလေခတ္ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ျပည္သူ/ျပည္သားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကသည္မဟုတ္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ တပါတီစနစ္ေအာက္တြင္ ထားသလိုေန၊ ေစရာသြား၊ ခိုင္းတာလုပ္ဘဝျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဝန္ထမ္းဘဝ၊ ႏိုင္ငံ ေရး အေစခံဘဝကိုသာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကဖူးသည္။ ပါတီစံု ႏုိင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳမရွိၾကသျဖင့္ ေရြးေကာက္ ပြဲရလဒ္ကို အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မည္သို႕ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို မသိေသးဘဲ ရွိေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္မွာလည္း စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ မတရားဖမ္းဆီး အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္းကို ခံေနရသည္။

ဤအေျခအေနကို စစ္အာဏာရွင္တို႔က အခြင့္ေကာင္းယူကာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဥပေဒ၊ စည္းကမ္း၊ ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မေပးေတာ့ရံုမွ်မက ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအေပၚ ေသြးထိုးစမ္း၍ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေတာ့သည္။ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ က်င္းပေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲကိုပင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရန္သာ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟု အရွက္မရွိ ေျဗာင္လိမ္၍ေျပာဆိုလာသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံဆိုသည္ကို အႏုိင္က်င့္၍ ဇြတ္အတင္းေခၚယူသည္။ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးတြင္ အျမဲတမ္း အေပၚစီးယူ လႊမ္းမိုးထားဖို႔ အရွက္မရွိ အဓမၼ ၾကံစည္သည္။ ‘သား’ကတလွည့္ ‘အေဖ’လုပ္လိုေသာ မၾကံေကာင္းမစည္ရာကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ဂႏၶီီခန္းမ အစည္းအေဝးေခၚယူစဥ္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္ေသာကိစၥကို ဆံုးဆံုးျဖတ္ျဖတ္၊ ရြပ္ရြပ္ခြ်န္ခြ်န္လုပ္ခဲ့ၾကမည္ ဆိုလွ်င္ ယေန႔ျမန္မာျပည္၏ အေျခအေနသည္ ယၡဳလို ဂုဏ္သိကၡာ က်ေနေသာ အနာဂတ္မဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနမည္မဟုတ္ေခ်။ အရူးလက္ထဲကအရုပ္လို စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ထင္ရာျပဳမူျခင္းကို ငံု႔ခံေနၾကရမည္မဟုတ္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား တစံုတရာအျမစ္တြယ္ရွင္သန္ေနေလာက္ ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မျပတ္သားခဲ့၍သာ ယေန႔စစ္အာ ဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၊ ေသြးခြဲ သပ္လွ်ိဳ၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္းကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ တႏုိင္ငံလံုး ခံေနရသည္ဟု ဒီမိုကေရစီအတြက္ အသဲၾကားမွ မဲတျပားကိုေပးခဲ့ေသာ ျပည္သူတဦးအေန ျဖင့္ ယူဆမိသည္။

ျပည္သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႀကီးစြာေစာင့္စားေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ယၡဳအခ်ိန္တြင္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ မုသားပင္လယ္တြင္ ျမဳပ္ခ်ီေပၚခ်ီျဖင့္ လြင့္ေမ်ာလ်က္ရွိေပသည္။ ယၡဳအေျခအေနတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအပါအဝင္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ ေက်ာင္းသားအားလံုးတို႔သည္ ညီၫြတ္မႈ၊ ေသြးစည္းမႈအျပည့္ဝျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈကို ဝိုင္းအံုအားေပးရန္ အထူးလိုအပ္လွသည္။ ဤသို႔မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ေက်းကြ်န္ႏုိင္ငံသားမ်ားဘဝသို႕ေရာက္ကုန္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အေပါင္းအပါ ေငြရွင္ေၾကးရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမွ သားသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ေခတ္မီ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူေနၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ထား ရာေန၊ ေစရာသြား၊ ခိုင္းတာလုပ္၊ က်ိဳးႏြံစြာ နာခံမည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သားသမီးမ်ားကို စစ္တပ္က သီးသန္႔ဖြင့္ေသာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ငယ္ေမြးျခံေပါက္မ်ားအျဖစ္ သီးသန္႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုႀကီး၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အထက္တန္းပညာသင္ယူရာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားကိုမူ ယေန႔အထိ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္၍ မေပးဘဲ လူငယ္ေက်ာင္းသားတို႔၏ဘဝကို နင္းေခ်ပစ္ေနသည္။ အနာဂတ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အခိုင္းခံ ပညာမဲ့လူတန္းစားမ်ားျဖစ္သြားေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္၍ ယၡဳကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးကို ထူေထာင္ရာတြင္လည္း စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ိဳးသားထုအတြင္း မွ်မွ်တတထြန္းကားတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ‘ပုလင္းတူ ဗူးဆို႔’ျဖစ္ေသာ လူတစု၊ လူတခ်ိဳ႕ကိုသာေရြးခ်ယ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပံုေအာေပးထားၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို စစ္အာဏာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ မွ်ေဝခံစားေနၾကသည္။ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးမွာမူ ၄င္းတို႔၏အခိုင္းအေစ အစြယ္အပြားမ်ားဘဝျဖင့္ ဝမ္းစာေရးအတြက္ တေနကုန္ တေနခမ္း ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ရုန္းကန္ စားေသာက္ၾကရသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္လည္း တႏုိင္ငံလံုးတြင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနထိုင္ေသာ လူမ်ားစု ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ သမားရိုးက် စိုက္ပ်ိဳးေရးအား ေခတ္မီေအာင္ပံ့ပိုးကာ ေငြအင္အား၊ ပစၥည္းအင္အား ေထာက္ပံ့လ်က္ ေက်းလက္ေဒသမက်န္ စီးပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ရမည့္အစား၊ စစ္ အာဏာရွင္မ်ားစိတ္ၾကိဳက္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းတခုအား ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ေဖာ္ထုတ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ ေပးသည္ဟုဆိုကာ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ဓါးမဦးခ်ေျမအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကြ်ဲ၊ ႏြားစားက်က္ေျမ အခ်ိဳ႕ကိုပါ မတရားသိမ္းယူလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားသည္။ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားစုႀကီးမွာ ၄င္း ေငြရွင္ေၾကးရွင္တို႔၏ အစြယ္အပြား၊ ေျမကြ်န္၊ ယာကြ်န္၊ သူရင္းငွါး၊ လယ္ယာလုပ္သားဘဝသို႕တေျဖးေျဖးေရာက္ကုန္ၾကေပၿပီ။

စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲထားကာ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအခ်ိဳ႕အား ‘တနယ္ေျမ၊ တဗိုလ္တမင္း’ အျဖစ္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ ဗိုလ္က်စိုးမိုးပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ႏိုးၾကားမႈမ်ား၊ ႏို္င္ငံေရး ေတာင္းဆိုသူမ်ားႏွင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈမ်ားကို ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္ျပားသြားေစရန္ ေကာက္က်စ္စြာ အခ်ိဳသပ္၍ စီမံေဆာင္ရြက္ ထားမႈပင္ျဖစ္သည္။

တျပိဳင္နက္တည္းတြင္ အေျခအေနမဲ့၊ ပညာမဲ့၊ အေတြးအေခၚမဲ့၊ စာရိတၱပ်က္၊ ခိုင္းတိုင္းလုပ္၊ ကေလကေခ် အမ်ားစုႀကီးကို အေျခခံဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၾကံ့ဖြတ္အဖြဲ႔အစည္းအား လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းဟု လိမ္လည္ အမည္တပ္လ်က္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ တည္ၾကည္မႈကင္းမဲ့ေသာ၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာ လူလည္၊ လူနပ္၊ လူတတ္အခ်ိဳ႕ကို အလယ္အလတ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအျဖစ္ ျခယ္လွယ္ေဖာက္ျပန္ခြင့္ေပးထားရင္း ယင္း ၾကံ့ဖြတ္အဖြဲ႔ကို စစ္အာဏာရွင္တို႔က လိုသလို အသံုးခ်ႏုိင္ေအာင္ မိွဳင္းတိုက္ထားေပသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး တႏုိင္ငံလံုးအား အေၾကာက္တရား လႊမ္းဖံုးေအာင္ တမင္ဖန္တီးထားသည္။

တဖန္ အာဏာသိမ္းစစ္အာဏာရွင္ ၾကားေပါက္အစိုးရက လံုးဝလုပ္ခြင့္မရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးကိစၥကိုလည္း မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္၍ သိကၡာမဲ့စြာျဖင့္ ဇြတ္အဓမၼ အားထုတ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ယင္းအေျခခံဥပေဒ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အခန္းက႑ကိုပါ စစ္တပ္က ပါဝင္ စြက္ဖက္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္မႈကို တရားဝင္ထည့္သြင္းရန္ စစ္အာဏာရွင္တို႔က ၾကံစည္ေနသည္။

အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ ဦးေႏွာက္ပ်က္လ်က္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲကာ ႀကီးႏိုင္ ငယ္ညွဥ္းေသာ စစ္ဝါဒီ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏အၾကံအစည္သည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္က ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အႏုိင္ရထားၿပီးျဖစ္ သည္။ ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါ တီျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တရားဝင္လုပ္ ရပ္တည္မႈကို မည္သို႔မွ်ဖ်က္ဆီး၍မျဖစ္ႏုိင္။ ေရြးေကာက္ပြဲရ လဒ္ကို စစ္အာဏာရွင္တို႔ ပယ္ဖ်က္ပစ္ခ်င္၍မရႏုိင္။ တခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရမည္မွာ စစ္အာဏာရွင္တို႔ မေရွာင္သာေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အား ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနသည္ဟု စစ္အာဏာရွင္တို႔ကိုယ္တိုင္ ႏုိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ မၾကာမၾကာ တစာစာေျပာေနရသည္။ ယေန႔ကမၻာႀကီးသည္ ရြာႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ကာ ကမၻာလႊမ္းပတ္ဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚမႈကို မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ် မေရွာင္ရွားႏုိင္။ သတင္းနည္းပညာသည္ (၂၁)ရာစု၌ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ အသက္ဝိဉာဥ္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့သမိုင္းေရစီးသည္ ဒီမိုကေရစီေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း စီးဆင္းေနသည္။ (၂၁)ရာစုသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးရာစုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ မိုက္ခ်င္တိုင္း မိုက္ခြင့္မရွိ။ ရူးခ်င္တိုင္း ရူးခြင့္မရွိေခ်။

သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးသည္ ေပါ့ေပါ့ တန္တန္ ေနရန္မသင့္ေခ်။ ေၾကာက္ရြံ႔ေနရန္ မသင့္ေခ်။ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္က မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္လာရန္ေမွ်ာ္မွန္း၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ယေန႔စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနသည္။ သို႔အတြက္ ျပည္သူလူထုအားလံုးတြင္ မိမိတို႔ရည္မွန္းေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးရံုသက္သက္မွ်တာဝန္ရွိသည္မဟုတ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါက္ေျမာက္သည္အထိ ျပဳလုပ္ရန္တာဝန္ရွိသည္ကို နားလည္ရေပမည္။ အကယ္၍ ျပည္သူ လူထုအေနျဖင့္ အေၾကာက္တရားလႊမ္းမိုးၿပီး တာဝန္ေရွာင္ကာ ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္တို႔က ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေပၚရန္ လမ္းခင္းေနပါသည္ဟု မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ေျပာဆိုကာ ေနာက္ထပ္အႏွစ္(၁ဝဝ)မက တိုင္းျပည္အား အႏုိင္က်င့္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အားထုတ္မည္မွာ ဧကန္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုးႏွင့္တကြ အမ်ိဳးသားထုတရပ္လံုးသည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး အျမန္ဆံုးေပၚထြန္းေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်က် လက္တြဲေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။ ။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတဦး

No comments:

Post a Comment