ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု၊ ခ်ိဳးျဖဴခင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။

(၁၉၉၈)ခုႏွစ္ လူထုအံုၾကမႈႀကီိး ေပၚေပါက္ျပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္သူတို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုုဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပား တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုပါတီမ်ားထဲတြင္တခု အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ (၂၇)ရက္ေန႕တြင္ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႕ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ(၈၂)ရာခိုင္ႏံႈးျဖင့္ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ စစ္အာဏာပိုင္တို႕သည္မိမိတို႕၏ကတိမ်ားကို ေဖါက္ဖ်က္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ မေဖၚခဲ့ေပ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အာဏာလက္ကိုင္ထားသူ စစ္အာဏာရွင္တို႕အၾကား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႉမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ မတရားမႈကို မခံခ်င္စိတ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ခဲ့ရေသာအခ်ိန္ကာလမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရခ်ိန္မွဆိုလွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္တခုလံုးပင္ျပည့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူအေပါင္း၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြ်းမ်ားစြာ စေတးခဲ့ရသည္မွာ ယခု တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ကိုလည္း ဘယ္မွ်ေပးဆပ္ရဦးမည္မသိႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္ ပန္းတိုင္မေရာက္မခ်င္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားၾကမည္မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာသူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုး၏ ခံယူခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ (၁၉၈၉)ခုႏွစ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နဝတမွ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခဲ့ သည္။ ထိုႏွစ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အရွိန္အဟုန္ကို ျမွင့္တင္ေပးမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း စတင္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

(၁၉၉၅)ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္စည္းရံုးေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နယ္လွည့္ခရီးစဥ္မ်ားကို နဝတဖက္မွ လိုက္၍ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးၾကသည္။ အာဏာပိုင္တို႕သည္ ၄င္းတို႕၏ လူမႈေရးအသင္းဟူ၍ အမည္ေပးထားေသာ ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအသင္းႀကီးသို႕ ဝင္ေရာက္ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာစည္းရံုးႏိုင္သည္သာမက အတင္းအၾကပ္နည္းမ်ားျဖင့္ပင္ ဝင္ေရာက္ခိုင္းသည္။ ႏွစ္ပတ္လည္သင္းလံုးကြ်တ္ အစည္းအေဝးႀကီးဆိုၿပီး ျပည္သူတရပ္လံုးကို ပါဝင္ေစသည္။ ေတာရြာေနျပည္သူမ်ားပါမက်န္ ခ်ီတက္ခိုင္းသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ဘုမသိဘမသိ ဝင္ေရာက္ ခ်ီိတက္လ်က္ မိမိတို႕ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ ခ်ီတက္ရာတြင္ ဟန္႕တားမႈမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မသိရွာခဲ့ေပ။ ဤသို႕ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ျပည္သူတို႕၏ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္၊ ေတြးေခၚမႉမ်ား မ်ားစြာအားနည္းေၾကာင္း သာဓကမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာပိုင္တို႕၏ တဖက္ေစာင္းနင္း မွ်တမႈမရွိေၾကာင္းမ်ား၏ သာဓက လည္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုႏွစ္မ်ားမွစ၍ အာဏာပိုင္တို႕သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အေၾကာင္းရွာ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏႈတ္ထြက္ေစျခင္းမ်ားအျပင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ နစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္တို႕၏ ခရီးကား ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲ၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲ လြန္းလွေပသည္။ သို႕ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ ဒီမိုကေရစီေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုကား မည္သို႕မွ်လက္လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ တခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဘာသာ ျပန္ဆိုခဲ့သည့္ ကဗ်ာေလးကို အမွတ္ရမိသည္။

“ငါ၏ဦးေခါင္း၌ ေသြးသံတို႕ျဖင့္ ခ်င္းခ်င္းနီ၏။ သို႕ေသာ္- ၫြတ္ကားမၫြတ္” ဆိုေသာ ကဗ်ာေလးပင္ျဖစ္သည္။ ယခုသကၠရာဇ္(၂ဝဝဝ)သို႕ပင္ ေရာက္ေသာ္လည္းအာဏာပိုင္တို႕သည္ ေခတၱ ယူထားရပါသည္ဆိုေသာ အာဏာကိုလက္မလႊတ္ခ်င္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလသည္ (၁ဝ)ႏွစ္တာ ခရီး ကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ယခုတိုင္ က်င့္သံုးခြင့္မရေသး။ ၄င္းတို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တခုလံုးတြင္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ အက်ိဳးစီးပြားမွာ ပိုမို၍သာ နိမ့္ပါးလာသည္မွာ ေစတနာမမွန္ကန္မႈ၊ လုပ္ငန္းမကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ပိုမိုတိုးတက္လာရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တျဖည္းျဖည္း ပိုမို ဆုတ္ယုတ္လာသည္မွာ ယခုအခါ အၾကပ္အတည္းဆံုး အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ထိုသို႕ေသာအေျခအေနမွာ မမွန္ကန္ပါ။ တိုးတက္ေနပါတယ္၊ ေအးခ်မ္းသာယာေနပါတယ္ဟု ေျပာေနသူမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္ တိုးတက္ေစခ်င္ေသာ ေစတနာမွန္ရွိသူမ်ား ဟုတ္ပါ၏ ေလာ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္ေနသည္ကို အေျဖရွာသင့္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းသင့္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ကမၻာေပၚတြင္ေပၚေပါက္ လာျပီျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးရမည္။ မိမိတို႕၏ မွားယြင္းေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိရမည္။ အမွားကို မွားေၾကာင္း ဝန္ခံရဲလွ်င္သတၱိပင္ျဖစ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလွ်င္ကား ရဲရင့္သူပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူတို႕ အမွားမ်ားမွာ ေစတနာအမွားမ်ားဟုလည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ မွားေနသည္ကို မျပဳျပင္မေျပာင္းလဲ ေရွ႕ဆက္ ၍ မွားေနလွ်င္ မိုက္မဲမႈပင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းတြင္ လူယုတ္မာမ်ားအျဖစ္ ကမၺည္းတင္ခံရမည္မွာမလြဲေပ။ အာဏာရွိသူမ်ားသည္ အမွန္တရားကို ဖုန္းကြယ္ဖ်က္ဆီးခ်င္ၾကသည္။ သို႕မွသာ မိမိတို႕၏ၾသဇာ တည္ျမဲမွာျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားမွာ အမွန္တရားကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အမွားႏွင့္အမွန္သည္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရစျမဲပင္ျဖစ္သည္။ ၾသဇာအာဏာ အျပည့္အဝသံုး၍ တဖက္သတ္ ဗိုလ္လုပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ အမွန္တရားကိုရြံမုန္းၾက၏။ ထို႕ျပင္ အမွန္တရားကို ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္ရြံ႔ၾကကုန္၏။ အမွန္တရား၏ ဘက္ေတာ္သားတို႕မွာမူ အဘယ္မွ် အေရးနိမ့္ပါေစ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းၾက၏။ ၄င္းတို႕၏ ႏွစ္လံုးသည္းပြတ္ အျမဳေတတြင္ သစၥာတရားသည္ ထြန္းလင္း ေတာက္ပေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္သင္သည္ အမွန္တရား၏ဘက္ေတာ္သားျဖစ္ပါမူ မေၾကာက္မရြံ႕ပါႏွင့္၊ ေနာက္တြန္႕မေနပါႏွင့္၊ အမွားႏွင့္အမွန္တို႕ လြန္ဆြဲပြဲမွာ အမွန္တရားသည္သာ ႏိုင္ရမည္ဟု စြဲျမဲစြာယံုၾကည္ထားပါရန္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို အားျဖည့္ ေလာင္းေပးခ်င္ပါသည္။

အာဏာပိုင္တို႕သည္ မိမိတို႕တာဝန္ပ်က္ကြက္သည္သာမက ဒီမိုကေရစီအေရးကို ဟန္႕တား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးေနျခင္းသည္ ျပည္သူအက်ိဳးထက္၊ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေရွးရႈေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားကေတာ့ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ျပီး မိမိတို႕ လူတစုကသာ ေကာင္းစားေနၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕ လိပ္ျပာမိမိတို႕လံုၾကရဲ႕လားဟု ေမးခ်င္လွပါသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို မတရားဥပေဒမဲ့ ထိန္းသိမ္းထားရံုမက ၄င္းတို႕ မိသားစုမ်ား၏စားဝတ္ေနေရးကိုပင္ လိုက္လံေႏွာက္ယွက္သည္အထိ သိမ္ဖ်င္းသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ထိုသို႕ျပဳမူခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေခၚယူျခင္းမျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေပးအပ္ထားသည့္တာဝန္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴမရႈႏိုင္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အတိုင္းအတာတခုအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ (၁၆)ရက္ေန႕တြင္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဖက္ဆစ္စနစ္ေၾကာင့္ ခါးသီးမႈမ်ားကိုေတြ႕ခဲ့ရ၍ ထိုအနိ႒ာ႐ုံမ်ားေၾကာင့္ အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕ေသာ အေတြ႕အၾကံဳႀကီးကို ျပည္သူတရပ္လံုးကရရွိခံစားခဲ့ရသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ သည္ ဤကဲ့သို႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္လည္း လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့ရသည္။ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာအျပင္ အေတြ႕အၾကံဳျပည့္စံုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကို ဆရာမတင္လွ်င္၊ မခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကို မွီဝဲဆည္းကပ္ရပါမည္နည္း။ လက္ညိွဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ လုပ္လာျပီး ရာထူး တက္လာသူမ်ားကို မဆည္းကပ္ႏိုင္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ဤသက္ၾကားအိုမ်ားထံမွ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာအေတြ႕အၾကံဳဗဟုသုတ ႏိုင္ငံေရးအဘိဓမၼာမ်ားကို ရယူရမွာျဖစ္ပါသည္။ ဇရပ္ပ်က္ထဲမွာဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူတရပ္လံုးကေထာက္ခံထားသည့္ အႏိုင္လည္းရခဲ့သည့္ ပါတီတခုလံုးကို ဇရပ္ပ်က္ကေလးသာေပးထားခဲ့ျခင္းသည္။ မည္သူ တရားပ်က္ေနပါသလဲဆိုတာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို မားမားႀကီးေပၚလြင္ေနတာေတာင္မွ အယံုအၾကည္မရွိမေထာက္ခံဆိုေသာ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့အႀကီးအမားဆံုး ကလိမ္ဆင္မႈႀကီးမ်ားကို ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စားလုပ္ေနသူမ်ားမွာမည္သူတို႕နည္း။

• သူတို႕ဉာဏ္တထြာတမိုက္ႏွင့္
မိုက္လိုက္ၾကတာကမ္းကုန္-ဟုပင္ ဆိုခ်င္ပါသည္။
• တေခတ္မွာတခါ
တခါမွာတေယာက္
တေယာက္ဆိုတေယာက္ဆိုေလာက္ပါတဲ့-

ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတဦးကိုလည္း ‘ကနားစီးမယ္ေတာ္’ ‘ကနားစီးမယ္ေတာ္’ ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာဆိုေနၾကတာမို႕ ႏွလံုးေသြးတစက္နဲ႕ေရးစပ္လို႕ျပခဲ့ခ်င္ပါသည္။
• ကနားစီးမယ္ေတာ္
ဘာကိုေခၚပါသလဲ
ကနားလည္းမစီး
နတ္လည္းမစီး
မဟုတ္မဟတ္
လုပ္ဇာတ္ေတြခင္းမလာနဲ႕
အမွန္တရားအတြက္
အသက္မ်ားဆက္
တေတာက္ေတာက္ေလွ်ာက္
ေနာက္တြန္႕သြားမည္မဟုတ္ပါ-။

ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးကိုလည္း သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝလိုခ်င္လွ်င္ မိမိေရွ႕ကိုေရာက္လာသည့္ အခြင့္အေရး မ်ားကို ဆုပ္ကိုင္တတ္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ ယခုအခါ ကမၻာတြင္ တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ ဆက္ႏြယ္မႈ မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ တကမၻာလံုးကလည္း အမွန္တရားဘက္ကသာ ေထာက္ခံၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေနသာသလိုေန၍ ဟီးေလးခိုလိုက္၍ မေနသင့္ေပ။ “လက္သည္ခ်ည္းပဲ အားကိုးလို႕မရ။ ညွစ္အားေလးလည္း ေပးအုန္းမွ” ကိုယ္လိုရာပန္းတိုင္ ေရာက္ႏိုင္မည္ကို သတိခ်ပ္ သင့္သည္။

မိမိေရွ႕ေမွာက္ေရာက္လာသည့္ ဆႏၵေဖၚထုတ္မႈမ်ားကို လက္လြတ္မခံပါနဲ႕ဟု ျပည္သူတရပ္လံုးကို တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ ထိုသို႕မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားတို႕သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကသည္။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ အေရးအခင္းအျပီးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ျပန္မဆင္းရန္ လံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ ဖူးပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ေခတၱအနာခံခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းခြင္မဝင္လွ်င္ လက္ရွိယႏၲယားမ်ားသည္ ဘယ္လို လည္ပတ္မည္နည္း။ ယခုေတာ့ မေၾကာက္သင့္သည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕မိခဲ့သျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ရာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳခဲ့ရျပီျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္၊ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ျပတ္သားစြာ ျငင္းပယ္ႏိုင္ရမည္။ တင္ျပရဲရမည္၊ ၾကံ့ဖြတ္ထဲ မဝင္လိုလွ်င္ ျပတ္သားစြာျငင္းပယ္ႏိုင္ရမည္။ မေၾကာက္ရြံ႕သင့္သည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ မညီၫြတ္မႈ မ်ားမွလည္းေကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးႀကီး သက္ဆိုးရွည္လ်ားခဲ့ရသည္။ မဆံုးရံႈးသင့္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုး ဆံုးရံႈးျပီး ပို၍ဖိႏိွပ္အႏိုင္က်င့္ ႏိွပ္စက္ခံေနၾကရသည္ဟု သိသင့္သည္။

ထို႕ျပင္ ျပည္သူတို႕၏ ႏိုင္ငံေရးအသိ ေတြးေခၚေျမွာ္ျမင္မႈမ်ား မ်ားစြာလို အပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳရမည္။ လူထုအတြင္း ပညာေပးမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအသိမ်ားျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ေသြးေအးေနမႈမ်ား ႏိုးၾကားလာရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနပါသည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏စိတ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရိုးသားမႈ၊ အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးမႈ၊ ႏိုင္ငံခ်စ္မႈမ်ားကို အျမဲစံျပထားသတိရေစရန္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းမ်ားအလိုက္ ရင္ထိုးပံုမ်ားကိုထိုးျခင္း၊ အာဇာနည္ေန႕ကို အေလးအနက္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းတို႕ကို လုပ္ေပး ေစခ်င္လွသည္။ အခ်ိန္ကိုေတာ့ ေစာင့္ရဦးေပမည္။

ထိုအခ်ိန္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေျခခံခိုင္မာျပီး လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝရႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ျပည္သူတရပ္လံုးကလည္း ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းမွေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အာဇာနည္မ်ား၏ အသက္ေသြးစေတးမႈမ်ားက္ို ေထာက္ထား စာနာေသာအားျဖင့္ အိမ္တြင္းမွ ေတာ္လွန္ႏိုင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေလးမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကေစခ်င္ပါသည္။ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္မည့္သူမ်ားသည္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုေျခာက္ေျခာက္၊ ဘယ္လိုေျမွာက္ေျမွာက္ ေယာင္ရမ္းလို႕ျဖင့္ လမ္းမလြဲပါေစႏွင့္။ တခ်ိန္ကျပည္ပ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးထက္ပင္ ျပည္တြင္း ဖက္စစ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ပို၍ခက္ခဲပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အလိုမရွိလွ်င္ တရားမွ်တေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ လုပ္ႏိုင္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါ။

• ေဘးမေျပာပါႏွင့္
ေဘးေျပာလွ်င္ အက်ိဳးမရွိႏိုင္
ေငးေမာေနလွ်င္လည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ေဝးသြားႏိုင္-။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႕ဆုပ္ကိုင္ ထားေသာ အမွန္တရားအတြက္ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုေျခာက္ေျခာက္ မေၾကာက္ပါႏွင့္။ ဘယ္လို ေျမွာက္ေျမွာက္ ေျမာက္ပါႏွင့္။ အမွန္တရားဆိုသည္မွာ သိကၡာရွိသည္၊ ရိုးသားသည္။ သိကၡာရွိစြာ၊ ရုိးသားစြာ တာဝန္သိၾကပါ။ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ သမိုင္းေပး တာဝန္တရပ္လည္းျဖစ္ သည္။ မိမိတို႕သမိုင္းကို မိမိတို႕ရိုးသားစြာ၊ သိကၡာရွိစြာ အမွန္တရားဘက္မွရပ္တည္၍ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုမွာ ပါဝင္ၾကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ေရးသားၾကပါစို႕။ ။

ခ်ိဳးျဖဴခင္ (ပဲခူး)

No comments:

Post a Comment