ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

ျမန္မာျပည္အတြက္ (၁ဝ)ႏွစ္ခရီး ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူ - ေစာႏိုင္ႏုိင္(ခ)ဦးႏုိင္းႏိုင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတို႔သည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္လိုက္၍ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရစျမဲ ျဖစ္ပါသည္။ လူပုဂိၢဳလ္တဦးခ်င္းတို႔သည္ အခ်ိန္သက္တမ္းအရ ကြယ္လြန္ေပ်ာက္ကြယ္သည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္ပါသည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ဟူသည္ကား ကြယ္ေပ်ာက္သည္ဟူ၍မရွိ။ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ တည္ရွိ လ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ၾကံဳေတြ႔ျဖစ္ပ်က္မႈတို႔ကို သိမွတ္ရျခင္းကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္ လူသားတို႔က ဘဝေပးတာဝန္အျဖစ္ သယ္ေဆာင္ျခင္းကား လူ႔ယဥ္ေက်းမႈတရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိေနျခင္းမွာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမွာ သမိုင္းျပဳစုျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းတင္သည့္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္ခဲ့သလို ပိုမိုျပည့္စံုတိက်မႈလည္း ရွိလာပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ မၾကာခဏၾကားေနၾကရေသာ သမိုင္းက႑အပိုင္းအျခားမ်ားကို ေဖာ္ျပရလွ်င္- ျမန္မာႏိုင္ငံတႏုိင္ငံလံုး သူ႔ကြ်န္ဘဝ ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္လက္ ေအာက္က်ေရာက္ျခင္း၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲကာလ၊ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ျပန္လည္ က်ေရာက္ျခင္း၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္ တဆယ့္ေလးႏွစ္ကာလ၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျခင္းႏွင့္ မဆလ တပါတီစနစ္ (၂၆)ႏွစ္ကာလ၊ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္လူထုအံုၾကြမႈေၾကာင့္ တပါတီစနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းမွ နဝတ/ နအဖ ကာလတို႔ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၂ဝဝ)ေက်ာ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျဖစ္ဖ်က္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ထင္ထင္ရွားရွား မွတ္မိႏိုင္ေသာသမိုင္းျဖစ္ပါသည္။ (၂ဝ)ရာစု၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္လိုက္လွ်င္ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလြင္ေနသည္ကား (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ ပါတီစံုအေေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲႀကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အထင္ကရ သမိုင္းမွတ္တမ္းတခုျဖစ္ျခင္းကို ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္တဦး အေနျဖင့္လည္း က်ေနာ့္အတြက္ ထင္ရွားစြာတည္ရွိေနသည့္ သမိုင္းမွတ္ တမ္းတခုျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ (၈ဝ%)ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳယွဥ္ျပိဳင္၍ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ သူမ်ားအနက္ က်ေနာ္ပါဝင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တဦးအေနျဖင့္ အႏိုင္ရရွိျခင္းထက္ အေရးပါသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားတို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အာမခံ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုတည္ေဆာက္မည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ႀကီး အား ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳၿပီး ၄င္းတို႔ပိုင္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာကို ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတေနရာတက႑တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္တဦး၏ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျဖစ္စဥ္ကို တိုင္းျပည္၏အရွင္သခင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသို႕ တင္ျပလိုပါသည္။

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔ နံနက္ေစာေစာ မဲရံုမ်ားမဖြင့္ေသးမီအခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ မဲရံုမ်ားသို႕ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ သြားပါသည္။ ေရွးဦးစြာ အမွတ္(၇) ရပ္ကြက္ မဲရံုသို႕ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ မဲရံုမႉး၊ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္-အစရွိေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ား မဲရံုဖြင့္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။ မဲရံုေရွ႕တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးရန္ တန္းစီေနရာယူ၍ ေအးေဆးစြာ ေစာင့္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။‘မဲမေပးဘဲ ေနႏိုင္ေၾကာင္း’ကို အစိုးရက ရုပ္သံလႊင့္ဌာနႏွင့္ သတင္းစာတို႔မွ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား အသိေပးေၾကညာထားေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုက မိမိတို႔၏ မဲေပးရန္ ႏိုင္ငံသားတာဝန္ကို ဝီရိယရွိစြာေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ေလးစားေသာစိတ္ ရင္ဝယ္ ေပါက္ဖြားရပါသည္။ မဲရံုေပါင္း(၁ဝ)ရံုႏွင့္ မဲရံုရွိရာ ရပ္ကြက္အသီးသီးရွိ မဲေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႔မ်ား အေျခစိုက္ရာ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ေခၚ ေကြ်းေမြးဧည့္ခံၾကသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားသို႕ဝင္ေရာက္သြားလာၿပီး ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးသို႕ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ေန႔ဝက္က်ိဳးေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ရံုးျပန္ေရာက္၍ ဓါတ္ပံုရိုက္လိုသူမ်ားႏွင့္ဓါတ္ပံုအရိုက္ခံခ်ိန္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စြပ္ေပးလိုက္ သည့္ပန္းကံုးမ်ား လည္ပင္းတြင္ ေမးခိုက္ေနသည္မွာ ဝံ့ၾကြားဂုဏ္ယူဖြယ္ရာျဖစ္သည္ကိုခံစားရပါသည္။ ဝံ့ၾကြားသည့္စိတ္ကို ပယ္၍ ေထာက္ခံအားေပးသူတို႔၏ေစတနာေကာင္းကို ရရွိသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကလည္း ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးသို႔လွည့္လည္၍ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံသို႕လာေရာက္အားေပးၾကပါသည္။ အင္အားတိုးပြားေစသည့္ ခ်ီးျမင့္မႈကို ဂါရဝတရားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ေစတနာ၊ ေမတၱာအရွိန္အဝါကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ေအာင္ျမင္အႏိုင္ရမည့္ အလားအလာကို အသိေပး၍ လူႀကီးမ်ားကို အေမာေျပေစခဲ့ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မဲရံုဖြင့္ခ်ိန္ တေလွ်ာက္လံုး ေအးေဆးစြာ မဲေပးႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးရွိေသာ္လည္း လံု႔လ၊ ဝီရိယႀကီးစြာျဖင့္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၿပီးစီးေအာင္ မဲေပးၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးလိုသည့္ဆႏၵမွာ ထင္ရွားေပၚလြင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္အဝ ထားရွိၾကေပသည္။

ေႏြေႏွာင္းကာလ ေနမဝင္မီ မဲရံုပိတ္ခ်ိန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ မဲေရတြက္မႈရလဒ္မ်ားကို စုစည္းရန္ ျမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရံုးသို႕ေရာက္ပါသည္။ ျပည္ပေရာက္ေနေသာမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲမ်ားကိုေရတြက္ရာတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ မဲအေရအတြက္၏(၈ဝ%)ရသည္ကို သိရွိ ရပါသည္။ မဲရံုအသီးသီးမွ မဲစာရင္းမ်ားကို စုစည္းၿပီးခ်ိန္ ည(၈)နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ ခိုင္လံုမဲ(၇၄%)ျဖင့္ အႏိုင္ရသည္ကို သိရပါသည္။ ျပည္သူတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စာရင္းဇယားႏွင့္ ထင္ရွားစြာ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။ ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံသူ (၇)ဦးအနက္ က်န္(၆)ဦးတို႔ရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္မွာ (၁၂%)မျပည့္သျဖင့္ ၄င္းတို႔အသီးသီး တင္သြင္းထားေသာ အာမခံေငြ တေသာင္းက်ပ္စီ ဆံုးရံႈးရပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အနည္းဆံုး (၃)ဦး ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးမခံလွ်င္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခံရမည္ကိုစိုးရိမ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရရွာေသာပါတီမ်ား ေငြ တေသာင္းစီ ဆံုးရံႈးရသည့္အတြက္ စာနာကရုဏာသက္မိသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ညမထြက္ရ အမိန္႔သည္ (၉)နာရီတြင္ စတင္မည္ျဖစ္၍ အတူေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေသာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အခ်ိန္မီ အိမ္ျပန္ ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ မဲစာရင္းရလဒ္စာရြက္ကို အျမန္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အိမ္ျပန္ခဲ့ရပါသည္။ ျမိဳ႕ နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔အား ေက်းဇူးတင္စကားကိုပင္ မေျပာမိခဲ့၍ စိတ္ျဖင့္ ေတာင္းပန္မိပါသည္။ အိမ္ျပန္ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း မိသားစုမွဆီးၾကိဳ၍ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚစန္းစန္း မဲ(၇၆%)ေက်ာ္ျဖင့္အႏိုင္ရေၾကာင္း ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္သြားေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ပင္ပန္းမႈအတြက္ ရႊင္လန္းေစသည့္သတင္း ျဖစ္ပါသည္။ ည(၁ဝ)နာရီ ေက်ာ္ခန္႔တြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ လသာျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးၾကည္ျမင့္၊ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးႏိုင္းႏုိင္းတို႔ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းတြင္ နဝတဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵမဲေပးၿပီး မဲရံုမွအထြက္ ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္တဦးက အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကိစၥကို ေမးရာ နဝတဥကၠ႒က ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္မည္ဟု ျပန္ေျဖသည္ကို ၾကားျမင္ရပါသည္။

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီး ေနာက္တေန႔ ေစာ ေစာ နံနက္ပိုင္းမွာပင္ ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးသို႕ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ျမိဳ႕မိ/ျမိဳ႕ဖမ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း စကားမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုရသည့္အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူျပည္သား အမ်ားစုႀကီး၏ ေအာင္ျမင္မႈခံစားခ်က္မွာ သိသာေနပါသည္။ (၁ဝ)နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးရွိရာ အေနာက္ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းဆံု မီးပြိဳင့္အနီးမွစ၍ အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ လမ္းက်ယ္ႀကီးတေလွ်ာက္ လူမ်ား၊ ကားမ်ားႏွင့္ စည္ကားေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးေရွ႕လမ္းမႀကီးတြင္ လူမ်ား ျပည့္ၾကပ္ေနၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္/အရံႈးစာရင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ နားေထာင္ရင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို လက္ခုပ္တီး ၾသဘာေပးေနၾကပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ အေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ရံုးေရွ႕တြင္ စားပြဲတခုအေပၚတြင္တင္ထားေသာ ကုလားထိုင္ေပၚသို႔တက္၍ ရံုးေရွ႕ ေရာက္ရွိေနေသာလူထုႀကီးႏွင့္ မိတ္ဆက္ရေသာသူမ်ားအနက္ က်ေနာ္လည္း တဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ လူထုေမတၱာကို အမွန္တကယ္ ခံစားရေသာအသိေၾကာင့္ ၾကက္သီးေမႊးညွင္းထ,ရေသာ ေက်နပ္မႈရရွိပါသည္။

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုး ေျမညီထပ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ ႏုိင္ငံတဝွန္း မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးတြင္ အႏိုင္ရရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စာရင္းမ်ားစြာကိုလည္း ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ဆက္တိုက္ ေၾကညာ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတို႔ အႏုိင္ရေနေၾကာင္းကို သိရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔က အမ်ားသိလိုေနၾကသည္မွာ တႏုိင္ငံလံုးတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကိစၥတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ဌာေနႏိုင္ငံျခားသတင္း ကိုယ္စားလွယ္တို႔ကလည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာဝန္ရွိ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာ ဦးၾကည္ေမာင္၊ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔က တာဝန္ခံေျဖၾကားပါသည္။ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာလက္ခံယူရန္အတြက္ အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အႏုိင္/အရံႈးစာရင္းမ်ား စံုလင္စြာရရွိေသာအခါတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၄၈၅)ေနရာအနက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၃၉၂)ဦး အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအနက္ ထူးကဲေသာပမာဏျဖင့္ အျပတ္အသတ္ ေအာင္ႏိုင္မႈတရပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရရွိျခင္းကို ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားစြာတို႔မွ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမ်ား ေပးပို႔ဂုဏ္ျပဳသကဲ့သို႕ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ သံရံုးႀကီးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးသို႕လာေရာက္၍ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ၾကပါသည္။

အလံုးစံုေသာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွင္းျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကို အနစ္နာခံ၍ ျပည္သူျပည္သားတို႔ေပးအပ္သည့္တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ နဝတသို႔လည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားစာတေစာင္ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဇြန္လ(၂၁)ေန႔စြဲပါ စာတြင္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အဆိုျပဳထားပါသည္။ ဂ်ဴလိုင္လ(၉)ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ စာတေစာင္ကိုလည္း နဝတ သို႕ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပုဒ္မ(၃)ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးခဲ့သည္မွာ တလေက်ာ္ ႏွစ္လနီးပါးအခ်ိန္သို႔ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းလည္း မၾကားရ၊ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႕တိုးတက္မႈဟုဆိုႏုိင္သည့္အရာ တစံုတရာလည္း မေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုသည္ ၄င္းတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႕ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လာၾကပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုသာ ရွင္းျပေသာ္လည္း အေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေလရာ လူထု၏ အားမလိုအားမရခံစားခ်က္မ်ား မေျပေပ်ာက္ သြားခဲ့ပါ။ ျပည္သူလူထု၏ ေမးျမန္း စံုစမ္းေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္မ်ားရွိေနၿပီဟူေသာ အသိတရားကို ရေစပါသည္။ ယင္းအသိတရား၏ ေစစားခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ျပည္သူျပည္သားအမ်ားစုႀကီးက ေပးအပ္ထား ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈပိုင္ခြင့္ကိုအေျခခံ၍ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာအစီအစဥ္တရပ္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီး က်င္းပႏုိင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဂ်ဴလိုင္လ(၂၈)ႏွင့္ (၂၉)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မဟတၱမဂႏၶီီခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စံုညီအစည္းေဝးႀကီးမွာ တိုးတက္မႈမရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးဆုတ္ဆိုင္းမႈႀကီးကို ေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ျပည္သူျပည္သားတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ၾကေပသည္။

ဂႏၶီခန္းမ အစည္းအေဝးႀကီးသို႕တက္ေရာက္ၾကရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူျပည္သားတို႔ ေပးအပ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို မိမိတို႔ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႔လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ပါသည္။ ဂႏၶီီခန္းမ အစည္းအေဝးႀကီးမွ နဝတသို႕ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို စက္တဘၤာလေနာက္ဆံုးထား၍ ေခၚယူေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ နဝတသည္ ဂႏၶီီခန္းမ အစည္းအေဝး က်င္း ပမည့္ (၂၈)ရက္ေန႔မတိုင္မီ (၂၇)ရက္ေန႔ ညတြင္ ေၾကညာခ်က္(၁/၉ဝ)ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ ရက္အနည္းငယ္အလိုတြင္ နဝတဥကၠ႒မွ ႏုိင္ငံသို႔ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔ အစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ဖြဲ႔ၾကပါ။ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို သံုးမလား၊ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို သံုးမလား၊ ၾကိဳက္တာ သံုးႏုိင္ပါတယ္။ အစိုး ရ ဖြဲ႔ႏုိင္ရင္ အာဏာလႊဲေပးမယ္”ဟု ပါခဲ့ရွိပါသည္။ (၁/၉ဝ ေၾကညာခ်က္တြင္ “ခုိင္မာေသာ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေပၚထြန္းလာမည့္ အစိုးရကိုသာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္”ဟု ပါရွိပါသည္။ ဂႏၶီီခန္းမ အစည္းအေဝးႀကီးသည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့သည္ကို အားမလိုအားမရျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အစည္းအေဝးႀကီး ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးေသာ္လည္း ရင္ေလး၍ က်န္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏုိင္ငံေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းျခင္းကိစၥႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစား သံုးသပ္မိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဖြဲ႔တရပ္ဖြဲ႔စည္း၍ လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ ထို ကဲ့သို႕ယံုၾကည္လိုလားၾကကုန္ေသာ အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခု၏ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာ ထင္ရွားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔ကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကပါေတာ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမရွိျခင္းသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္တကြ ရဟန္းသံ ဃာေတာ္မ်ားအတြင္းတြင္ စိတ္မေအးဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးျမိဳ႕ ေလးျပင္ေလးရပ္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ရန္ကုန္သို႔ ၾကြလာပါသည္။ ဆရာေတာ္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ နဝတတို႔ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ နဝတ ႏွင့္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႕ေပးအပ္မည့္အၾကံျပဳေမတၱာရပ္ခံစာကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႕ေပးအပ္ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္အား ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ နဝတသို႔ေပးရန္စာကို ပုဇြန္ ေတာင္ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ စာတိုက္မွတဆင့္ တာဝန္ယူေပးပို႔လိုက္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမွာ လိပ္ခဲတည္းလည္း မာေက်ာေနသည္ဟု ခံစားရပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းတြင္လည္း ေလးနက္စြာေတြးေတာေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။ ဂႏၶီီခန္းမေၾကညာခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လို ၾကပါသည္။

စက္တဘၤာလဆန္းပိုင္း တညတြင္ ဦးၾကည္ေမာင္ႏွင့္ဦးခ်စ္ခိုင္တို႔ အဖမ္းခံရေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ယင္းေန႔တြင္ပင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေၾကညာခ်က္(၅/၉ဝ)ကို ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ဂႏၶီီခန္းမေၾကညာခ်က္ႏွင့္ လမ္းစဥ္ သေဘာကြဲလြဲမႈရွိျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ျမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းရံုးတြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း ဤကိစၥကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရန္ ကုန္တိုင္း ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္ (၅/၉ဝ)ကိစၥ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေျပလည္မႈရရန္ ၾကိဳးစားပါေသာ္လည္း တူညီေသာ သေဘာတရပ္ မေပၚထြက္လာခဲ့ပါ။ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို တာေမြျမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေရွ႕တိုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေယဘူယ်ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ကို ခ်ၾကပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ဧရာဝတီတိုင္းမွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕သည္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ေတြ႔ဆံု၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အျမန္ဖြဲ႔စည္းေရး ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က်င္းပမည့္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပမည့္သေဘာထားႏွင့္ တက္ေရာက္ၾကမည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ ပုဇြန္ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးခန္းတြင္ စည္းေဝးၾကပါသည္။

စက္တဘၤာလလယ္တြင္ ဦးေက်ာ္မင္း၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးစိုးျမင့္၊ ဦးစိန္လွဦး- အစရွိေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ ရက္တိုဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့ေနၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေထြျပားေနပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၆/၉ဝ)ကို ထုတ္ျပန္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းေရး ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးအတြင္း ေရြးခ်ယ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတို႔ အေခ်အတင္ေျပာဆိုပြဲတြင္ အဓိက ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စားရိတ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ဝင္ေငြမွရသည္ကို စာရင္းဇယားျပဳလုပ္၍ တင္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ပါရွိျခင္းမရွိဘဲ အျပစ္ရွာႏုိင္ေသာ အေထာက္အထားအျဖစ္ ဖန္တီးႏုိင္သည့္ေတာင္းဆိုမႈျဖစ္၍ လိုက္ေလ်ာေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳသင့္/မျပဳ သင့္ကို ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အမ်ားဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုပါပံုစံဇယားကို ျပဳစုေပးရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလလယ္ပိုင္း သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္ကာလအတြင္း မႏၲေလးႏွင့္ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ႀကီးတို႔တြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္အမ်ား နဝတအစိုးရအား သပိတ္ေမွာက္ကံေဆာင္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾက ပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလ(၂ဝ)ရက္ေန႔တြင္ နဝတမွ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၆/၉ဝ)ကို ထုတ္ျပန္၍ သ ပိတ္ေမွာက္ကံေဆာင္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔အား သတိေပးလိုက္ပါသည္။ သတိေပးခ်က္ကို မလိုက္နာပါက သမုတိသံဃာအျဖစ္မွ ရပ္စဲမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ အဆိုပါ ေၾက ညာခ်က္အား အသံလႊင့္ ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းမွ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားအား ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြး ခ်ယ္ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုကား ထိုအခ်ိန္က သိ သာထင္ရွားစြာ မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးပါ။

ေအာက္တိုဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးအား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ၍ လူငယ္အခ်ိဳ႕အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ကာ စာတြဲမ်ားကိုလည္း သိပ္းဆည္းသြားေၾကာင္း ၾကားသိရသျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးသို႔သြားရာ ရံုး၌ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါ သည္။ ထုိေန႔ညတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာတို႔ကို ေနအိမ္မ်ား မွ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား၏မိသားစုမ်ားမွာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚၾကရပါသည္။ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားသည့္ေနရာကိုလည္း မသိရွိရသည့္အတြက္ မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုလည္းမသိ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အားကိုးဖြယ္ တရားဥပေဒ မရွိသကဲ့သို႕ခံစားမိျခင္းသည္ အလြန္ပင္ဆိုးရြားေသာခံစားခ်က္တမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္ေစာ ေစာ ျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးခန္းသို႕ကထိန္ကိစၥေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေရာက္ပါသည္။ နံနက္(၈)နာရီခန္႔ တြင္ ရံုးခန္းေရွ႕လမ္းသို႕ စစ္ကားတစီးေရာက္လာၿပီး စစ္သားမ်ားက လမ္းလံုျခံဳေရး ယူၾကပါသည္။ မ ေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ရဝတဝင္တဦးသည္ အျခားမသိသူအရပ္ဝတ္ႏွင့္(၃)ဦးတို႔ ရံုးခန္းအတြင္း ဝင္လာၾက ပါသည္။ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို ၄င္းတို႔မွ မေျပာပါ။ ေနာင္လည္း မသိရပါ။ မည္သည့္စာရြက္စာ တမ္းကိုမွ်လည္း မျပပါ။ ရံုးခန္းကို ရွာေဖြလိုေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ မည္သူမည္ဝါမသိရသူမ်ား ရံုးခန္းအ တြင္း ရွာေဖြေနစဥ္ စိတ္ပူၾကေသာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရံုးခန္းအနီးသို႔လာေရာက္ၾကည့္ရႈၾကပါသည္။ ရံုးခန္းရွိရာ လမ္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာလည္း စစ္ကားႀကီးႏွင့္ေစာင့္၍ရွာေဖြသည္ကိုၾကည့္ကာ ရံုးအတြက္ တာဝန္ရွိသူ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သူအေပၚ ႀကီးမား ေသာအႏၲရာယ္တစံုတရာက်ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္စြာျဖင့္ မဝံ့မရဲ ရံုးေရွ႕ျဖတ္သန္းသြားလာရင္း ၾကည့္ရႈ ၾကပါသည္။ (၂)နာရီခန္႔ရွာေဖြၿပီး စာရြက္စာတမ္း၊ စာတြဲ(၅)တြဲခန္႔ႏွင့္ ရုပ္သံသြင္းတိပ္ေခြမ်ားကို သိမ္း ဆည္းသြားပါသည္။ ရံုးခန္းကိုရွာေဖြၿပီးေနာက္ က်ေနာ့္အိမ္ကိုလည္း ရွာေဖြပါသည္။ မည္သည့္အရာကိုမွ် သိမ္းဆည္းျခင္းမရွိပါ။ ရွာေဖြသူတို႔ျပန္သြားခ်ိန္တြင္ စစ္ကားလည္း အနီးအနားမွ ထြက္ခြါသြားပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ား မည္သည့္အရာမ်ားေတြ႔ရွိ သိမ္းဆည္းသြားေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေမးျမန္းၾက၍ ရံုးစာတြဲမ်ားႏွင့္ ရံုးတြင္းရွိ တရားဝင္ပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားမဝင္ပစၥည္းမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားရွင္းလင္းရပါသည္။ ထုိေန႔မြန္းလြဲပိုင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔သြား၍ ရွာေဖြျခင္းကိစၥကို သတင္း ပို႔ပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးသို႕ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ အဖြဲ႔ဝင္တို႔မွလည္း အလြန္စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္အျဖစ္အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ ခံစားေနရသျဖင့္ စကားပင္ မေျပာႏုိင္ၾကပါ။

ညေနပိုင္းတြင္ ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကထိန္သကၤန္းကပ္လႉေရး ေဆြးေႏြးစီစဥ္ရန္ အစည္းအေဝးက်င္းပပါသည္။ အစည္းအေဝးတက္ရန္ (၂)ရက္ၾကိဳတင္၍ ဖိတ္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရံုးအား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား လာမွလာပါ့မလားဟု ေတြးမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖိတ္ၾကားထားသူ မ်ား အျပည့္အဝတက္ေရာက္ၾကသျဖင့္ အလြန္ပင္ စိတ္ေက်နပ္မိပါသည္။ အစည္းအေဝးသဘာပတိ နိဂံုးစကားအေနျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမွာ တဆစ္ခ်ိဳးသို႕ေျပာင္းသြားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ရန္ကိစၥဟူသမွ်ကို တဗိုလ္က်-တဗိုလ္တက္စနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္းကို ေျပာၾကားပါသည္။ အစည္းအေဝးမွာ ညေန(၆)နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ၿပီးသြားပါသည္။ ည(၈) နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေနအိမ္ေအာက္ထပ္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးခန္းရွိရာအိမ္ခန္းသို႕ ရဝတအဖြဲ႔ဝင္တဦးႏွင့္ မသိသူ အရပ္ဝတ္ႏွစ္ဦးတို႔ ဝင္လာပါသည္။ က်ေနာ့္အား ေတြ႔လိုသည္ဟု ေျပာသျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုပါသည္။ ေရွးဦးစြာ နံနက္ပိုင္းက သိမ္းဆည္းသြားေသာ ရုပ္သံသြင္းတိပ္ေခြမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ပါ သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမးျမန္းရန္ရွိသျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါရန္ ေခၚပါသည္။ က်ေနာ့္အား ဖမ္းေတာ့မည္ဟု သိလိုက္ပါသည္။ ေနထိုင္ရာအိမ္ေပၚသို႔ျပန္တက္၍ မိသားစုအား အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာၿပီး ပင္နီတိုက္ပံုကိုဝတ္ဆင္ကာ လိုက္သြားပါသည္။

ေရွးဦးစြာ ပုဇြန္ေတာင္ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ ရပ္ထားေသာ ကားေလး၏ အေနာက္ဖက္ခံုတန္းတခု တြင္ ဝင္ထိုင္ေစပါသည္။ ေရွ႕ခန္းတြင္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ေဘးထိုင္ခံုတြင္ အျခားတဦးထိုင္ေနသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရပါသည္။ ေနာက္ခန္း မိမိထိုင္ခံုေနရာအျပင္တြင္ တဦး၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ခံုတန္းတြင္ တဦး ထိုင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ကားသည္ အနီးအနားရွိ လူျပတ္ေသာလမ္းတလမ္းသို႔ေမာင္းသြားၿပီး ေခတၱရပ္ကာ က်ေနာ့္မ်က္စိကို အဝတ္ပိတ္စည္းၿပီး လက္ထိပ္ခတ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္ ထြက္ခြာလာပါသည္။ ျမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားကို နာရီဝက္ခန္႔ေမာင္းႏွင္ျဖတ္သန္းသည္ဟု မွတ္မိပါသည္။ ေနာက္ထပ္ တနာရီခန္႔ ေမာင္းႏွင္သြားပါသည္။ တေနရာအေရာက္တြင္ လမ္းနံေဘးသို႕ကားေမာင္း ဆင္းသြားသည္ဟု ထင္ပါသည္။ အတန္ငယ္ၾကာေသာအခါ ကားရပ္ၿပီး ကားေပၚမွဆင္းေစ၍ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ တြဲေခၚပါသည္။ အဝင္ဝမ်ားကို ငံု႔လွ်ိဳးျဖတ္ေက်ာ္ေစၿပီးေနာက္ လမ္းေျဖးေျဖးေလွ်ာက္သြား ရသည္မွာ ဆယ္မိနစ္ခန္႔ၾကာမည္ဟု ထင္ပါသည္။ အခန္းတံခါးဖြင့္သံၾကားရၿပီး အခန္းတခုအတြင္းသို႕လွမ္းတက္ ဝင္ရပါသည္။ မ်က္ေစ့စည္းထားေသာအဝတ္ကိုခြ်တ္၍ လက္ထိပ္ကိုလည္း ေျဖပါသည္။ ထို႔ ေနာက္ ပါလာေသာ တိုက္ပံုအကႌ်ႏွင့္ စာၾကည့္မ်က္ႏွန္၊ လက္စြပ္၊ အကႌ်ႏွင့္ကိုယ္ၾကပ္အတြင္းရွိ ေငြ၊ ေဖာင္တိန္တို႔ကို သိမ္းဆည္းပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး အမည္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ေရးထားေသာ သစ္သားျပားကို ကိုင္ေစ၍ ေရွ႕တည့္တည့္ႏွင့္ နံေဘးဖက္တို႔မွ ဓါတ္ပံုရိုက္ယူပါသည္။ ဤကိစၥၿပီးေသာအခါ အျခားသူမ်ား ျပန္ထြက္သြားၾကၿပီး တံခါးကို ပိတ္လိုက္ပါသည္။ သစ္သားတံခါးခိုင္ခိုင္မာမာႀကီးျဖစ္ၿပီး အလယ္တြင္ လူေခ်ာင္းအေပါက္ ေသးေသးတခုရွိပါသည္။ အဝင္တံခါးမ၏ ဆန္႔က်င္ဖက္နံရံတြင္ ပိတ္ ထားေသာ သစ္သားျပဴတင္းေပါက္တခုရွိပါသည္။ တံခါးမ်ား အားလံုးကို အျပင္မွသာဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။ အ ခန္းမွာ(၉)ေပ ပတ္လည္ခန္႔က်ယ္၍ အုတ္နံရံႏွင့္ျဖစ္ၿပီး မီးခံျပားမ်က္ႏွာက်က္ အလယ္ေလာက္တြင္ မီးလံုးတလံုး ထြန္းထားပါသည္။ သစ္သားၾကမ္းျပင္မွာလည္း ဖံုအလိမ္းလိမ္းႏွင့္ျဖစ္ေနပါသည္။ အခန္း ေဒါင့္တေဒါင့္တြင္ ပလက္စတစ္အဖံုးျဖင့္ ေသာက္ေရအိုးတလံုးႏွင့္ ခြက္တို႔ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေနာက္ တေဒါင့္တြင္ ေဆးရံုသံုး ေယာက္်ားဆီးအိုးတလံုး ေတြ႔ရပါသည္။

ၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္မွာ (၁၁)နာရီေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီဟု မွန္းဆရပါသည္။ ေညာင္းညာလာၿပီး မ်က္စိ ပိတ္ထားခံရေသာေၾကာင့္ ဦးေခါင္းမွာလည္း ေနာက္ေနပါသည္။ မတ္တပ္ရပ္ေနရာမွ နံရံမွီကာ ဖိနပ္ ဖင္ခုထိုင္၍ ၿငိမ္ေနေသာအခါ ျခင္မ်ား ကိုက္ပါေတာ့သည္။ အိုက္စပ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေခြ်းမ်ား စို႔ထြက္ေနပါ သည္။ အဝင္တံခါးဖက္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္သံကို တခါတရံၾကားရပါသည္။ နံေဘးအခန္းမ်ား စီလ်က္ရွိ မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ အခန္းတံခါးမ်ားဖြင့္/ပိတ္သံကိုလည္း တခါတရံ ၾကားရပါသည္။ နံရံမွီထိုင္ လ်က္ အျပင္ရွပ္အကႌ်ကို ခြ်တ္ကာ ေခါင္းျခံဳ၍အိပ္မိပါသည္။ အိပ္ေပ်ာ္ေသာ္လည္း မၾကာမီ ျပန္ႏိုးပါသည္။

အိပ္ရမရေသာအခါ ေခါင္းထဲကို အေတြးမ်ားဝင္လာပါသည္။ ေမးျမန္းစရာရွိ၍ ေခတၱဟု ေျပာေခၚယူျခင္းခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးအား ဤသို႔ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္အေျခအေနအတိုင္းထားျခင္းသည္ မည္သို႔မွ် တရားဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မကိုက္ညီဟု နားလည္ပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ မည္သည့္ဥပေဒကိုမွ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမရွိသည္ကို သိရွိပါသည္။ ဇနီးျဖစ္သူ၏ အကိုအႀကီးဆံုးမွာ (၁၉၆ဝ)ႏွစ္လြန္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္တြင္ ေနအိမ္မွေခၚသြားျခင္းခံရၿပီး( )ႏွစ္တိုင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ထားရွိမွန္းမသိဘဲ မိသားစုတစုလံုး ကိုယ္စိတ္ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း ဇနီးသည္ေျပာၾကားဖူးသည့္အျဖစ္ကို သတိရမိပါသည္။ ယၡဳလည္း ဇနီးသည္မွာ ခင္ပြန္းအဖမ္းခံရသည့္အတြက္ မိသားစုႏွင့္အတူ ဒုကၡျဖစ္မည္ကို ေတြးမိၿပီး စိတ္ေသာက ေရာက္ရပါသည္။ စိတ္ဒုကၡအျပင္ အိပ္ယာမရွိ၊ ျခင္စာအေကြ်းခံေနရေသာေဝဒနာမွာ ႀကီးေနပါသည္။ တမိုးေသာက္လွ်င္ ျခင္ကိုက္ဒုကၡ သက္သာမည္ဟုေတြး၍ ေန႔ကို ေမွ်ာ္မိပါသည္။

ထိုင္လ်က္ မည္မွ်ၾကာၾကာငိုက္မ်ဥ္းသြားသည္မသိပါ။ အခန္းေရွ႕မွ လမ္းေလွ်ာက္သံ၊ စကားသံသဲ့သဲ့ကို ၾကားရပါသည္။ စူးစိုက္နားေထာင္ေသာ္လည္း သဲကြဲစြာမၾကားပါ။ မ်ားမၾကာမီ အခန္းတံ ခါးဖြင့္၍ အရပ္ဝတ္ႏွင့္လူရြယ္တဦးက အေပါ့အပါးသြားရန္ ထြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ၍ ေခါင္းစြပ္ အိတ္စြပ္၍ ေခၚသြားပါသည္။ အခန္းမွထြက္၍ အခန္းတနံစာ ေလွ်ာက္ၿပီးေသာအခါ အုတ္ေရကန္ႏွင့္ တဆက္တည္း အိမ္သာခန္းကို ေရာက္ပါသည္။ အတြင္းဖက္ကို လွည့္ေစ၍ ေခါင္းစြပ္ကို ခြ်တ္ေပးၿပီး အိမ္သာတက္၊ မ်က္ႏွာသစ္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ရပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ အခန္းသို႕ေခါင္းစြပ္၍ ျပန္ဝင္ရပါ သည္။ သတိထားမိသည္မွာ အခန္း၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဖက္တြင္လည္း အခန္းမ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခဏၾကာလွ်င္ အခန္းတံခါးပြင့္လာၿပီး လူရြယ္တေယာက္က သတၱဳပန္းကန္ျပား၊ သတၱဳခြက္တို႔တြင္ ထည့္ထားေသာ ထမင္းေၾကာ္ႏွင့္ လBက္ရည္ကို လာပို႔ပါသည္။ နံနက္ အဆာေျပစားခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ေသာက္ေလ့ေသာက္ထမရွိေသာ လၻက္ရည္ကို ေသာက္ၿပီး ထမင္းေၾကာ္အနည္းငယ္ စားလိုက္ပါသည္။ ထိုင္၍ ဘုရားရွိခိုးၿပီးေနာက္ ရြတ္ဆိုေနက် ဂါထာေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဆိုရင္း လမ္းေလွ်ာက္ေနပါသည္။ ခဏၾကာေသာ္ လူေခ်ာင္းေပါက္ကေလးမွ လူတေယာက္က အသံထြက္ေအာင္ မရြတ္ဆိုရန္ ေျပာပါသည္။ အသံက်ယ္ေလာင္စြာရြတ္ဆိုခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အသံထြက္ရံုသာ ရြတ္ဆိုရပါ ေတာ့သည္။ လူရြယ္တေယာက္ ပံုစံခြက္ႏွင့္ ပန္းကန္မ်ား လာေရာက္သိမ္းၿပီးေနာက္ လက္ဝဲဖက္ အခန္းတြင္ လူရွိ/မရွိသိရန္ နံရံကို ေခါက္ၾကည့္ပါသည္။ ျပန္ေခါက္သံ ၾကားရပါသည္။ ပဲတီပင္ေပါက္ ဟင္းခ်ိဳ၊ ငါးေျခာက္ေကာင္ေသးေၾကာ္တို႔ႏွင့္ေကြ်းပါသည္။ မ်က္မွန္မရွိသျဖင့္ ထမင္းတြင္ပါဝင္ေသာ စပါးလံုးမ်ားကို မရွာႏိုင္ပါ။ ဟင္းမ်ားလည္း အေတာ္ညံ့သျဖင့္ ဗိုက္တြင္အစာရွိရန္ ၾကိဳးစား၍ စား ရပါသည္။ ဤအခန္းေလးတြင္ ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားျခင္းကို ျပဳလုပ္လ်က္ အႀကီး၊ အငယ္၊ အလတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျခင္မ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းဝင္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ျခင္မ်ား ကိုက္ေသာအခါ ယားဖုႀကီးမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။

တတိယေျမာက္ညတြင္ က်ေနာ့္ကို လာေရာက္ေခၚယူပါသည္။ ေခါင္းစြပ္ျဖင့္ (၁ဝ)မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားၿပီး တေနရာသို႔ ေရာက္သည့္အခါ ေခါင္းစြပ္ခြ်တ္၍ ကုလားထိုင္တခုတြင္ ထိုင္ေစပါသည္။ တိုက္အေသးေလးတခု၏ အခန္းအတြင္း ေရာက္ေနသည္။ ေရွ႕တြင္ရွိေသာစားပြဲ၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဖက္တြင္ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ထိုင္ေနေသာလူလတ္တဦးက ေမးျမန္းပါေတာ့သည္။ ေမးျမန္းစဥ္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ခြင့္ေပးပါသည္။ အေျဖမ်ားကို ေရးမွတ္ၿပီး ေရးသားခ်က္မ်ားကိုဖတ္၍ လက္မွတ္ထိုးရန္ ေျပာပါသည္။ စာၾကည့္မ်က္မွန္ သိမ္းထားခံရသျဖင့္ ေရးမွတ္သူကိုပင္ ဖတ္ျပေစ၍ နားေထာင္ၿပီး လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးလိုက္ပါသည္။ အခ်ိန္(၂)နာရီေက်ာ္ခန္႔ၾကာမည္ဟုထင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အခန္းသို႕ျပန္ပို႔ ပါသည္။ ႏွစ္ရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ညတြင္ ယၡင္ေနရာသို႔ ေခၚသြားျပန္သည္။ ယၡင္နည္းႏွင့္ပင္ အေၾကာင္းအရာသစ္မ်ားကို ေမးျမန္းပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အျခားတခန္းတြင္ထိုင္ေနေသာ အရပ္ဝတ္ႏွင့္ လူရြယ္တဦးႏွင့္ထိုင္၍ စကားေျပာေစပါသည္။ နာရီဝက္ခန္႔စကားေျပာၿပီးေနာက္ အခန္းသို႔ျပန္ပို႔ပါသည္။ ေမးျမန္း ေျပာဆိုျခင္းမ်ား စုစုေပါင္း (၃)နာရီၾကာခဲ့သည္ဟုထင္ပါသည္။ ေနာက္ေန႔ညေနပိုင္းတြင္ အခန္းတံခါးဖြင့္ၿပီး အရပ္ဝတ္ျဖင့္ လူ(၂)ဦး အခန္းအျပင္မွ က်န္းမာေရးကိစၥေျပာရန္ရွိ/မရွိ၊ ေရာဂါေဝဒ နာရွိ/မရွိကို ေမးပါသည္။ မရွိေၾကာင္းေျပာၾကားေသာအခါ ၄င္းတို႔ ျပန္သြားၾကပါသည္။ ထိုည၌ ကြပ္ပ်စ္တလံုး၊ ပလက္စတစ္အခင္းျပားတခ်ပ္၊ ေစာင္ပါးတထည္၊ ေခါင္းအံုးတလံုး အခန္းထဲသို႕လာပို႔ ပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး (၇)ရက္ေျမာက္ေန႔၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃၁)ရက္ေန႔ဟု မွတ္မိပါသည္။ မြန္းလြဲ ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ လူရြယ္တေယာက္ လာေရာက္ၿပီး ေခါင္းစြပ္၍ေခၚသြားရာ (၁ဝ)မိနစ္ခန္႔ေလွ်ာက္ရသည့္ တေနရာသို႔ေရာက္သြားပါသည္။ ေခါင္းစြပ္ခြ်တ္ၿပီးလိုက္ေသာအခါ တိုက္အေသးေလးတခု၏ အခန္း ရွည္ေမ်ာေမ်ာအခန္းတြင္ ကုတင္သံုးလံုး ေနရာျခား၍စီထားပါသည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြအား အလယ္ကု တင္တြင္ ေနရာခ်ထားၿပီး မိမိအား ေဘးကုတင္တလံုးတြင္ ေနရာခ်ေပးပါသည္။ က်န္ကုတင္တြင္ မည္သူလာမည္လဲဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေမးရာ ဦးေမာင္ကို လာမည္ဟု ေျဖပါသည္။ လာပို႔သူႏွစ္ဦးက မေျပာသင့္သည့္စကားမ်ားကိုမေျပာရန္၊ အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ေျပာဆိုျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ျခံအတြင္းသို႕မဆင္းၾကရန္မွာၿပီး ထြက္သြားၾကပါသည္။ အေဆာက္အဦတြင္ အိမ္ေရွ႕ခန္းသဖြယ္ အခန္းတခန္းႏွင့္ ေရကန္တကန္ရွိေသာ ေနာက္ေဖးခန္းတခန္းရွိပါသည္။ အိမ္သာမွာ ကပ္လ်က္ ျပင္ပတြင္ရွိပါသည္။ အ ေဆာက္အဦးတြင္ မွန္ျပဴတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ၿပီး တံခါးကိုလည္း ပိတ္ျခင္းမျပဳပါ။ ဆယ္ေပပတ္လည္ခန္႔ ေျမအလြတ္တြင္ သရက္ပင္၊ မာလကာပင္အနည္းငယ္ရွိၿပီး ျခံဝန္းကို အုတ္ေျခခံၿပီး အေပၚမွ သြပ္ ျပား ေဒါင္လိုက္ေထာင္ထားေသာနံရံျဖင့္ ကာရံထား၍ ျခံတံခါးကို အျပင္မွပိတ္ထားပါသည္။ အေနာက္ဖက္ ျခံဝန္းကိုကား သံဆူးၾကိဳးစိတ္စိတ္ႏွင့္ကာထားပါသည္။ ဦးေမာင္ကိုမွာ ေရာက္မလာပါေခ်။ ညအခ်ိန္တြင္ ဦးေမာင္ကိုအတြက္ လ်ာထားေသာ ကုတင္မွအိပ္ယာပစၥည္းမ်ား လာေရာက္၍ သိမ္းသြားပါသည္။

ထိုေနရာသစ္တြင္ ေဆးလိပ္၊ မီးျခစ္ မွာယူ၍ ဝယ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ေရာက္သည့္ညေနစာမွာ လည္း ယၡင္ေနရာမွာထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ အိပ္ယာခင္း၊ ဂြမ္းကပ္အခင္း၊ ေစာင္ ပါး၊ ေစာင္ထူ၊ ေခါင္းအံုး၊ ျခင္ေထာင္တို႔ကို ေပးပါသည္။ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ အေပါ့အပါးသြားျခင္းတို႔ကို လြတ္ လပ္စြာလုပ္ႏိုင္ၿပီး ေနရာက်ယ္ဝန္းမႈရွိပါသည္။ အေဖာ္ရွိ၍လည္း စကားစျမည္ေျပာျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ေစခဲ့ပါသည္။ ေရာက္ရွိၿပီး (၄)ရက္ခန္႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အေဆာက္အဦႀကီးတခု၏ ေအာက္ထပ္ အခန္းငယ္တခုသို႕ေခၚသြား၍ ေမးျမန္းစစ္ေဆးျပန္ပါသည္။ အခ်ိန္ (၁)နာရီေက်ာ္ ၾကာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္(၃)ရက္ခန္႔အၾကာတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ ေခၚ၍ အေၾကာင္းအရာသစ္မ်ား ေမးျမန္းရာ (၁)နာ ရီခန္႔ ၾကာပါသည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ေနရာသစ္တခုသို႕ ေန႔ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ေခၚသြားၿပီး လုပ္သားျပည္သူ႔သတင္းစာတေစာင္ကိုေပး၍ သတင္းစာပါ နဝတဥကၠ႒၏မိန္႔ခြန္းကိုဖတ္ၿပီး ၄င္း မိန္႔ခြန္းအေရးပါပံုကို ေရးသားခိုင္းပါသည္။ ဖတ္ရႈေရးသားႏိုင္ရန္ မ်က္မွန္တလက္ေပးပါသည္။ မိမိဖာသာ တေယာက္တည္း ဖတ္ရႈေရးသားရန္ ထားခဲ့ပါသည္။ ေရးသားခိုင္းသူ ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ ေရးသားထားသည္ကို ဖတ္ၿပီး ပိုမိုျပည့္ျပည့္ စံုစံုေရးရန္ေျပာ၍ ထြက္သြားပါသည္။ ထပ္မံဖတ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာသစ္အခ်ိဳ႕ ျဖည့္စြက္ေရးလိုက္ပါသည္။ ေရးခိုင္းသူ ထပ္မံ ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ ေရးသားခ်က္ကိုဖတ္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ (၃)နာရီေက်ာ္ခန္႔ လုပ္သားျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရပါသည္။

ႏိုဝဘၤာလ(၉)ရက္ေန႔ ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေခါင္းစြပ္ႏွင့္လူတေယာက္ကို အခန္းတြင္း ေခၚလာၿပီး လြတ္ေနေသာ ကုတင္နားေရာက္ေသာအခါ ေခါင္းစြပ္ကို ခြ်တ္ေပးပါသည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို လူငယ္တာဝန္ခံ ကိုျမင့္စိုးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ကိုျမင့္စိုးေရာက္လာသည့္အတြက္ ဦးခင္ ေမာင္ေဆြႏွင့္မိမိတို႔မွာ အေဖာ္တေယာက္တိုးလာသျဖင့္ အားရမိပါသည္။ ကိုျမင့္စိုးမွာ အေတာ္ပင္ပန္း ေနပံုရၿပီး အတူေနေသာကာလတေလွ်ာက္လံုး ႏြမ္းနယ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကိုျမင့္စိုးႏွင့္ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ ကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေခၚယူေမးျမန္းသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ႏိုဝဘၤာ(၁၄)ရက္ေန႔ဟု မွတ္မိပါသည္။ ေန႔လည္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ လူရြယ္တေယာက္လာၿပီး မိမိပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကိုသိမ္း၍ လိုက္ရန္ေခၚပါသည္။ မိမိပိုင္ပစၥည္းဆိုသည္မွာလည္း ကိုယ္တြင္ ဝတ္ထား ေသာအဝတ္ႏွင့္ ေဆးေပါ့လိပ္အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ ေခါင္းစြပ္၍ေခၚသြားပါသည္။ တေနရာတြင္ တံခါးကို ဖြင့္၍ဝင္ၿပီးေနာက္ ေလွကားသံုးထစ္ကိုတက္ၿပီး အခန္းတခုထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရပါသည္။ ေခါင္းစြပ္ ဖြင့္လိုက္ေသာအခါ သစ္သားတဖက္ျခမ္း အခန္းတခုအတြင္းသို႔ေရာက္ေနၿပီး ကုတင္သံုးလံုး စီခ် ထားသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ အခန္းမွ မက်ယ္လွသျဖင့္ ကုတင္တလံုးႏွင့္တလံုး ႏွစ္ေပေက်ာ္ခန္႔သာ ျခားပါသည္။ ေျခရင္းတြင္ စားပြဲတလံုးရွိပါသည္။ အခန္းႏွင့္ဆက္လ်က္ အိမ္သာႏွင့္ေရခ်ိဳးကန္တခု ရွိပါ သည္။ တဖက္ျခမ္းတြင္ အမႈထမ္းမ်ားေနသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ အိမ္မွာ ျခံဝန္းအတြင္းရွိ သစ္သား အိမ္ျဖစ္ၿပီး တံခါးကိုလည္း အျပင္မွပိတ္ထားပါသည္။ ျခံဝန္းတံခါးကိုလည္း ပိတ္ထားပါသည္။ သံတိုင္ျပဴတင္းေပါက္ႏွစ္ေပါက္ရွိပါသည္။ အိပ္ယာပစၥည္း စံုလင္စြာေပးပါသည္။ အခန္းသို႕ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ တပ္ကုန္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုဝင္းလိျင္တို႔လည္း မေရွးမေႏွာင္းေရာက္လာၾကပါသည္။ ေရာက္ၿပီး တရက္ခန္႔အၾကာတြင္ အေဆာက္အဦႀကီး၏ေအာက္ထပ္ အခန္းငယ္တခုသို႔ေခၚသြားၿပီး မိမိသိရွိေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား၏ အ ေၾကာင္းကို ေရးခိုင္းပါသည္။ အခ်ိန္(၁)နာရီေက်ာ္တြင္ ၿပီးပါသည္။ ေနာက္တေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ လာ ေရာက္ေခၚယူ၍ ေမးျမန္းပါသည္။ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနာက္တႀကိမ္ျပန္ေခၚၿပီး နံနက္ပိုင္းေမးျမန္းသည့္ အေၾကာင္းအရာကိုပင္ ေမးျမန္းျပန္သည္။ အနည္းငယ္က်ဥ္းေျမာင္းေသာေနရာတြင္ ေနၾကရသျဖင့္ အတူေနၾကရသူ(၃)ဦးလံုး အေနအထိုင္ က်ဥ္းၾကပ္မႈဒဏ္ခံရပါသည္။ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာသည္မွာ ရက္(၂ဝ)ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္၍ မိသားစုအသီးသီးတို႔၏ စိတ္ေသာကေရာက္ရမည့္အျဖစ္ကို ပူပန္ၾကပါ သည္။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်ျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႔ရျခင္းမ်ားသည္ အတူေနသူ(၃)ဦးလံုးကို ဖိဆီးႏွိပ္စက္ေနပါသည္။ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းေဝဒနာသည္ မဖိတ္ေခၚဘဲ ေရာက္လာပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔ဟု မွတ္သားမိေသာေန႔ နံနက္ထမင္းစားၿပီးခ်ိန္တြင္ လူရြယ္တေယာက္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကိုယူ၍ လိုက္ခဲ့ရန္ေျပာပါသည္။ ပိုင္ပစၥည္း ဟူ၍ ဝတ္ထားေသာအဝတ္ႏွင့္ ေဆးလိပ္(၂၅)လိပ္တစည္းသာရွိ၍ ေကာက္ကာငင္ကာပင္ လိုက္ သြားပါသည္။ အေဆာက္အဦႀကီး၏ ေအာက္ထပ္အခန္းတခုသို႔ေရာက္ေသာ္ ေခါင္းစြပ္ခြ်တ္၍ စားပြဲ တလံုးအနီး ေခတၱရပ္နားေနရပါသည္။ လူလတ္တဦးေရာက္လာၿပီး စာရြက္တရြက္တြင္ မွတ္သားထားေသာ စာရင္းအရ မိမိထံမွ သိမ္းဆည္းထားခဲ့သည့္ တိုက္ပံုအကႌ်ႏွင့္အျခားအရာမ်ားအားလံုးကို ျပန္ေပးပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိအားစစ္ေဆးရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားမပါခဲ့သျဖင့္ မိမိအား အိမ္ျပန္ပို႔ေတာ့မည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ခဏအၾကာတြင္ လက္ထိပ္ခတ္၊ မ်က္ေစ့အဝတ္စည္း၍ အေဆာက္အဦအျပင္သို႔ေခၚထုတ္ပါသည္။ အေဆာက္အဦႀကီးမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာျခံဝန္းအား ကာရံထားေသာနံရံကို ငံု၍ေဆာက္ထားၿပီး ပင္မအဝင္အထြက္တခါးရွိရာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ လွ်ိဳ႔ဝွက္ထားေသာ ေထာင္ႀကီးတခု ျဖစ္မည္ဟုထင္ပါသည္။ ကားငယ္ေလးတစီး၏ ေနာက္ခန္းသို႔တက္ရပါသည္။ ဖမ္းေခၚလာစဥ္ကအတိုင္းျဖစ္၍ အိမ္ျပန္ရာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ကားသည္ တနာရီနီးပါး ေမာင္းၿပီး ေနရာတေနရာတြင္ ရပ္ပါသည္။ ကားေပၚမွဆင္းေစၿပီး အေဆာက္အဦတခုအတြင္းသို႔ေခၚကာ အခန္းတခုအတြင္းသို႔အေရာက္တြင္ မ်က္စိစည္းအဝတ္ကို ေျဖ၍ လက္ထိပ္ကိုခြ်တ္ပါသည္။ ခဏအၾကာတြင္ ေထာင္အရာရွိဝတ္စံုျဖင့္ လူတဦး ေရာက္လာပါ သည္။ ေခၚလာသူမွာ ေထာင္အရာရွိအား စာရြက္တရြက္ေပး၍ လႊဲေျပာင္းေပးသည္ဟုထင္ပါသည္။ ေခၚလာသူ ျပန္သြားၿပီး ေထာင္အရာရွိလည္း ထြက္သြားပါသည္။ ေထာင္ဝန္ထမ္းတဦးေရာက္လာၿပီး ေစာင့္ေနပါသည္။ အခ်ိန္(၁)နာရီခန္႔ ၾကာၿပီးေနာက္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမွေခၚ၍ အျပင္ဖက္တြင္ ရပ္ထား ေသာ ကားတစီးေနာက္ခန္းသို႔တက္ေစၿပီး ေမာင္းေခၚသြားပါသည္။ ကားရပ္ေသာအခါ ဆင္းေစ၍ တံခါးႀကီးတခုအတြင္းရွိ တံခါးငယ္မွ ေခါင္းငံု႔၍ အတြင္းသို႔ဝင္ေစပါသည္။ အတြင္းေရာက္ေသာအခါ တဖက္တြင္လည္း အလားတူတံခါးႀကီးတခုကို ျမင္ေနပါသည္။ တံခါးႀကီးႏွစ္ခုၾကား နံေဘးအခန္းတခု သို႔ေခၚ၍ ပါလာေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပင္နီတိုက္ပံုအကႌ်၊ လက္စြပ္၊ နာရီ၊ ေဖာင္တိန္ႏွင့္ ပိုက္ဆံ၊ စာၾကည့္မ်က္မွန္တို႔ကို သိမ္းယူပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တံခါးႏွစ္ခုအၾကား ေျမကြက္လပ္တြင္ ဖိနပ္ခြ်တ္၍ ထိုင္ေစပါသည္။ (၁ဝ)မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ အတြင္းဖက္တံခါးႀကီးမွ ဝန္ထမ္းတဦး ေရာက္လာၿပီး ေခၚပါသည္။ တံခါးအတြင္း ဝင္သည္ႏွင့္ ေစာင္ျဖင့္ ေခါင္းအုပ္၍ ေခၚသြားပါသည္။ ခဏအၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ သြားၿပီးေနာက္ ေခါင္းျခံဳထားေသာေစာင္ကို ဖယ္လိုက္ေသာအခါ သံတံခါးႀကီးတခုေရွ႕သို႕ေရာက္ေနပါ သည္။ ဝန္ထမ္းက သံတံခါးႀကီးဖြင့္၍ လူရြယ္တဦးႏွင့္ လူငယ္သံုးဦးကို ေတြ႔ရပါသည္။ အခန္းမွာ (၉) ေပခန္႔က်ယ္၍ (၁ဝ)ေပခန္႔ရွည္ၿပီး ဝါးၾကမ္းဖ်ာ ေလးခ်ပ္ႏွင့္ အခန္းတခန္းလံုးျပည့္နီးပါး ခင္းထားပါ သည္။ ေဒါင့္တြင္ ဆီး၊ ဝမ္း စြန္႔ရန္ ေျမအင္တံုႀကီး(၃)လံုးရွိေနပါသည္။ တခန္းလံုး လူအနံ႔ႏွင့္ အညစ္အ ေၾကးအနံ႔မ်ားႏွင့္ နံေစာ္ေနပါသည္။ အခန္းတြင္းရွိသူတို႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ၿပီး ၄င္းတို႔က ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ေနရာေပးပါသည္။ က်ေနာ္ အင္းစိန္တြဲဖက္ေထာင္ အေဆာင္(၂)၊ အခန္း(၅)သို႕ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေက်ာခ်င္းကပ္ အခန္း(၂၄)ခန္းအနက္ မ်က္ႏွာစာဖက္ အခန္း(၁၂)ခန္းထဲမွ တခန္းျဖစ္ပါသည္။ အေပၚထပ္တြင္ အခန္းႀကီးမ်ားရွိပါသည္။

ေအာက္ထပ္အခန္းအားလံုးတြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအား ထည့္သြင္းပိတ္ေလွာင္ထားပါ သည္။ ညေနထမင္းေကြ်းခ်ိန္တြင္ ထမင္းေဝသူက သတၱဳပန္းကန္မ်ားကို ပထမေဝၿပီး တံခါးအျပင္မွ ခြက္ျဖင့္ခပ္၍ သံတိုင္ၾကားမွထည့္ေပးေသာထမင္းကို ထိုပန္းကန္မ်ားျဖင့္ ခံယူရပါသည္။ ‘တာလေပါ’ဟု ေခၚၾကေသာ အရြက္ျပဳတ္ရည္က်ဲကိုလည္း ေပးပါသည္။ အခန္းတြင္းရွိသူမ်ားက ထိုအရြက္ျပဳတ္ရည္ကို ပလက္စတစ္ေရခ်ိဳးခြက္တခုျဖင့္ ခံယူၿပီး အခ်ိဳမႈန္႔ခပ္၊ ဆားခပ္ပါသည္။ စိမ္းစားငပိလည္း ေပးေသာ္ လည္း အခန္းတြင္းရွိသူမ်ားက ငပိကို မယူပါ။ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ စားရန္ေျပာၿပီး ၄င္းတို႔ရွိ ငပိေၾကာ္၊ ငါး ေျခာက္ေၾကာ္-စေသာ ဟင္းေျခာက္မ်ား၊ သရက္သီးသနပ္- စသည္တို႔ကို ေပးပါသည္။ ထမင္းမွာ အ ေတာ္မာေက်ာၾကမ္းတမ္းၿပီး စပါးလံုးမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ မ်က္မွန္သိမ္းဆည္းခံထားရသျဖင့္ စပါးလံုးမရွာႏုိင္ဘဲ စားရျခင္းအတြက္ မ်ားစြာအခက္အခဲေတြ႔ပါသည္။ ထမင္းဆာလွေသာ္လည္း ေနရာၾကပ္တည္းမႈ၊ အနံ႔အသက္မေကာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ထမင္းအနည္းငယ္သာစားႏိုင္ပါသည္။ အခန္း တြင္းရွိသူႏွစ္ဦးမွာ ရုံးထြက္ရသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အစားအေသာက္ေဆးဝါးမ်ားရွိေနပါသည္။ က်န္အမ်ားစုမွာ ေထာင္မွေကြ်းေသာထမင္းကိုသာ စားေနရပါသည္။ နံနက္ပိုင္းေကြ်းေသာ ပဲဟင္း၊ ညေနပိုင္းေကြ်းေသာ ဟင္းရြက္ျပဳတ္ရည္တို႔ျဖင့္စားရသျဖင့္ အင္အားေပ်ာ့ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ဝမ္းေလွ်ာ၊ ဝမ္းကိုက္ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ျခံဳေစာင္မ်ားမရွိၾကသျဖင့္ သမံတလင္းၾကမ္းေပၚရွိ ဝါးဖ်ာေပၚတြင္အိပ္ရသျဖင့္ အေအးပတ္ၿပီး ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္မွ တလနီးပါးေက်ာ္ကာလ အိမ္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အေပၚထပ္တြင္ ထိုင္းငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးခံရေသာ ထိုင္း၊ မြန္၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္ေဒသသားတို႔ရွိၾကပါသည္။

အခန္းတြင္းရွိသူမ်ားက ၄င္းတို႔ရွိ ေစာင္ပါးတထည္ကို ေပးျခံဳပါသည္။ ၾကမ္းပိုးအလြန္မ်ား၍ ၾကမ္းပိုးကိုက္သျဖင့္ မၾကာခဏႏိုးရပါသည္။ အက်ဥ္းက်ေနသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျခင္၊ ၾကမ္းပိုးကိုက္ ျခင္း၊ ေနရာမသန္႔ရွင္းျခင္းေၾကာင့္ ယားနာမ်ားျဖစ္ရာမွ ဝဲေရာဂါ စြဲကပ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ေန႔ စဥ္ နံနက္ပိုင္း အညစ္အေၾကးမ်ားကို သြားေရာက္စြန္႔ပစ္ရန္အခ်ိန္ (၁ဝ)မိနစ္ခန္႔သာရပါသည္။ ဆီး၊ ဝမ္း ခ်ိဳးကပ္ေနေသာ၊ ဆီး၊ ဝမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ ေျမအင္တံုႀကီးကို ကိုင္၍ စြန္႔ရန္ေနရာသို႕သြား ေရာက္သြန္ေလာင္းၾကရပါသည္။ အင္တံုမ်ားကို ေဆးရန္ေရ အလံုအေလာက္မရွိပါ။ အခ်ိန္လည္း မ ရွိပါ။ မ်က္ႏွာသစ္ရန္အခ်ိန္ကိုပင္ လုေနရပါသည္။ အနံ႔ဆိုးမ်ား ထပ္ကာက်န္ေနေသာအင္တံုမ်ားႏွင့္ အခန္းတြင္းျပန္ဝင္ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေရခ်ိဳးရန္ တခန္းခ်င္းဖြင့္၍ ေရခ်ိဳးရန္(၁၅)မိနစ္ အခ်ိန္ေပးပါ သည္။ ေရခ်ိဳးရာတြင္ ထမင္းစားပန္းကန္ျပားျဖင့္ (၁၅)ပန္းကန္သာ ခ်ိဳးရပါသည္။ စင္ၾကယ္မႈမရွိပါ။ အ ဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္းကို တပတ္တခါသာ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေပးပါသည္။ အညစ္အေၾကးစြန္႔ရန္၊ ေရခ်ိဳးရန္သာ အခန္းအျပင္ထြက္ရခ်ိန္မွအပ တေနကုန္ ဆယ္ေပပတ္လည္အခန္းထဲတြင္ ၾကပ္တည္းစြာ ပိတ္ ေလွာင္ခံေနရပါသည္။ ေနထိုင္ရာအခန္းေရွ႕တူရူ ကိုက္(၅ဝ)ခန္႔အကြာတြင္ ေနထို္င္ရာအေဆာက္အဦ ႀကီးႏွင့္ ပံုစံတူအေဆာင္ႀကီး ေနာက္တခုရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ အနီးအနားအခန္းမ်ားတြင္ သိ ကြ်မ္းေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ေက်ာင္းသားတဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ႏွစ္ဦးတို႔ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေက်ာဖက္ျခမ္းရွိအခန္းတခုတြင္ ကိုကိုးကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွသန္းရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ (၃)ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ေရွ႕ဖက္အေဆာင္တြင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးစိန္လွဦး၊ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အသက္ႀကီးသူ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားစြာကိုလည္း မသဲမကြဲ ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။

(၅)ရက္ခန္႔အၾကာ တနံနက္တြင္ တာဝန္က်ဝန္ထမ္းက အခန္းမွေခၚထုတ္၍ ေစာင္အုပ္ကာ ေထာင္တံခါးဝသို႔ပို႔ပါသည္။ ေထာင္တံခါးဝတြင္ ေခတၱေစာင့္ရၿပီး အျပင္ဖက္ရွိ အခ်ဳပ္ကားႀကီးေပၚ တက္ကာ လိုက္သြားရပါသည္။ ကားမွာ အင္းစိန္ေထာင္မႀကီးမွသူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ အခ်ဳပ္ ကားမွာ လံုျခံဳစြာကာရန္ထား၍ ေလဝင္ပါေသာ္လည္း အတြင္းရွိလူ မ်ားလြန္းသျဖင့္ မြန္းၾကပ္စြာႏွင့္ ကားလႈပ္ရမ္းသည့္အတိုင္း ဒယိမ္းထိုး၍ မတ္တပ္ရပ္လိုက္သြားရပါသည္။ ကားေပၚပါသူမ်ား အဝတ္အ စားမ်ား ေဟာင္းႏြမ္းညစ္ပတ္ေနၿပီး နံေစာ္ေနၾကပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ တလေက်ာ္ အဝတ္တထည္ ကိုယ္တခုျဖင့္ မသန္႔မရွင္း နံေစာ္ေနသည္ထက္ ပို၍နံေစာ္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ လက္ႏွင့္ကိုင္စရာ မရွိေသာ ကားနံရံကို ေထာက္မွီထားရၿပီး ေျခေညာင္း လက္ေညာင္းျဖင့္ နာရီဝက္ေက်ာ္ၾကာမွ အျမန္ ေမာင္းခဲ့ေသာကားမွာ ရံုးဝန္းေနရာတခုအတြင္းသို႕ဝင္၍ရပ္ပါသည္။ ကားတြင္လိုက္ပါသူ ရဲအေစာင့္ က နာမည္ေခၚ၍ ကားေပၚမွ ဆင္းခိုင္းပါသည္။ ၄င္းရံုးရွိ ရဲတပ္ၾကပ္တဦးက မိမိအပါအဝင္ ကားေပၚမွ ဆင္းလာသူမ်ားကို လက္ခံယူၿပီး အနီးရွိ ေျမခင္း(၁၅)ေပခန္႔ရွည္၍ (၁ဝ)ေပခန္႔က်ယ္ေသာ အခ်ဳပ္ခန္း အတြင္းသို႕ဝင္ခိုင္းပါသည္။ အခန္းေဒါင့္တေနရာတြင္ အမိႈက္ပံုရွိၿပီး က်င္ငယ္ေစာ္ နံေနပါသည္။ အခန္း တြင္းရွိ လူ(၂ဝ)ေက်ာ္မွာ ရာဇဝတ္မႈတို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤမွာ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ တရားရံုး အခ်ဳပ္ခန္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

တနာရီနီးပါးၾကာေသာ္ အခ်ဳပ္ခန္းေစာင့္ ရဲတပ္ၾကပ္ကေခၚ၍ အျပင္သို႔ထြက္ေပးရပါသည္။ အခ်ဳပ္ခန္းအျပင္ လက္ေရာက္သည္ႏွင့္ လက္ထိပ္ခတ္ကာ အရပ္ဝတ္ႏွင့္လူႏွစ္ဦးမွ ဆက္လက္၍ လမ္း တဖက္ရွိ မဂၤလာဒံုရဲစခန္းအတြင္းရွိ သပ္ရပ္ေသာ အခန္းအတြင္းသို႔ ေခၚသြားပါသည္။ လက္ထိပ္ခြ်တ္၍ ကုလားထိုင္ေပၚထိုင္ေစၿပီး လက္ႏွိပ္စက္ထားရိုက္ေသာ စာရြက္ႏွစ္ရြက္ကို ဖတ္ရႈလက္မွတ္ေရးထိုး ခိုင္းပါသည္။ မ်က္မွန္တလက္ကိုလည္း ေပးပါသည္။ ပါဝါမကိုက္ေသာ္လည္း အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေရးသားရိုက္ႏွက္ခ်က္မွာ လွ်ိဳ႔ဝွက္အခ်ဳပ္ေထာင္တြင္ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားထြက္ဆိုခဲ့သည္မ်ားအနက္ ဗကသေက်ာင္းသားတဦးအား ေငြက်ပ္(၃ဝဝဝ)ေခ်းငွားခဲ့သည္ဟူေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ေခၚယူသူတို႔က အခ်ဳပ္ခန္းသို႔ျပန္ပို႔ပါသည္။ (၂)နာရီခန္႔အၾကာတြင္ အ ခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းရွိ အခန္းအတြင္းျပန္ဝင္ရပါသည္။ လူမ်ားအား (၆)ေယာက္တတြဲေခၚထုတ္၍ ၾကိဳးတ ေခ်ာင္းျဖင့္ လက္ကို ပူးခ်ည္ကာ အတြဲလိုက္ အနီးနားရွိတရားရံုးသို႕ေခၚသြားပါသည္။ မိမိအပါအဝင္ အလွည့္က်အတြဲမ်ား တရားရံုးတရားခံမ်ားေနရာ ခံုတန္းလ်ားေရွ႕တြင္ မတ္တပ္ရပ္ေနစဥ္ ခံုေရွ႕ ကု လားထိုင္ျမင့္ႀကီးသို႕တရားသူႀကီးတဦး ေရာက္လာကာ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား စြဲဆိုခ်က္ပုဒ္မကို ဖတ္ ျပ၍ ရမန္ယူေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ မိမိအား စြဲခ်က္တစံုတရာမေျပာဘဲ ပုဒ္မ ၅(ည)အရ ရမန္ႀကီး တပတ္ ေပးေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ေနာက္(၁၄)ရက္ၾကာလွ်င္ တရားရံုးသို႔ျပန္ေခၚမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ အခ်ဳပ္ခန္းေျမႀကီးေပၚတြင္ ဖိနပ္ဖင္ခုထိုင္လိုက္၊ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစၿပီး ညေန(၄)နာရီေက်ာ္ခန္႔အထိ အခ်ဳပ္ကားျပန္လာရန္ ေစာင့္ရပါသည္။ အျပန္ခရီးတြင္ ကားထဲမွာ အ လာကထက္ပို၍ လူၾကပ္ေနသည့္အျပင္ ေနအရွိန္ေၾကာင့္ ကား၏သံအမိုး၊ သံအကာမ်ားမွာ ကိုင္မရ ေအာင္ ပူေနၿပီး အတြင္းပါ လူမ်ားအားလံုး ေခြ်းမ်ားႏွင့္ ေပညစ္နံေစာ္ေနၾကပါသည္။ ကားရပ္ေနခိုက္ အထူးဆိုးရြားပါသည္။

ကားထြက္သည့္အခ်ိန္မွာ ေလအနည္းငယ္ဝင္၍ သက္သာရာရပါသည္။ ေထာင္အခန္းသို႕အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္စြာ ျပန္ေရာက္ပါသည္။ ထိုေန႔အဖို႔ ေရမခ်ိဳးလိုက္ရပါ။ ပင္ပန္း လြန္း၍ ထမင္းမစားႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုႏြမ္းနယ္မႈေၾကာင့္ အိပ္ေမာက်သြားပါသည္။ ေနာက္တ ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ အခန္းတြင္းမွ ေက်ာင္းသားတဦးအား ေနရာေျပာင္းသြားၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ဆိပ္ကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးမႉးတဦးႏွင့္ တကၠသိုလ္မွ နည္းျပတဦးတို႔ ေရာက္လာပါသည္။ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ အ ျခားသူမ်ားအား အျခားအခန္းမ်ားသို႕သြင္းပါသည္။ မိမိတို႔အခန္းတြင္ လူ(၆)ေယာက္ျဖစ္သြား၍ အ အိပ္အေန အေတာ္ၾကပ္တည္းသြားပါသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဖက္ရွိအေဆာင္တြင္ မိမိေကာင္းမြန္စြာ သိကြ်မ္းေသာ အသက္(၁၃)ႏွစ္ခန္႔ ေက်ာင္းသားကေလးအား ေတြ႔လိုက္ရ၍ ၄င္းအတြက္ အလြန္ပင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ ရံုးထြက္ရက္မွ (၁၄)ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ မဂၤလာဒံုရံုးသို႕ယၡင္ တေခါက္ကဲ့သို႔ပင္ သြားေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ တရားရံုးအခ်ဳပ္ခန္းသို႕ေရာက္ၿပီးမၾကာမီ တာဝန္ခံရဲၾကပ္က အခ်ဳပ္ခန္းအျပင္သို႔ထြက္ခိုင္းၿပီး အရပ္ဝတ္ႏွစ္ဦးမွ ကိုယ္တပိုင္းျဖတ္ပံု ရိုက္ပါသည္။ တရားသူႀကီးက မည္သည့္စြဲခ်က္ကိုမွ်မျပဳလုပ္ဘဲ ရမန္တပတ္ခ်ိန္းလိုက္ပါသည္။ ရံုးမွ မိသားစုႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ ေရွ႕ေနငွားရန္ ခြင့္မျပဳပါ။ မႈခင္းအရ စြဲဆိုျခင္းလည္းမျပဳဘဲ ရက္ခ်ိန္းေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ မသိရပါ။ ေနအိမ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္လေက်ာ္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေမးျမန္း ရန္ရွိ၍ ခဏလိုက္ခဲ့ပါဟုေခၚလာၿပီး ေထာင္တြင္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကို ဥပေဒအရ ျငင္းဆိုခုခံႏိုင္ျခင္း မရွိသည္မွာ အလြန္အခံရခက္ပါသည္။

ႏွစ္ရက္ခန္႔အၾကာ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေထာင္ဝန္ထမ္းကေခၚယူၿပီး ေထာင္တံခါးဝအတြင္းရွိ အ ခန္းတခန္းသို႔ပို႔ပါသည္။ ထိုအခန္းက်ဥ္းတြင္ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ လူႏွစ္ဦးက မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ အစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းပါသည္။ က်ေနာ္သိသမွ် ေျဖၾကားပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႕တက္ေရာက္သူႏွစ္ဦးက က်ေနာ့္အား တဖက္သတ္ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူမည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထြက္ေစလိုပါသည္။ က်ေနာ့္အား ထိုအေၾကာင္းအရာ အစီအစဥ္ မည္သူကမွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ ၾကားသိေၾကာင္း မထြက္ဆိုႏိုင္ပါ။ တေနကုန္ နံနက္ (၉)နာရီခန္႔မွ ညေန(၅)နာရီေက်ာ္သည္အထိ ေမးျမန္းပါသည္။ ထပ္မံ၍ ႏွစ္ရက္အၾကာ ေန႔လည္ပိုင္း တြင္ ေထာင္ဝန္ထမ္းက လာေရာက္ၿပီး ေထာင္ဝန္းအလယ္နားရွိ (၁၃)ေပပတ္လည္ခန္႔က်ယ္ဝန္းေသာ သစ္သားအိမ္အေဟာင္းေလးတခုသို႕ေခၚသြားပါသည္။ အတြင္းရွိ အရပ္ဝတ္ႏွင့္သူတဦးထံ အပ္ႏွံပါ သည္။ ထိုသူက ဂႏၶီီခန္းမေၾကညာစာတမ္း လက္မွတ္ထိုးသည့္အေၾကာင္းမွာ ဂႏၶီီအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား၍ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းၿပီး ေဒါက္တာစိန္ဝင္း စင္ျပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႔ေၾကာင္းကို ေျပာျပပါသည္။ မၾကာမီ ေထာင္ဝန္ထမ္းက အခန္းသို႔ျပန္ပို႔ပါသည္။

(၃)ရက္အၾကာ နံနက္(၁၁)နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ေထာင္ဝန္ထမ္းက ေစာင္ေခါင္းအုပ္ေခၚေဆာင္ၿပီး တံခါးမ,ရွိရံုးခန္းတခု သို႔ပို႔ပါသည္။ ေထာင္အရာရွိတဦးက လာေရာက္ေစာင့္ေခၚေနေသာ အရပ္ဝတ္တဦးထံ အပ္ႏွံပါသည္။ ထိုအရပ္ဝတ္မွ လက္ထိပ္ခတ္၊ မ်က္စိအဝတ္စည္း၍ ကားတစီးေပၚေခၚတင္၍ ေမာင္းသြားပါသည္။ တနာရီခန္႔ ခရီးအဆံုးတြင္ ကားေပၚမွ အခန္းတခုအတြင္း ေခၚသြားၿပီး လက္ထိပ္ခြ်တ္၊ မ်က္စိစည္းအဝတ္ ေျဖေပးပါသည္။ ဤအႀကိမ္ ေရာက္သြားေသာေနရာမွာ သစ္သားျပားႀကီးမ်ား က်ဲက်ဲကာထားေသာ (၆)ေပ (၉)ေပ အခ်ဳပ္ခန္းတခုျဖစ္ပါသည္။ အဝင္တံခါးကို ပိတ္ထားၿပီး ဆန္႔က်င္ဖက္ရွိ ျပဴတင္းေပါက္ ကို ဖြင့္ထားပါသည္။ ျပဴတင္းအျပင္မွ အရပ္ဝတ္ႏွင့္လူရြယ္တဦး ကုလားထိုင္တလံုးႏွင့္ထိုင္၍ က်ေနာ့္ အား ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ နာရီဝက္အၾကာတြင္ အရပ္ဝတ္ႏွင့္ လူလတ္တဦးလာေရာက္ၿပီး မ်က္စိ အဝတ္စည္းကာ တြဲေခၚသြားပါသည္။ အနီးအနားရွိ တေနရာသို႔ေရာက္ေသာ္ မ်က္စိအဝတ္ေျဖ၍ အ နီးရွိကုလားထိုင္တလံုးတြင္ ထိုင္ေစပါသည္။ အခန္းမွာ ေလးေဒါင့္ပံုအခန္းျဖစ္ၿပီး သံုးဖက္နံရံတို႔တြင္ ျပဴတင္းႏွစ္ခုစီရွိပါသည္။ အဝင္တံခါးဖက္နံရံတြင္ ျပဴတင္းမရွိပါ။ အခန္းမွာ ေနာက္တခန္းႏွင့္ ဆက္ေန သည္ဟု ထင္ရပါသည္။ သပ္ရပ္စြာထိန္းသိမ္းထားေသာ အခန္းတခုျဖစ္ပံုရသည္။ ေရွ႕တြင္ အခင္းခင္း ထားေသာ စားပြဲႀကီးတလံုးႏွင့္ကုလားထိုင္ႀကီးတလံုးကို ေတြ႔ရပါသည္။ ကုလားထိုင္ႀကီးေနာက္ နံရံတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံကို တပ္ထားပါသည္။ အခန္းေရွ႕ေဒါင့္တြင္ စားပြဲဖက္လွည့္ထားေသာ ကုလားထိုင္ ႏွစ္လံုး ေတြ႔ရပါသည္။ အျခားပရိေဘာဂ မေတြ႔ပါ။ ျပဴတင္းမ်ားကို လိုက္ကာျဖင့္ ကာထားပါသည္။ ခဏၾကာေသာ္ တိုက္ပံုအကႌ်အနက္ဝတ္ထားေသာ လူတဦးဝင္လာၿပီး ကုလားထိုင္ႀကီးတြင္ ထိုင္ပါသည္။ လက္တြင္ စာရြက္တအုပ္ကိုင္ထားပါသည္။ ထိုင္ၿပီးေနာက္ ပါလာေသာ စာရြက္ကိုဖတ္၍ က် ေနာ္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကို ေမးပါသည္။ အျခားစကားကိုမေျပာဘဲ ျပန္ထြက္သြားပါသည္။ တေအာင့္ၾကာေသာအခါ လူႀကီးႏွစ္ဦးအား လူလတ္တဦးက ေခၚလာသည္ကို အဝင္တံခါးသို႕လွည့္အ ၾကည့္တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ လူႀကီးႏွစ္ဦးအား ေဒါင့္ရွိ ကုလားထိုင္ႏွစ္လံုးတြင္ ထိုင္ေစပါသည္။ ေခၚလာသူ ျပန္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ အရပ္ဝတ္ႏွင့္ လူလတ္တဦးေရာက္လာၿပီး က်ေနာ့္ကို စာရြက္အုပ္တခုကို ဖတ္ရႈေစပါသည္။ စာရြက္အုပ္မွာ တရားရံုး ေျဖာင့္ဆိုခ်က္ပံုစံ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ အတြင္းတြင္ လက္ေရးႏွင့္ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ လြန္ခဲ့သည့္(၅)ရက္ခန္႔က ေထာင္တံခါးဝအတြင္း အခန္း တြင္ ေမးျမန္းစဥ္က ေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ဆင္တူသည္။ ေဖာ္ျပခ်က္တခုတြင္ “က်ေနာ္သည္ စင္ျပိဳင္လႊတ္ေတာ္တခု ေခၚယူရန္ကိစၥကို သိရွိေၾကာင္း”ေရးသားထားခ်က္ ပါဝင္ေန၍ ထိုအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ေရးရန္ေျပာသည္ကို ျပင္ဆင္ခြင့္မေပးပါ။ လက္မွတ္ထိုးရန္သာေျပာ၍ ေအာက္တြင္ ေနရာလပ္မခ်န္ဘဲ မ်ဥ္းသား၍ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျပဳသည္ကို ခြင့္မျပဳဘဲ ေနရာလပ္ အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းပါသည္။

ေျဖာင့္ဆိုခ်က္ဥပေဒအရ တရားရံုးတြင္ တရားသူႀကီးေရွ႕ေမွာက္ မဟုတ္ေသာ ထြက္ဆိုခ်က္သည္ ေျဖာင့္ခ်က္မမည္ဟု သိရွိ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုင္ေနေသာ လူႏွစ္ဦးအားလည္း စာရြက္တေနရာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းပါသည္။ အဆိုပါသူႏွစ္ဦး ကိုလည္း က်ေနာ္မသိပါ။ အဆိုပါသူႏွစ္ဦးကလည္း က်ေနာ့္ကိုသိသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။

ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႔ရြံ႔ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဤကိစၥၿပီးေသာအခါ အရပ္ဝတ္လူတဦးမွ လာေရာက္၍ မ်က္စိအဝတ္စည္းကာ ေခၚေဆာင္ၿပီး ေရာက္ရွိေသာအခန္းအတြင္းသို႕ျပန္ပို႔ၿပီး တနာရီခန္႔အၾကာတြင္ အင္းစိန္ေထာင္မွ ေခၚယူလာသူ ေရာက္လာၿပီး လက္ထိပ္မ်ားခတ္၊ မ်က္စိအဝတ္စည္း၍ ႏ-၂ဝဝဝ အမ်ိဳးအစားဟုထင္ရေသာ ကားေပၚသို႔တက္ေစပါသည္။ ကားေရွ႕ဖက္ လွည့္ခံုတန္းမ်ားတပ္ဆင္ထားေသာကားျဖစ္၍ အေနာက္နားမွခံုတန္းတခုတြင္ထိုင္ရပါသည္။ တနာရီခန္႔ ကားခရီးအတြင္း ေခါင္းေမာ့၍ ေရွ႕သို႔ၾကည့္ရာ အဝတ္စည္းထားသည့္ၾကားမွ မသဲမကြဲျဖင့္ ေရွ႕ခံု တန္းမ်ားတြင္ မ်က္စိအဝတ္စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အဝတ္မစည္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီး တဦးကို ေတြ႔ရပါသည္။ ကားရပ္ေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိအနားျဖတ္၍ ကားေပၚမွ ဆင္းသြားၾက ပါသည္။ အင္းစိန္ေထာင္မႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ခဏအၾကာတြင္ ကားဆက္ေမာင္း၍ က်ေနာ့္အား တြဲဖက္ေထာင္သို႕ ျပန္ပို႔ပါသည္။ ထိုေန႔က က်ေနာ့္အား မည္သည့္ေနရာသို႔ေခၚသြားသည္ကို မသိပါ။

(၅)ရက္ခန္႔အၾကာ ညဦးပိုင္း(၇)နာရီခန္႔တြင္ ေထာင္အရာရွိႏွစ္ဦး၊ ဝန္ထမ္းတဦးတို႔ ေရာက္ လာၿပီး မိမိပိုင္ပစၥည္းမ်ားယူ၍ ၄င္းတို႔ႏွင့္ လိုက္ရန္ ေခၚပါသည္။ အခန္းျပင္သို႔ေရာက္လွ်င္ ေခါင္းကို ေစာင္ျဖင့္အုပ္၍ေခၚသြားပါသည္။ (၁ဝ)မိနစ္ေက်ာ္ခန္႔သြားၿပီး အခန္းတခု ေသာ့ဖြင့္သံ ၾကားရပါသည္။ အခန္းတြင္းသို႔ဝင္ေစၿပီး တံခါးပိတ္သြားၾကပါသည္။ ေရာက္ေနေသာေနရာမွာ ယၡင္အခန္းမွျမင္ေနရ သည့္ အေဆာင္၏ေနာက္ေက်ာဖက္မွ အခန္းတခုျဖစ္ပါသည္။ နံနက္မိုးလင္း၍ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္႔ေလာင္းခ်ိန္တြင္ လက္ဝဲဖက္ တခန္းျခားတြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးတင္ေရႊ(မံုရြာ) ရွိေနၿပီး က်န္ (၅)ခန္းတို႔တြင္လည္း တိုင္းအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၁)ဦးႏွင့္ ခရိုင္စည္းရံုးေရးမႉးတဦးတို႔ ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေဝးသို႕တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒီဇဘၤာလ တတိယပတ္အခ်ိန္ျဖစ္၍ ရာသီဥတုမွာ ညပိုင္း အလြန္ေအးပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ တမံသလင္းေပၚရွိ ဝါးဖ်ာၾကမ္းေပၚတြင္ လူ (၃)ဦး ေစာင္ႏွစ္ထည္ မလံု႔တလံုႏွင့္ အိပ္ၾကရပါသည္။ ညပိုင္း အေအးဒဏ္ခံေနၾကရၿပီး ေထာင္ထမင္း၊ ေထာင္ဟင္းျဖင့္ စခန္းသြားေနၾကရ၍ ပိန္လွီအားအင္ခ်ိနဲ႔ေနၾကပါသည္။ ဝမ္းကိုက္သူ(၂)ဦးႏွင့္ အေအး ပတ္ဖ်ားသူ(၂)ဦးကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ၄င္းတို႔အား ဖမ္းဆီးစဥ္က ပါလာေသာ အေႏြးထည္အကႌ် ႏွင့္ ေစာင္မ်ားကိုလည္း ေထာင္တံခါးဝမွ သိမ္းဆည္းထားသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းေနေသာ္လည္း မ ေပးပါ။ ၄င္းတို႔အား ဖမ္းဆီးသည္မွာ တလခန္႔ရွိၿပီး ေထာင္ကိုေရာက္သည္မွာ တပတ္ခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီဇဘၤာလကုန္ ရက္တရက္တြင္ ေထာင္ဝန္ထမ္းမွ ေန႔လည္အခ်ိန္ လာေရာက္ေခၚၿပီး ေစာင္ ျဖင့္ ေခါင္းအုပ္ကာ ေထာင္ဝန္းအတြင္းရွိ ခန္းမႀကီးတခုဟုထင္ရေသာ အေဆာက္အဦအတြင္းသို႕ပို႔ပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ စားပြဲတလံုးေရွ႕တြင္ ထိုင္ရပါသည္။ တဖက္မွ အရပ္ဝတ္လူတဦးက ကိုယ္ေရးအ ေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးၿပီး ေဒါက္တာစိန္ဝင္းဖြဲ႔စည္းေသာ စင္ျပိဳင္အစိုးရကို မေထာက္ခံေၾကာင္း ေရး သားထားခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းေစပါသည္။ နမူနာအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔ဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦး လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ စာရြက္တရြက္ကိုလည္း ျပပါသည္။

ဇႏၷဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္း တရက္တြင္ တဖက္ခန္း(၅)ခန္းမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၁)ဦးႏွင့္ စည္းရံုးေရးမႉးတဦးတို႔ႏွင့္အတူ မိမိအားလည္း ေစာင္ေခါင္းအုပ္ကာ ေထာင္တံခါးဝ အခန္း ႀကီးတခုသို႕ေခၚသြားပါသည္။ အခန္းႀကီးတြင္ အျခားေနရာမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အမ်ိဳးသားတို႔ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ စုစုေပါင္း အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂၈)ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး(၃)ဦးႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေသာ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ခဏၾကာေသာအခါ တိုက္ပံုအကႌ်အနက္ဝတ္ဆင္ထားသူတဦးႏွင့္ အ ရပ္ဝတ္ႏွင့္လူႏွစ္ဦးတို႔ အခန္းတြင္းသို႕ဝင္လာၾကပါသည္။ တိုက္ပံုအနက္ႏွင့္သူမွ စားပြဲေရွ႕ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္ၿပီး တရားသူႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ၄င္းႏွင့္အတူပါလာေသာသူႏွစ္ဦးႏွင့္ အနည္းငယ္ တီးတိုးေျပာၾကားၿပီး တရားသူႀကီးဆိုသူက နာမည္မ်ားကို ေခၚယူစစ္ေဆးပါသည္။ စာရင္းပါနာမည္ မ်ားႏွင့္ ေရာက္ရွိေနသူတို႔ ကိုက္ညီေၾကာင္းေတြ႔ရွိေသာအခါ ထိုတရားသူႀကီးက မာနယ္ပေလာတြင္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းဖြဲ႔စည္းေသာ စင္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း ဦးခ်စ္တင္ႏွင့္ (၂၅)ဦးတို႔အား ပုဒ္မ ၁၂၂(၁)အရႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္(၆)ဦးတို႔အား ပုဒ္မ(၁၂၄)အရ တရားစြဲဆိုရန္ ရမန္ယူေၾကာင္းေျပာပါသည္။ အစြဲဆိုခံရသည္ဟု ေျပာဆိုခံရသူမ်ားက မိမိတို႔၏မိသားစုႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ျပဳ၍ ခုခံကာကြယ္ရန္ ေရွ႕ေနငွါးရန္အတြက္ စီစဥ္ခြင့္ျပဳရန္ ေျပာၾကပါသည္။ တရားသူႀကီးႏွင့္ ပါလာသူႏွစ္ဦးတို႔က အထက္သို႔တင္ျပေပးမည္ေျပာၿပီး သက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ားသို႕အလာအတိုင္း ျပန္ပို႔ပါသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ေတြးေတာၾကံစည္ျခင္းလည္းမရွိ၊ သိရွိျခင္းအလ်ဥ္းမသိေသာ အေၾကာင္းအရာျဖင့္ စြဲဆိုျခင္းအတြက္ မည္သို႔ ခုခံကာကြယ္ေျဖရွင္းရမည္ကို ေတြးေတာရင္း စိတ္ေမာေနရပါသည္။ မိသားစုႏွင့္လည္း မည္သည့္ကာလတိုင္ အဆက္ျဖတ္ထားမည္ကို မခန္႔မွန္းႏုိင္ပါ။ စြဲဆိုထားေသာ ပုဒ္မမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈေျမာက္ေသာ စြဲဆိုခ်က္ႏွင့္အၾကံဳးဝင္သျဖင့္ ဥပေဒအရ ေရွ႕ေနငွါးရမ္း ျခင္းကို ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား ေရွ႕ေနမငွါးႏိုင္ပါက ၄င္းတို႔ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေရွ႕ေနငွါးရမ္းေပးရမည့္အမႈ ျဖစ္ေနပါသည္။ က်ေနာ္က ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ ပုဒ္မ(၁၂၄)အရ တရားစြဲဆိုခံေနရသူျဖစ္ပါသည္။

ေထာင္ပိုင္တန္းစီေန႔ဟုေခၚေသာ ေထာင္ပိုင္မွ တပတ္တရက္ ေထာင္အတြင္းရွိ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေနရသူမ်ားရွိရာ အေဆာင္မ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ားသို႔လွည့္လည္၍ စစ္ေဆးသည့္ရက္ တရက္တြင္ က်ေနာ္တို႔အေဆာင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕တို႔က မိမိတို႔၏ အမႈဆိုင္ရန္ ေရွ႕ေနငွါးရမ္းေရး အတြက္ မိသားစုႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးဖို႔ ေထာင္ပိုင္ႀကီးအား တင္ျပရာ ေထာင္ပိုင္မွ သက္ဆိုင္ရာသို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေပးမည္ဟု ေျပာပါသည္။

(၁၄)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေထာင္တံခါးဝရွိအခန္းသို႕တႀကိမ္ေရာက္ၾကရျပန္ပါသည္။ ရံုး ေရာက္သူမ်ားက တရားသူႀကီးအား ေထာင္တြင္း အစားအေသာက္ဆင္းရဲမႈ၊ ေဆးဝါးမ်ားခ်ိဳ႕တဲ့မႈတို႔ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္သည့္အတြက္ မိသားစုႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ေဆးဝါး အစားအေသာက္ပို႔ေပးရန္ စီစဥ္ေပးရန္ေျပာၾကားရာ တရားသူႀကီးက မိမိမွာ ရမန္ေပးရန္အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ၄င္းႏွင့္ပါလာသူႏွစ္ဦးက သက္ဆိုင္ရာသို႕တင္ျပေပးမည္ဟု ေျပာပါသည္။ ေရွ႕ေနငွါးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးရန္ကိစၥကိုလည္း အလားတူပင္ေျဖၾကားပါသည္။ ပုဒ္မ(၁၂၄)ႏွင့္အစြဲခံရသူ ခရမ္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ ေရာက္လာျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေမးျမန္းရာ တရားသူႀကီးက ဦးတင္ေမာင္ဝင္းမွာ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ၾကားရသူမ်ား တုန္လႈပ္ၾကရပါသည္။ ေခတၱၿငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္သြားပါသည္။ ယၡင္အပတ္ တရားသူႀကီးႏွင့္ေတြ႔စဥ္က မပါခဲ့ေသာ ေပါက္ ေခါင္းျမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေစာေနဒြန္း ပါလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ၄င္းအား ဦးခင္ေမာင္ ေဆြႏွင့္ တြဲလ်က္ ပုဒ္မ(၁၂၄)ျဖင့္ စြဲဆိုေသာအမႈတြဲတြင္ ထည့္သြင္းစြဲဆိုလိုက္ပါသည္။ ကြယ္လြန္သည့္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းေနရာသို႕ပါဝင္ျခင္းဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။

စြဲဆိုခံရသူမ်ား၏အေျခအေနမွာ မည္သို႔မွ တိုးတက္ျခင္းရွိမလာဘဲ (၁၄)ရက္တႀကိမ္ တ ရားသူႀကီးႏွင့္ ေထာင္မတံခါးဝတြင္ေတြ႔ဆံုရာ တႀကိမ္ထက္တႀကိမ္ ပို၍ခ်ိနဲ႔လာပါသည္။ ဇႏၷဝါရီလမွ ေဖေဖၚဝါရီလ၊ မတ္လ၊ ဧၿပီလတို႔ ကုန္လြန္သြားပါသည္။ ေရွ႕ေနငွါးရမ္းႏုိင္ျခင္းမရွိ၊ မိသားစုႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ခြင့္မရပါ။

(၁၉၉၁)ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၃ဝ)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၂)နာရီခန္႔တြင္ မိမိအခန္းတဖက္ရွိ အခန္း(၅)ခန္းမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္ စည္းရံုးေရးမႉးတဦးတို႔အား တသုတ္လွ်င္ ေလးဦးငါးဦး ေစာင္အုပ္ ေခၚထုတ္သြားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ မၾကာမီ က်ေနာ့္အား လာေရာက္ေခၚပါသည္။ ေထာင္တံခါးဝ အေရာက္တြင္ မိမိကဲ့သို႕ေခါင္းအုပ္ေခၚလာသူအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေထာင္အရာရွိတဦးက ေထာင္ အျပင္ဖက္တံခါးဝသို႔ထြက္ေစ၍ အျပင္မွ အရပ္ဝတ္ႏွင့္လူႏွစ္ဦးသို႕လႊဲပါသည္။ ၾကိဳသူတို႔က က်ေနာ္ႏွင့္ အျခားႏွစ္ဦးအား လက္ထိပ္ခတ္၍ ကားတစီးေပၚ တက္ေစပါသည္။ ကားထြက္ၿပီး ခဏေလးအၾကာတြင္ ဝန္းတခုအတြင္း အဝင္ဝနားရွိ တိုက္ငယ္ေလးတလံုး၏ အျပင္ဖက္အမိုးေအာက္တြင္ ထိုင္ခံုႏွင့္ ထိုင္ေစာင့္ရပါသည္။ ဝန္း၏အလည္တြင္ ဇာတ္ပြဲရံုတခုႏွင့္တူေသာ သြပ္မိုးသစ္သားရံုႀကီးတခုကို ျမင္ ေတြ႔ေနရပါသည္။ ခဏၾကာေသာ္ ၄င္းအေဆာက္အဦအတြင္းမွ အသုတ္လိုက္ထြက္လာၿပီး ကားေပၚ တက္သြားၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ က်ေနာ္ႏွင့္အတူရွိ ေနသူတို႔အား အေဆာက္အဦႀကီးအတြင္းသို႕ေခၚသြားကာ ေရွ႕ခံုတန္းတြင္ ထိုင္ေစပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ဦးစိန္လွဦး၊ ဦးေစာေနဒြန္း၊ ဦးေဖေအာင္လင္း၊ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ေဒၚေရႊဝါစိုးတို႔ ေတြ႔ရပါသည္။ က်ေနာ့္အား ဦးစိန္လွဦးႏွင့္တြဲ၍ လက္ထိပ္ခတ္ပါသည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြႏွင့္ ဦးေစာေနဒြန္းအား တြဲ၍လက္ထိပ္ခတ္ပါသည္။ ဦးေဖေအာင္လင္းႏွင့္ဦးတင္ေမာင္ဝင္းတို႔အား တြဲ၍လက္ထိပ္ ခတ္ပါသည္။ အေရွ႕ဆံုးခံုတန္းတြင္ စီ၍ထိုင္ရပါသည္။ အေနာက္ဖက္ကပ္လ်က္ခံုတန္းတြင္ ေဒၚေရႊဝါစိုး ထိုင္ရပါသည္။ အေရွ႕ဖက္ရွိ စင္ျမင့္ေနရာတြင္ သဘာပတိစားပြဲကဲ့သို႕စားပြဲႀကီးတလံုးႏွင့္ထိုင္ခံု(၃)လံုး ေတြ႔ရပါသည္။ ခဏအၾကာတြင္ မတ္တပ္ရပ္ရန္ ေျပာၾကားပါသည္။ စားပြဲရွိကုလားထိုင္မ်ားသို႕ စစ္အရာရွိ(၃)ဦး ၾကည္းတပ္ဝတ္စံု၊ ေရတပ္ဝတ္စံု၊ ေလတပ္ဝတ္စံုတို႔ျဖင့္ ေရာက္လာ၍ ထိုင္ပါသည္။ ၄င္း တို႔ ထိုင္ခံုအသီးသီးတြင္ ထိုင္ၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔စင္ျမင့္ လက္ယာအစြန္းေနရာမွ တိုက္ပံုအကႌ်ႏွင့္သူ တဦးက က်ေနာ္အပါအဝင္ အမႈဆိုင္ေနရသူတို႔အား စြဲခ်က္ဖတ္ၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္အရာရွိ တို႔မွ ထ၍ စင္ျမင့္အေနာက္ရွိ နားေနခန္းသို႔ဝင္သြားၾကၿပီး က်ေနာ္တို႔ ခံုတန္းတြင္ထိုင္ေစာင့္ရပါသည္။ မိနစ္(၂ဝ)ခန္႔ အၾကာတြင္ မတ္တပ္ရပ္ရန္ေျပာၾကားသံ ၾကားရသျဖင့္ ရပ္ရပါသည္။ စစ္အရာရွိမ်ား ေနရာျပန္ယူၾကပါသည္။ အလယ္တြင္ထိုင္ေသာ ၾကည္းတပ္ဝတ္စံုျဖင့္အရာရွိက စားပြဲေပၚမွ စာအိတ္တခုအတြင္းမွ စာရြက္ကိုထုတ္ယူ၍ စတင္ဖတ္ပါသည္။ ထိုစာရြက္မွာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းစီရင္ခ်က္အရ က်ေနာ္တို႔(၇)ဦးအား ပုဒ္မ(၁၂၄)ျပစ္မႈထင္ရွား၍ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ ဒဏ္(၁ဝ)ႏွစ္ခ်ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ အခ်ိန္ စုစုေပါင္း (၁)နာရီခန္႔ ၾကာမည္ထင္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ရုပ္သံရိုက္ကူးကိရိယာျဖင့္ မိမိတို႔အား မီးထိုး၍ရိုက္ကူးသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ စီရင္ ခ်က္ ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္ စီရင္ခ်က္ဖတ္သူက က်ေနာ္တို႔အား တဦးခ်င္း “ဘာေျပာစရာရွိေသးသလဲ” ဟု ေမးပါသည္။ အားလံုးက ေျပာစရာမရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ကို အင္းစိန္ေထာင္မႀကီးသို႕ေခၚသြားၿပီး ‘(၄)တိုက္(အရွည္)’ဟုေခၚေသာ အေဆာင္သို႕ပို႔လိုက္ပါသည္။ ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ က်ေနာ္တို႔ကို သြပ္ျပားႏွင့္ေဆာက္ထားေသာ တိုက္ခန္းရံုးသို႔ေခၚ၍ ေထာင္က်မွတ္တမ္းစာရင္းသြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရပါသည္။ တိုက္ဝသို႔ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဆံပင္ညွပ္ရပါသည္။ ေထာင္က်မ်ားအေနျဖင့္ ေထာင္ပံုစံဆံပင္တို႔ ညွပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေထာင္က်သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိႏွင့္အတူတကြေနသူအားလံုး အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ရာ မိမိတို႔အားလံုးသည္ စြဲဆိုခ်က္ႏွင့္ၿငိစြန္းျခင္းမရွိဘဲ တဖက္သတ္ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းအရ ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေနျဖင့္ ေျဖရွင္းခုခံပိုင္ခြင့္ကို မခံစားရေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ(၁၂၄)အရ ဥပေဒပါ အျမင့္ဆံုးပစ္ဒဏ္သည္ (၇)ႏွစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ခံုရံုးမွ ျပစ္ဒဏ္(၁ဝ)ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္လံုးဝကြဲလြဲေၾကာင္းတို႔ကို နားလည္မိပါသည္။

(၁၉၉၁)ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၃ဝ)ရက္ေန႔ အင္းစိန္တြင္ ေထာင္ဒဏ္(၁ဝ)ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံရၿပီး (၁၉၉၉)ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၁၉)ရက္ေန႔ ညေန (၆)နာရီေက်ာ္တြင္ သရက္ေထာင္မွ လႊတ္ေပးပါသည္။ သရက္ရဲစခန္းသို႕သြား၍စာရင္းေပးၿပီးေနာက္ သရက္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးရံုးသို႔သြား၍ စာရင္းေပးရပါသည္။ ညအခ်ိန္(၇)နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ကိုကူး၍ ေအာင္လံကိုေရာက္ၿပီး (၂ဝ)ရက္ေန႔ နံ နက္ေစာေစာကားစီး၍ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ၿပီး မိသားစုရွိရာအိမ္သို႔ေရာက္ပါသည္။ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံရေသာ ေထာင္က်ကာလစုစုေပါင္းမွာ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၂၄)ရက္ညမွ (၁၉၉၉)ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ(၁၉)ရက္ေန႔ညအထိ ျဖစ္ပါသည္။ ထို ရွည္လ်ားေသာကာလမ်ားအတြင္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အသိဆိုင္ရာမွာ ပိုမိုရင့္က်က္ၿပီး ခိုင္မာလာပါသည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အလြန္အကြ်ံ ခ်ိဳ႕ယြင္းႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္းမွာ က်န္းမာေရးကို အထူးဂရုစိုက္ ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္း၊ အင္းစိန္တြဲဖက္ေထာင္ေရာက္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာကာလမွစ၍ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို လံုးဝ ျဖတ္လိုက္ျခင္း၊ အာဟာရေဆးဝါးမ်ားခ်ိဳ႕တဲ့မႈမရွိေအာင္ က်ေနာ္၏ဇနီးမွ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္မႈကို အစြမ္းကုန္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ ယြင္းမႈျဖစ္ရျခင္းမွာ ကာလၾကာရွည္စြာ ကန္႔သတ္ရာေနရာက်ဥ္းတြင္ ေနထိုင္ရျခင္း၊ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း၊ ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္းတို႔ႏွင့္ ကာလရွည္စြာ ကင္းကြာေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရင့္က်က္ခိုင္မာရျခင္းမွာ အျခား တန္ဖိုးရွိသည့္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္မရွိသျဖင့္ ဒုကၡႏွင့္အကုသိုလ္ အလြန္ထူေျပာေသာ ေနထိုင္ရာတြင္ အကုသိုလ္ကို ေရွာင္၍ အားလပ္ခ်ိန္တို႔တြင္ ဗုဒၶြျမတ္စြာဘုရား၏ တရားဓမၼျဖစ္ေသာ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ႀကီး၊ ငါးပါးသီလကို ေန႔စဥ္လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ရက္သတၱပတ္တိုင္းတြင္ တရက္ (၉)ပါးသီလ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ဗုဒၶြဓမၼကို အျပန္အလွန္ေတြးေတာဆင္ျခင္ျခင္း၊ တရားရႈျခင္းတို႔ကို ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားတဦး ေထာင္တြင္း၌ ေနထိုင္ရပ္တည္မႈသည္ အလြန္အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းတရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာေနရာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလြန္မ်ားျပားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေနထိုင္ရပါသည္။ က်ေနာ္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို တည့္မတ္စြာ ကိုင္စြဲျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ေနထိုင္ရာတြင္ သိကၡာရွိရွိေနထိုင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တဦးျဖစ္၍ က်ေနာ္အေရြးခံစဥ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ေပးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူမည္ ဆိုေသာ ကတိစကားကို ခိုင္ျမဲစြာ ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ပါသည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာယံုၾကည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမား တဦးတေယာက္ကိုသာ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။ ယိမ္းယိုင္သူမ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိသည္ကို ေတြ႔လာပါသည္။ အမ်ားမွာ ယံုၾကည္ခ်က္ ခိုင္ျမဲသည္ကိုသာ ေတြ႔ရပါသည္။ မိမိမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးသမားထဲမွ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာသူတဦးျဖစ္ပါသည္။

ေထာင္ကို တခ်ိဳ႕က ‘ဘဝတကၠသိုလ္’ဟု တင္စားသည္ကို ၾကားဖူးခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေထာင္တြင္မေနထိုင္ခဲ့ဖူးစဥ္အခါက ထိုစကားသည္ မွန္သည္/မွားသည္ မဆံုးျဖတ္ဘဲရွိပါသည္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေထာင္တြင္ေနခဲ့ရေသာသက္တမ္းမွာ တကၠသိုလ္တခုတြင္ ပညာသင္ၾကားပါက ဘြဲ႔ႏွစ္ခုရႏုိင္ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေထာင္တြင္ အတန္ၾကာ ေနခဲ့ၿပီးေသာအခါတြင္မွစ၍ ‘ဘဝတကၠသိုလ္’ ဆိုသည့္စကားရပ္ကို သံုးသပ္ေဝဖန္ပါသည္။ ေထာင္မွ လြတ္ၿပီးကာလတြင္ သံုးသပ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို ခိုင္ျမဲစြာ ခ်မွတ္လိုက္ပါသည္။

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ‘ေထာင္’ဆိုသည္မွာ ‘တကၠသိုလ္’ ဆိုသည့္စကားရပ္ႏွင့္တြဲဖက္ဆက္စပ္ရန္ မည္သို႔မွ်မသက္ဆိုင္ေသာ ေနရာဌာနအေျခအေနပါတကား-ဟုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ႏွစ္မ်ိဳးအတြက္ ဘြဲ႔ႏွစ္ခု ၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္ (၈)ႏွစ္ေက်ာ္ ေထာင္ထဲေနခဲ့ရသူတဦးျဖစ္ပါသည္။ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ဖူးေသာ အေျခ အေနႏွစ္ရပ္အေပၚ သံုးသပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ တကၠသိုလ္ဆိုသည္ လူတို႔ဘဝကို မြန္ရည္ တိုးတက္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရာေနရာျဖစ္၍ တကၠသိုလ္တည္ေထာင္သူတို႔၏ ေက်းဇူးဂုဏ္ကို အစဥ္ခ်ီးက်ဴး ေလးစားမိပါသည္။ က်ေနာ့္အား တကၠသိုလ္ပညာေပးခဲ့ေသာ မိဘေက်းဇူးအား အစဥ္ဦးထိပ္ထားပါသည္။ ေထာင္ ဆိုသည္မွာ လူ႔ဘဝ အနိ႒ာရံုကိုျဖစ္ေစရာ ေနရာပင္တည္း။ လူမ်ားအား ေထာင္သို႔မပို႔သည့္ေခတ္ ေရာက္ပါေစ။

က်ေနာ္၏ ေထာင္တြင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေရးမည္ဆိုပါက စာမ်က္ႏွာ မ်ားစြာထူေသာ စာအုပ္တအုပ္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာေရးျခင္းထက္ အျခားအလုပ္ကို ပို၍ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ရွိ၍ ဦးစားေပးရေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားသာ လုပ္ေနရပါသည္။

ေထာင္မွလြတ္ၿပီး အိမ္ေရာက္ရာတြင္ ယိုယြင္းေနေသာက်န္းမာေရးကို ျပန္လည္ကုသ ျပဳျပင္ရပါသည္။ က်ေနာ္ေထာင္က်ျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာရမႈမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပမည္ဆိုပါက ေရးသားေဖာ္ျပရန္ မ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ေနာ္နစ္နာခဲ့ျခင္းသည္ က်ေနာ့္္တိုင္းျပည္လူထုႏွင့္စာလွ်င္ ေျပာပဖြယ္မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ အေကာင္းဆံုးလုပ္သင့္သည္မွာ ျပည္သူလူထုအား ကတိေပးထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသူ/ႏုိင္ငံသားမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာခံစားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ေသာ မိမိဘဝကိုမိမိ၏တိုင္းသူျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာ ဆံုးျဖတ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးတို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခံယူ၍ က်ေနာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရခ်ိန္မွ (၁ဝ)ႏွစ္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားဘဲ ႏုိင္ငံေရးသမားတဦး၏တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိတို႔၏လူ႔ဘဝကို လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီစြာ ကုန္လြန္ႏုိင္ၾကပါေစ။ ။

ေစာႏိုင္ႏုိင္(ခ)ဦးႏုိင္းႏိုင္း

No comments:

Post a Comment