ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလအတြင္း ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စကားမ်ားႏွင့္ ေပးခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား

Type your summary here

မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလအတြင္း ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူအား ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားႏွင့္ ေပးခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား

ခရမ္းျမိဳ ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလက လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ပါခဲ့ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕

• “ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကို အခ်ဳပ္အျခာအျဖစ္ခံယူသည္။”
• ျပည္သူတို ့၏ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အေျခခံလူ ့အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဥကၠ႒ဦးတင္ဦးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့ဦးေဆာင္ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းစဥ္ အတိုင္း မေသြမဖည္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ပုဇြန္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏိုင္းႏိုင္း၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလက
လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါခဲ့ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕

• အမ်ား၏ဆႏၵကိုေလးစားသည္။ လူတစုကခ်ယ္လွယ္သည့္ စနစ္ကိုလံုးဝလက္မခံ။ တပါတီစနစ္ထြန္းကားသည့္ ကာလတေလွ်ာက္လံုး တပါတီႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္လံုးဝ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိ။
• ျပည္သူတို ့လိုလားေသာ ျပည့္ဝစစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုသာ လက္ခံသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို ့ ဦးေဆာင္မႈကို အျပည့္အဝခံယူကာ ျပည္သူတို ့၏ဆႏၵႏွင့္အညီ အေျခခံလူ ့အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံမည့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။
• ဒီမိုကေရစီေရး မုခ်ေအာင္ရမည္။

ပဲခူးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးဝင္း၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလက
လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါခဲ့ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕

• ေျမေပၚေျမေအာက္ရွိတဲ့သယံဇာတပစၥည္းမ်ားဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အလြန္ကံေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။ အလားတူ ဘယ္ေတာ့မွသံုးစြဲ၍ကုန္ခန္းျခင္းလည္းမရွိ၊ သံုး ေလေလ အစြမ္းထက္ေလေလျဖစ္တဲ့ သန္း(၄ဝ)မွ်ေသာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအေပါင္းတို႔ ၏ ပင္ကိုယ္တီထြင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္တည္းဟူသည့္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိပါေသး တယ္။ ဒီစြမ္းရည္ကို ဆြဲေဆာင္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အားေပးျမွင့္တင္ထုတ္ေဖၚ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ (ဒီမိုကေရစီစနစ္အသက္ဝင္လႈပ္ရွားဖို႔ အျမန္လိုအပ္ေနပါျပီ)လို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ယံုၾကည္ပါတယ္။
• ျပည္သူအားလံုး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရရွိႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္လို ့ယံုၾကည္ပါတယ္။

မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ဝင္း၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလက လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ပါခဲ့ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕

“မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ -
• ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည္မွာ မိမိတိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး မ်ား၏အက်ိဳးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ သစၥာရွိစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရမယ္ လို႔ခံယူပါတယ္။”

“ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အမတ္လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြဟာအပင္ပန္း အဆင္းရဲခံႏိုင္ရမယ္။ အစြမ္းကုန္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ပဲ အမ်ားအက်ိဳးကို ပီပီျပင္ျပင္ေက်ေက်ပြန္ပြန္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ရမယ္။”

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ -

ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမင့္၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕

က်မကို မဲမေပးမီ ဒါေတြကို မဲဆႏၵရွင္မ်ား စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္။

၁) မဲဆႏၵရွင္မ်ား ပင္ပန္ႀကီးစြာ တရားသျဖင့္ ရွာေဖြစုေစာင္းထားတဲ့ ေငြေတြကို တရား မဝင္ျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနသလား။
၂) သင့္သားသမီးေတြ ပညာစံုလာတဲ့အခါ အကပ္ရွိၿပီး အေကာင္သိမွ အလုပ္ရမွာကို ပူပန္ေနသလား။
၃) ေမြးရာပါလူ႔အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးလို႔ ခိုင္းတာလုပ္၊ ေျပာတာေခါင္းညိတ္ခဲ့တဲ့ေခတ္ႀကီး ျပန္ေရာက္မွာ စိုးရိမ္ေနသလား။
၄) သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးဝါးကိရိယာပစၥည္းမလြယ္လို႔ စိတ္ပူပန္ေသာကေရာက္ ေနသလား။
၅) လုပ္ခ၊ လစာ၊ ဝင္ေငြနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမမွ်လို႔ သင့္မွာ ငါးပါးသီလမျမဲမွာကို စိုးရိမ္ေနသလား။
၆) အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ တလံုးတစည္းထဲေသာသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္မရမွာကို စိုးရိမ္ေနသလား။
၇) တရားေရးမ႑ိဳင္မွာ ေငြနဲ႔အာဏာက ခ်ဳပ္ကိုင္ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္တဲ့ေခတ္ကို ျပန္ေရာက္ မွာစိုးရိမ္ေနသလား။
၈) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိလို႔ တို္င္းရင္းသားညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ေနရၿပီး မိကြဲ၊ ဖကြဲ၊ လင္ေသ၊ သားပစ္၊ ေသာကၾကံဳရတဲ့ ေခတ္ဆိုးႀကီးကိုၾကံဳေတြ႔ရမွာ စိုးရိမ္ေနသလား။
၉) အသြင္က႑ာန္သာရွိၿပီး အႏွစ္သာရမရွိတဲ့ အခြင့္အေရးအတုအေယာင္ေတြေၾကာင့္ အလုပ္သမား နဲ႔လယ္သမားေတြဟာ ဖြတ္ေက်ာျပာစု၊ ခရုအဆံကြ်တ္၊ ငွက္ေတာင္ပံ ကြ်တ္ဘဝက ရုန္းမထြက္ ႏိုင္မွာ စိုးရိမ္ေနသလား။
၁ဝ) သင့္ရဲ့မ်ိဳးဆက္ေတြဟာ မတရားတဲ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔လာတဲ့အခါ ဥပေဒ ေဘာင္ထဲက ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေတာင္းဆိုခြင့္မရွိမွာကို ပူပန္ေနသလား။

အဲဒီစိုးရိမ္ပူူပန္ေသာကေရာက္စရာမရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသစ္ကို တည္ေဆာက္ခ်င္ရင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ခေမာက္)ကိုသာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့မဲေပးလိုက္ၾကပါ။

ႏိုင္ငံေရးခံယူမႈႏွင့္သေဘာထား
ျမန္မာႏိုင္ငံအား လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေရာက္ရွိလိုၿပီး ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကို ေလးစား၍ လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ိဳးျဖင့္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ တိုးတက္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးတင္ဦး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကို အစဥ္အေရးထား၍ ခေမာက္(သို႔) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရး အသြင္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ေအာင္ ျမင္မႈမ်ား၏ မွတ္တိုင္ႀကီးတခုအျဖစ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စား က်ရာတာဝန္ကို ဦးလည္မသုန္ထမ္းေဆာင္မည့္အေၾကာင္း ကတိသစၥာျပဳအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
- ေဒၚခင္ေအးျမင့္ -

မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵအမွတ္(၂)မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းေမာင္၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလက
လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ပါခဲ့ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕

• ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏စြမ္းပကားကို အျပည္အဝအသံုးခ်ခြင့္ေပးမည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္လည္ထူေထာင္ႏိုင္မည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူေနမႈ ဘဝႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္သည္။
• အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သာလွ်င္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ ခ်မ္းသာမႈကို ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
• ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းတည္တံ့ေရးတာဝန္မွာ တမ်ိဳးသားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ျဖစ္သည္။ ထိုတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အမတ္လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြဟာအပင္ပန္း အဆင္းရဲခံႏိုင္ရမယ္။ အစြမ္းကုန္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ပဲ အမ်ားအက်ိဳးကို ပီပီျပင္ျပင္ေက်ေက်ပြန္ပြန္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ရမယ္။”
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ -

ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးယုဂန္၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလက လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါခဲ့ေသာအခ်က္အခ်ိဳ႕

• က်ေနာ္ ယုဂန္အေနျဖင့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္္ျဖင့္သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အမြန္ ျမတ္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး၊ တရားအမွ်တဆံုးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ယံုၾကည္ပါေသာေၾကာင့္ အင္အားျပည့္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳပါသည္။

ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္စိုး၏ ေက်းဇူးတင္လႊာ လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာအခ်က္အခ်ိဳ႕
• အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ား လို လားေတာင့္တလ်က္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကုိယ္စြမ္းရွိသမွ်၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ်ျဖင့္ စြမ္းစြမ္းတမံ ျပည္သူ႔အက်ိဳး၊ တုိင္းျပည္အက်ိဳးကို သည္ပိုးထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိသစၥာျပဳပါသည္။
• ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမရွိေစဘဲ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအျဖစ္ ခံယူလုပ္ေဆာင္၍ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တႏိုင္ငံလံုးမွ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုကို အစဥ္ေလးစား ဦးထိ္ပ္ထား၍ “ျပည္သူသာလွ်င္အမိ၊ ျပည္သူသာလွ်င္အဖ”ခံယူခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာဆႏၵျပဳပါတယ္။

မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္၁မွျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္၏ ေက်းဇူး တင္လႊာ လက္္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါခဲ့ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္ ေအာင္ျမင္လုိက္ျခင္းမွာ -
ညီၫြတ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတို႔ေအာင္ပြဲဟု မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ရပါသည္။

ညီၫြတ္ျခင္းသည္ အင္အားပါခင္ဗ်ား။

No comments:

Post a Comment