ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေပၚေပါက္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႕စည္းျခင္း။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ေပၚေပါက္ျခင္း

(၁၉၉၈)ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပဋိပကၡအား မဆလအစိုးရ၏ ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္ႏွိပ္ကြပ္မႈေၾကာင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေမာင္ဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မဆလ အစိုးရက မလိုက္ေလ်ာခဲ့သျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ အေရးအခင္းတြင္ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ မေက်နပ္ျဖစ္ေနေသာ ျပည္သူလူထု ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ထို႔မွတဆင့္ ဇြန္လအေရးအခင္းမ်ား၊ “၈၈၈၈” ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု စသည့္ ျပည္သူလူထုအံုၾကြမႈမ်ား ႏိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပသည္။

ေက်ာင္းသားပဋိပကၡမွ စတင္ခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္မွာ (၂၆) ႏွစ္ လံုးလံုး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အပါအဝင္ အဖက္ဖက္တြင္ နိမ့္က်လာၿပီး တုိင္းျပည္မွာလည္း ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံဘဝသို႕ေရာက္ခဲ့ရ၍၊ ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ တပါတီအာဏာရွင္၏ မတရားမႈမ်ားအေပၚတြင္ ႀကိမ္မီးအံုးသဖြယ္ ခံစားခဲ့ၾကရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေပါက္ကြဲမႈႀကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိကဲ့သို႕ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ မဆလအစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေရးအား ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ရာမွ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးရွိ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္တကြ ေက်ာင္းသားမ်ာ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ တပါတီစနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းေပးေရး-စသည့္ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ မဆလအစိုးရ၏ အုပ္စိုးမႈအား ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ေပသည္။

ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းသည္ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္လူ တစု၊ တဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္မဟုတ္၊ ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့သည့္ လူေနမႈဘဝ အနိ႒ာရံုမ်ားကို အေၾကာင္းခံ၍လည္းေကာင္း၊ မခံမရပ္ႏိုင္ၾကေသာ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားက အမ်ိဳးသားေရးအတြက္ ႏိုးၾကားတက္ၾကြစြာ ပါဝင္ဆႏၵျပျခင္း မွလည္းေကာင္း ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည္ကို အထင္အရွားေတြ႔ၾကရေပသည္။ ထုိကဲ့သို႕ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ျမန္မာတြင္သာမက ကမၻာတဝွမ္းလံုးတြင္ ကဗၺည္းတင္ေသာ အေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ထာဝစဥ္ေမာ္ကြန္းတင္ က်န္ရစ္မည့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္ႀကီးတခုျဖစ္သကဲ့သို႕ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း အခ်ိဳးအေကြ႔တခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႕စည္းျခင္း

ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူအေပါင္းသည္ ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ရာ ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ မဆလပါတီဥကၠ႒ဦီးေနဝင္း ႏႈတ္ထြက္သြားရၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမတရာထူးကိုယူခဲ့သူ ဦးစိန္လြင္က မဆလအစိုးရ အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ ဆႏၵျပသူ ျပည္သူလူထုႀကီးအား ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္သည့္နည္းကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ လူထုႀကီးမွာ အသက္ေသြးေခြ်းတို႔ အဆံုးအရႈံးခံ၍ တပါတီစနစ္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္္ ဒီမိုကေရစီကိုသာ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ ဦးစိန္လြင္ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ရၿပီး၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က သမတအျဖစ္ ဆက္လက္ တာဝန္ယူျပန္သည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ(၁၁)ရက္ ေန႔တြင္ စတုထၱအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးက လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ႀကီးမႉးက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ဟုဆိုကာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။
• ဦးဘေဌး ဥကၠ႒
• ဆရာခ်ယ္ အဖြဲ႔ဝင္
• ေစာၾကာဒိုး အဖြဲ႔ဝင္
• ဦးေက်ာ္ၫြန္႔ အဖြဲ႔ဝင္
• ဦးစန္းေမာင္ အဖြဲ႔ဝင္
• ဦးေအးေမာင္ (အတြင္းေရးမႉး)တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment