ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႕စည္းေပးရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္


အမွန္စင္စစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူဖြဲ႕စည္းေပးေရးသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အေၾကာင္းၾကားေတာင္းဆိုရမည့္ကိစၥမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို တာဝန္ယူ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ လက္ရွိအာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ မိမိ တို႔ေျပာခဲ့ေသာစကား၊ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို တည္ၾကည္ေလးနက္စြာ လိုက္နာၿပီး၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား ေခၚယူ က်င္းပေပးရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့အလယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့အလယ္တြင္လည္းေကာင္း ကတိတည္ေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ၊ ႏိုင္ငံအေပါင္းက ေလးစားထိုက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမည္ျဖစ္ေပသည္။

စစ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕သည္ မိမိတို႔၏ ဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္၊ ကတိစကားမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရပါတီႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုရသည့္အျဖစ္သို႕ေရာက္ရျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္က်က္သေရကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သေရကိုလည္းေကာင္း ညွိဳးႏြမ္းေစပါသည္။ ျပည္သူလူထုမွလည္း တပ္မေတာ္ကို မေလးမစားမယံုၾကည္ ျဖစ္ရပါသည္၊ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သတိျပဳသင့္သည္မွာ မိမိတို႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ေပးခဲ့ေသာ ကတိစကားမ်ား သည္လည္းေကာင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရႏုိင္သကဲ့သို႕ေပ်ာက္ပ်က္၍လည္းမသြားပါ၊ သမုိင္းဝင္ မွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ထဲအသဲထဲတြင္ စြဲထင္ေနမည္သာျဖစ္ေပသည္။ စစ္အစိုးရ ေျပာၾကားခဲ့ေသာကတိ၊ စကားအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္သတိရေစရန္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ (၂၇၊ ၃၊ ၈၉)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ (၄၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ‘ေတာ္လွန္ေရးေန႔’ (နဝတ အေခၚ ‘တပ္မေတာ္ေန႔’)၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ လိုအပ္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဥပေဒနဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ အစိုးရသစ္ ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္တယ္။”

“အဲဒီအစိုးရသစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဆက္လက္ဦးေဆာင္သြားရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္။ ဒို႔ တပ္မေတာ္သားေတြအဖို႔ကေတာ့ စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္သြားၿပီး ဒို႔ရဲ႕ မူလအဓိက တာဝန္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ခုေျပာၾကားရာမွာပါဝင္တဲ့ တာဝန္ႀကီးေတြကို ဦးလည္မသုဥ္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။”

(၉၊ ၁၊ ၉ဝ)ရက္ေန႔ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ပါေသးသည္။
“ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ဒို႔အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၿပီးၿပီပဲျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတာနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ အစိုးရဖြဲ႔ၾက၊ ယူၾကေပါ႔။ အဲဒီအစိုးရျဖစ္လာေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲက လုပ္ေပးရမွာပဲ။ ဒါက ဒို႔တာဝန္ပဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ တရားဥပေဒအရ အစုိးရတခု ျဖစ္လာဖို႔ကေတာ့တို႔ တပ္မေတာ္တာဝန္မဟုတ္ဘူး။ ဒါ အတိအလင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အခုကတည္းက ေျပာထားတာျဖစ္တယ္။”

“အခုတမ်ိဳး၊ အခုတမ်ိဳးဆိုရင္ ကတိမတည္၊ ကတိမတည္လို႔ရွိရင္ သံသယစိတ္ေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတာမိ်ဳးေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဆိုတာဟာ တိုင္းျပည္အေပၚမွာသစၥာခံတာပါပဲ။ အစိုးရကလည္း တိုင္းျပည္သားအမ်ားစုရဲ႕ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လို႔ ျပည္သူေတြကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း၊ တပ္မေတာ္ဟာ အစိုးရေအာက္မွာရွိရမယ္၊ ဘာညာ-ဒါေတြဟာဘာမွေျပာစရာမလိုဘူး။ ဒို႔တေတြဒါေတြကို နားလည္ၿပီးသားပဲ။ ဒို႔တေတြဟာ- အာဏာကို ေရရွည္ယူထားမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ မဟုတ္ပဲ”

(၂၇၊ ၃၊ ၉ဝ)ရက္ေန႔(၄၅) ႏွစ္ေျမာက္ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
“ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ ဘယ္ပါတီပဲအာဏာရရ ဒို႔တပ္မေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြပီပီ ႏိုင္ငံေတာ္ အကိ်ဳးစီးပြားအတြက္ သစၥာရွိရွိ တာဝန္သိသိ ထမ္းေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ဒို႔ဟာ ေန႔စဥ္နံနက္တႀကိမ္ ညေနတႀကိမ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သစၥာ အဓိ႒ာန္(၄)ခ်က္ကို ရြက္ဆိုၿပီး၊ သစၥာကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ထားၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ ဒို႔ဟာ ဗေလာင္းဗလဲမေျပာဘူး၊ ကလိမ္ကက်စ္လည္း မလုပ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုကိုလည္း မလွည္စားဘူး။ ဒို႔ရင္ထဲမွာ ရိွတဲ့အတိုင္း ရိုးရိုးပဲ ဖြင့္ဟေျပာတတ္တယ္။”

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး(၁)ကလည္း (၁၁၊ ၉၊ ၉ဝ) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ (၁ဝ၄)ႀကိမ္ေျမာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“အခုလို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရိွတဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို မူလသတ္မွတ္တဲ့အတိုင္း ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ က်င္းပေပးခဲ့တာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ အာဏာလႊဲေပးခ်င္လို႔ လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာလႊဲေပးဖို႔ ဆႏၵမရိွဘူး၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရိွဘူးဆိုရင္ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးစရာ အေၾကာင္းမရိွဘူး။ ရွင္းေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို လႊဲေျပာင္းေပး အပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵမရိွဘူး၊ ရာသက္ပန္အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားလိုတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ အခု အခ်ိန္အထိ မကုန္ေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရာသက္ပန္ ဆုပ္ကိုင္ထားလိုတယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ယခုလို ၾကိဳးၾကိဳးစားစား လုပ္ေပးစရာ အေၾကာင္းမရိွပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ မူလကတည္းက ဆႏၵရိွလို႔သာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္သင့္ပါတယ္။”

အာဏာပိုင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးျခင္းသည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရန္အတြက္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ သစၥာကိုဦးထိပ္ပန္ျခင္း၊ ဗေလာင္းဗလဲမေျပာျခင္း၊ ကလိမ္ကက်စ္ မလုပ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကို လွည့္စားျခင္း မလုပ္ေၾကာင္း တို႔ကိုေျပာခဲ့၏။ ယခု (တပ္မေတာ္အစိုးရ) အမည္ခံထားေသာ အာဏာပိုင္တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍ (၁ဝ)ႏွစ္ၾကာသည့္တုိင္ လႊတ္ေတာ္မေခၚ၊ အာဏာမလႊဲပဲေန၏။ ကတိသစၥာဖ်က္၏။ ဗေလာင္းဗလဲ ေျပာ၏။ ကလိမ္ကက်စ္လုပ္၏။ ျပည္သူကို လွည့္စား၏။ ဤသို႕ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းျပဳလုပ္ေနျခင္းကို တိုင္းသိ၊ ျပည္သိ၊ ကမၻာသိ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား အသိပင္ျဖစ္သည္။

‘တပ္မေတာ္အစိုးရ’ဟု တပ္မေတာ္ကို ေရွ႕ကထား၍ အာဏာရွင္ဝါဒကို လက္ကိုင္ျပဳ၊ ထင္ရာစိုင္းေနျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ အလံုးစံုပ်က္ရသကဲ့သို႕တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အတူ ျပည္သူမ်ားကိုပါနစ္နာေစသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တပ္မေတာ္ကိုအသံုးခ်၍ အဏာရွင္ဝါဒကိုကိုင္စြဲ ကာ အဖ်က္မ်ိဳဳးစံု၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ိဴးစံု လုပ္ခဲ့ၾကေသာ အာဏာရွင္တို႔သည္ အခိုက္အတန္႔ေလးမွ်သာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ျပည္သူလူထု၏ဆန္႔က်င္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္တို႔၏ ခ်ယ္လွယ္မႈႏွင့္ ဖိႏိွပ္မႈကိုခံခဲ့ရေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔မွာကား အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆိုးေမြမ်ားကို ကာလၾကာျမင့္စြာ ဆက္လက္ ခံစားရေပသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆိုးေမြမ်ားကို မည္မွ်ၾကာရွည္ စြာခံရမည္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေခ်။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရးရာအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားကို အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳမည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အျမန္ဆံုးထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ အဖြဲ႔၏စည္း မ်ဥ္းမူၾကမ္းကို (၉၊ ၁ဝ၊ ၉ဝ)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔အစည္းအေဝးက ဦးေအာင္ေရႊ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္ၿပီး ဥပေဒေရးရာေလ့လာေရးအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးရာ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔မ်ားကို (၂၁၊ ၁၁၊ ၉ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးခဲ့ပါသည္ ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က အမ်ိဳးသားညီလာခံ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ (၂၊ ၆၊ ၉၂) ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၄၊ ၆၊ ၉၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္က်င္းပေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးက အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး ညိွႏႈိင္းအစည္းအေဝးပြဲသို႕ တက္ေရာက္မည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးကို ေရြးခ်ယ္၍ (၁ဝ၊ ၆၊ ၉၂)ေန႔တြင္ စာရင္းေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ထမ္းေဆာင္ရန္ တာဝန္မ်ား မရွိပါေသာေၾကာင့္ ၄င္းအဖြဲ႔ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment