ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

ျပည္ပေရာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးသည့္ေနာက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္း။

၂ဝဝ၉ ႏွစ္ဆန္း၌ျပည္ပတြင္ရွိေနၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (အကၡရာစဥ္အလိုက္)


စဥ္။ အမည္၊ မဲဆႏၵနယ္၊ ကိုယ္စားျပဳပါတီ
1. ခြန္မားရ္ကိုဘန္း၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကယန္းအမ်ိဳးသားမ်ားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔
2. ဒူးဝါးေဇာ္ေအာင္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
3. ဦးခင္ေက်ာ္ဟန္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
4. ဦးခ်စ္တင္၊ မင္းလွ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
5. ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ သထံု (၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
6. ဦးစိုင္းဝင္းေဖ၊ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
7. ဦးတင္ထြတ္၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
8. ဦးတင္ထြန္းေအာင္၊ ယင္းမာပင္ (၂)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
9. ဦးတယ္ရီဘူးရီ၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ (၂)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
10. ဦးထြန္းဝင္း၊ မင္းျပား (၂)၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
11. ဦးထန္လ်န္ေပါင္၊ တြန္းဇန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇိုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္
12. ဦးဒယ္နီရယ္ေအာင္၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၊ လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီ
13. ဦးပီတာလင္းပင္္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ (၂)၊ တသီးပုဂၢလ
14. ဦးဗိုလ္ေသာင္း၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ (၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
15. ဦးဘိုလွတင့္၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ (၂)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
16. ဦးျမဝင္း၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ (၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
17. ဦးလွ်န္အုပ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ တသီးပုဂၢလ
18. ဦးလွဦး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ (၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
19. ဦးဝင္းလိႈင္၊ တပ္ကုန္း (၂)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
20. ဦးသန္းစိန္၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ (၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
21. ဦးသာႏိုး၊ ရေသ့ေတာင္ (၂)၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
22. ဦးသိန္းဦး၊ မႏၱေလးအေနာက္ေတာင္ (၂)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
23. ဦးႏိုင္ေသာင္းရွိန္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ (၂)၊ မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔
24. ဦးေက်ာ္သြင္၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ (၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
25. ဦးေစာတာရူးတူး၊ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
26. ဦးေမာင္ေမာင္လတ္၊ ဘီလင္းၿမိဳ႕နယ္ (၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
27. ဦးေမာင္ေမာင္ေအး၊ မႏၱေလးအေရွ႔ေျမာက္ၿမိဳ႕နယ္ (၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
28. ဦးေအာင္ထြန္းစိန္၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
29. ေဒါက္တာစန္းေအာင္၊ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ (၂)၊ တသီးပုဂၢလ
30. ေဒါက္တာစိန္ဝင္း၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီ
31. ေဒါက္တာဇေလွထန္း၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
32. ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ (၂)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
33. ေဒၚစန္းစန္း၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ျပည္ပေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ျပည္တြင္းျပန္ဝင္သြားၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

စဥ္။ အမည္၊ မဲဆႏၵနယ္၊ ကိုယ္စားျပဳပါတီ၊ မွတ္ခ်က္
၁။ ဦးသန္းၾကြယ္၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၃၁-၁-၉၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ရွိ ျမန္မာသံရံုး၌ အညံ့ခံခဲ့သည္။
၂။ ဦးျမင့္ေအာင္၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၃၁-၁-၉၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ရွိ ျမန္မာသံရံုး၌ အညံ့ခံခဲ့သည္။
၃။ ဦးမဖန္းဆင္၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၅-၆-၉၄ ရက္ေန႔တြင္ နဝတ ထံအညံ့ခံ၍ျပည္တြင္းျပန္ဝင္။
၄။ ဦးေယာစီ၊ ပူတာအို ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၅-၆-၉၄ ရက္ေန႔တြင္ အညံ့ခံ၍ ျပည္တြင္းျပန္ဝင္။
၅။ ဦးေက်ာ္ေမာင္၊ မိုးညွင္း ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၅-၆-၉၄ ရက္ေန႔တြင္ အညံ့ခံ၍ ျပည္တြင္းျပန္ဝင္။
၆။ ဦးၾကာျမ၊ မိုးညွင္း ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၅-၆-၉၄ ရက္ေန႔တြင္ အညံ့ခံ၍ ျပည္တြင္းျပန္ဝင္။
၇။ ဦးအင္နန္းဂန္၊ မခ်မ္းေဘာ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၅-၆-၉၄ ရက္ေန႔တြင္ အညံ့ခံ၍ ျပည္တြင္းျပန္ဝင္။
၈။ ဦးျမင့္ေမာင္၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အညံ့ခံခဲ့သည္။

ျပည္ပတြင္ကြယ္လြန္သြားၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

စဥ္။ အမည္၊ မဲဆႏၵနယ္၊ ကိုယ္စားျပဳပါတီ၊
၁။ ဦးဝင္းကို၊ ေရဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၂။ ဦးလွေဖ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၃။ ေဒါက္တာမ်ိဳးဝင္း၊ ကဝ ၿမိဳ႕နယ္ (၁)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

No comments:

Post a Comment