ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

အားခီးမီးဒီးနိယာမႏွင့္ က်ေနာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ - အညတရ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။

“လူသည္ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါျဖစ္သည္”ဟု သုခမိန္မ်ားက အဆိုရွိၾက၏။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္က်ေနာ္သည္လည္း အညတရႏို္င္ငံေရးသတၱဝါတဦးျဖစ္ရမည္။ လူတို႔၏အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သျဖင့္ က်ေနာ္သည္ အညတရႏိုင္ငံေရးသမားသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေတြးေခၚေဝဖန္စဥ္းစားသံုးသပ္ရမည္။

ဤသို႕ေတြးျမင္မိရာမွ ႏိုင္ငံေရးရာမ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္စားလာသည္။ စိတ္တူကိုယ္တူ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္လည္း ေပါင္းဖြဲ႕၏။ ဉာဏ္မီသမွ်လည္း ေတြးေခၚစဥ္းစားေဆြးေႏြးၾက၏။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မတရားေသာနည္းျဖင့္ အာဏာကိုရယူ၍ စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ေသာအစိုးရမ်ိဳးကို လူ႔အႏြယ္ဝင္မ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကၿပီး တရားမွ်တေသာ ဒီမိုကေရစီက်ေသာအစိုးရမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း (၁၉၆၂)ခုႏွစ္၌ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္ အာဏာကိုသိမ္းယူခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးလ်က္ ရွိသည္။ ျပည္သူမ်ားကလည္း ခါးသီးေသာဘဝအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ဖိႏွိပ္မႈမွလြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳး ပမ္းရုန္းကန္ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ်ကို သိမ္းက်ဳံးဖမ္း ဆီး ေထာင္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ က်ေနာ္သည္လည္း တႏြယ္ငင္ တစင္ပါဆိုသလို ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

က်ေနာ့္ကိုဖမ္းဆီးစဥ္က တင္ေဆာင္လာေသာ မာဇဒါဂ်စ္အမ်ိဳးအစား ေမာ္ေတာ္ယဥ္သည္ ျပည္လမ္းေပၚတြင္ ေျပးလႊားေနစဥ္ က်ေနာ္၏အေတြးမ်ားလည္း ပ်ံ႔လြင့္လ်က္ရွိ၏။ အေတြးမ်ားႏွင့္အတူ ငါ႔ကို ဘယ္ေခၚသြားၾကပါလိမ့္ ဟူေသာ အေတြးတခုက ေဆာ့ကစားလ်က္ရွိ၏။ ကမာရြတ္ မီးပြိဳင့္ကို လြန္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ အင္းစိန္လမ္းေပၚသို႔ ဦးတည္လိုက္ေသာအခါ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ေခၚသြားျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြးမိ၏။ အေတြးစိတ္တြင္လည္း အျပဳံးရိပ္မ်ား ေပၚလာ၏။ ဤသို႔ဆိုလိုလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို သိဒၶြိတင္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ က်ေနာ့္အား စိတ္မႏွံ႔သူဟူ၍ လည္းေကာင္း ထင္ျမင္ၾကေပလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ေခၚေဆာင္သြားျခင္းကို သိပါလ်က္ႏွင့္ အျပဳံးရိပ္မ်ားထင္ဟပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ သာမန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ဤကိစၥအတြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ က်ေနာ့္မွာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အခိုင္အလံုရွိပါသည္။ က်ေနာ္သည္ လက္လွမ္းမီသမွ် စာတိုေပစမ်ားကိုဖတ္ရႈခဲ့ရာ လူထုဦးလွေရးသားသည့္ ‘ေထာင္ႏွင့္လူသား’၊ ‘ေလႏွင့္အတူ’၊ ‘ေလွာင့္ခ်ိဳင့္တြင္းမွ ငွက္ငယ္မ်ား’၊ ‘အားလံုးေကာင္းၾကရဲ႕လား’၊ ‘ရဲေဘာ္ႏွင့္ေမာင္ႀကီးႏွမ’- အစရွိ သည့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးဖြဲ႔ထားေသာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခား ေထာင္နန္းစံ စာေရးဆ ရာႀကီးမ်ား၏ စာေပအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဖတ္ရႈဖူးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာရာ၊ ဘုတ္ကိုင္၊ တန္းစီး၊ ရွစ္ မွတ္၊ ေဂြးနီ-စေသာ ေထာင္အေခၚအေဝၚမ်ားႏွင့္ အၾကံအဖန္ဟင္း၊ “အားလံုးေကာင္းရဲ႕လား”ဟူ၍ အိပ္ေဆာင္မ်ားမွ ေအာ္သံမ်ားကိုပင္ တခါတရံ ၾကားေယာင္ေနမိသလို ခံစားမိပါသည္။ ၄င္းအျပင္ “သခင္ေပါက္စ-ေထာင္ေျခာက္လ”၊ “အေမကေမြး-ေထာင္ကေကြ်း”ဟူေသာ သခင္မ်ား၏ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားသည္လည္း က်ေနာ္၏အသိစိတ္ဝယ္ စြဲထင္လ်က္ရွိၿပီး သခင္ေပါက္စမ်ား ေထာင္က်သြား ပါက ေထာင္ထဲ၌ ႏို္င္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားထံ ဆည္းပူးေလ့လာျခင္းျဖင့္ သခင္ႀကီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟူ၍လည္း ဖတ္မွတ္ဖူးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဟူသည္ ၾကပ္တည္း ဆိုးရြားမည္မွန္ေသာ္လည္း ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားထံမွ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔အၾကံဳရႏိုင္သည္ဟူ၍ ေတြး ထင္မိသျဖင့္ အေတြးစိတ္တြင္ ျပဳံးရိပ္ထင္မိျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ က်ေနာ္ ေရာက္သြားေသာအခါ ေထာင္အၿငိမ့္ျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖၾကိဳဆိုသကဲ့သို႔လည္း က်ေနာ့္ကိုမၾကိဳဆိုပါ။ အလံုပိတ္ထားေသာအခန္း ကေလးတခုထဲတြင္ တေယာက္တည္းပိတ္ေလွာင္ ထားျခင္းကိုသာ ခံခဲ့ရပါသည္။ က်ေနာ့္ကိုလာေရာက္ ေခၚထုတ္၍ မိတ္ဖြဲ႔ခဲ့ၾကေသာလူသားမ်ား သည္လည္း က်ေနာ္ႏွင့္တႏိုင္ငံတည္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကဟန္မတူဘဲ အျခားကမၻာမွလာၾကသည့္ သတၱဝါမ်ားပမာ စိမ္းစိမ္းကားကားျဖင့္ ရိုင္းစိုင္းရက္စက္စြာ မိတ္ဖြဲ႔ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ က်ေနာ္ေရာက္သြားေသာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လူထုဦးလွေရာက္ခဲ့ရေသာ အင္းစိန္အက်ဥ္း ေထာင္သည္ အခ်ိန္အား၊ ေခတ္ကာလအားျဖင့္ မတူ ျခားနားျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တန္ရာသည္။ က်ေနာ္ ေရာက္သြားေသာကာလမွာ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ကို တည္ေဆာက္ ေနပါသည္ဆုိေသာ ေခတ္ကာလျဖစ္ၿပီး လူထုဦးလွ ေရာက္သြားခဲ့ရေသာ အခ်ိန္ကာလမွာ အဂၤလိပ္တို႔ နယ္ခ်ဲ ့ကိုလိုနီ ေအာက္တြင္က်ေရာက္ေနေသာေခတ္ ျဖစ္ေပသည္။
က်ေနာ္ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ က်ေနာ့္အတြက္ ပံုမွန္ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ႏိုင္ေရးႏွင့္ အိမ္၌က်န္ရစ္ေသာကေလးႏွစ္ေယာက္အပါအဝင္ မိသားစုစာဝတ္ေနေရးအတြက္ပါ ၾကိဳးစား ရုန္းကန္ရင္း ဒုကၡသမုဒၵရာတြင္ လူးလြန္႔ကူးခက္ခဲ့ရေပသည္။ က်ေနာ္ ေထာင္မွလြတ္လာေသာအခါ ဘဝကို အစမွျပန္စရၿပီး ဇနီးေမာင္ႏွံ ေမာင္တထမ္း မယ္တရြက္ ၾကိဳးစားရျပန္ပါသည္။ ဤအေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ ေဆြးမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္ေသာ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕က အျပစ္ဆိုၾက၏။ သို႔ရာတြင္ က်ေနာ္သည္ ေနာင္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္ေနာင္တရျခင္းအလ်ဥ္းမျဖစ္မိပါ။

မိမိေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳေလး ကိုပင္လွ်င္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္သလိုလို ခံစားမ္ိပါသည္။ လူဆိုေသာသတၱဝါမ်ားသည္ တဦးႏွင့္တဦး ခံစား ခ်က္ႏွင့္အျမင္မ်ားမတူႏိုင္ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕သည္ ဆီဦးေထာပတ္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအစားအာဟာရမ်ား ကို စားေသာက္ျခင္းျဖင့္သာ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ခံတြင္းေတြ႔တတ္ၾက၏။ အခိ်ဳ႔မွာမႈ အလြန္စပ္ေသာ ငရုပ္သီးေတာင့္ကေလးကိုပင္ စပ္မွန္းသိလ်က္ တကိုက္ခ်င္းဝါး၍ ထမင္းႏွင့္စားရသည္ကိုပင္ အရသာေတြ႔ တတ္ၾကေပသည္။ ဤ ပူစပ္ပူေလာင္အရသာျဖင့္ ခံတြင္းေတြ႔၍ ထမင္းျမိန္တတ္ၾကေပသည္။ က်ေနာ္ သည္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာသတၱဝါ အမ်ိဳးအစား၌ ပါဝင္သည္ဟူ၍ မိမိကိုယ္မိမိ ေတြးထင္မိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားသူမ်ားက က်ေနာ့္အေပၚမည္သို႔ထင္ျမင္ၾကမည္ကို မသိေသာ္လည္း မိမိဖာသာမိမိ ေတြးထင္ေနေသာအျမင္တခုရိွ၏။ ထိုအျမင္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စနစ္ဆိုးတခုေအာက္တြင္ က်ေရာက္ လ်က္ရိွသည္။ ဤစနစ္ဆိုးကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ တြန္းလွန္ၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ပါဝင္ၾကရ မည္။ ငါသည္လည္း ႏိုင္ငံသားတေယာက္အေနႏွင့္ သဲတပြင့္၊ ေက်ာက္တပြင့္အျဖစ္ ပါဝင္ရမည္။ သဲပြင့္ေပါင္းမ်ားစြာေပါင္းဖြဲ႔မိေသာအခါတြင္ ထုထယ္ပမာဏတခုကို ရႏိုင္၏။

ထုိ ထုထယ္ပမာဏသည္ “အားခီးမီးဒီး”၏ နိယာမအရ သက္ေရာက္မႈတခုကိုျဖစ္ေပၚေစ လိမ့္မည္။ ဤသို႕ခံယူလ်က္ မိမိကိုယ္ကိုလည္း အညတရႏိုင္ငံေရးသတၱဝါျဖစ္သည္ဟူ၍ေတြးမိပါသည္။ က်ေနာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားမွာ သဲတပြင့္ ေက်ာက္တပြင့္ပမာ ပါဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟူ၍လည္း ေတြးထင္မိပါသည္။ က်ေနာ္လုပ္ခဲ့သမွ်သည္ မေျပာပေလာက္ေသာ အေသးအမïားမွ်သာျဖစ္ေသာ္ လည္း မိမိကိုယ္ကို မိမိေက်နပ္သလိုပင္ ျဖစ္မိပါသည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၌ (၁၉၆၂)ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းယူလိုက္ေသာအခါ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ားသည္ ကန္႔ ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုသို႔ဆႏၵျပသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အာဏာရွင္တို႔သည္အòငးႀကီးစြာျဖင့္ တကသအေဆာက္အဦကို မိုင္းမ်ားကပ္၍ ျဖိဳခဲြကာ ရက္စက္စြာႏွိမ္နင္းခဲ့ၾကေပသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေခတၱၿငိမ္သက္သလိုရိွခဲ့ပါသည္။ (၁၉၆၅)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ဆိုး သြမ္းေသာစနစ္တခု၏ ခါးသီးေသာအရသာမ်ားကို ခံစားသိျမင္လာေသာအခါ ဆူဆူပူပူကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားရိွလာခဲ့ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးအခင္းမ်ားစြာတို႔သည္လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ရ ေပသည္။ ကြ်န္းဆြယ္အေရးအခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ ေသာအေရးအခင္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအေရးအခင္း၊ ရခိုင္ျပည္ ဆန္လုမႈေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္မႈ အေရး အခင္း၊ ဦးသန္႔စ်ာပနေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာေသာ အေရးအခင္း- စသည္ျဖင့္ စနစ္ဆိုးတရပ္၏ ဖိနိပ္မႈ ဒဏ္ကိုခံခဲ့ၾကရေသာ လူထုလူတန္းစားေပါင္းစံုတို႔သည္ မခံမရပ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္နည္းမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေပသည္။

(၁၉၈၈)ခုႏွစ္အတြင္ကား ေက်ာင္းသား၏ ဦးေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့ရာမွ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ လူထုအံုၾကြမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။ ထုိအေရးေတာ္ပံုႀကီးေပၚေပါက္လာေသာအခါ အညတရ ႏိုင္ငံေရးသမား က်ေနာ္သည္လည္း လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ ေရအလ်ဥ္တြင္ ေရမံႈေရမìားအျဖစ္ႏွင့္ ပါဝင္ခဲ့ေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီတခု၏ ပါတီ ဝင္တေယာက္ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ က်ေနာ္၏ အိမ္အလုပ္မ်ားလစ္ဟင္းလာပါသည္။ အထူး သျဖင့္က်ေနာ့္တြင္ရိွေသာ ေလးဘီးကားဟုအေခၚမ်ားသည္ မာဇဒါစီ(၆ဝဝ)အမ်ိဳးစား အငွားယာဥ္ (၂)စီးကို ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းရန္ ပ်က္ကြက္လာပါသည္။ က်ေနာ္သည္ ပါတီတာဝန္ျဖင့္ နယ္မ်ားသို႕မၾကာ ခဏသြားရသျဖင့္ ထိုကားမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အငွားကား ေမာင္း သမားမ်ားမွာ အဆင္မေျပျဖစ္ရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္သည္ ဤကားမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္အမႈကိစၥမွ လြတ္ကင္းေရးအတြက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ငွားရမ္းရန္စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွါးရမ္းမည့္ ပထမဆံုးေရာက္လာသူမွာ ထူးထူးျခားျခား ဇာတ္သဘင္ေလာကတြင္ အေတာ္အသင့္ ထင္ရွားေသာ ဇာတ္မင္းသားတေယာက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုသို႕ဇာတ္မင္းသားက အငွားကားေမာင္မည္ဟု ဆိုေသာအခါ က်ေနာ္သည္ မယုံုတဝက္ယံုတဝတ္ျဖစ္လ်က္ အလုပ္မျဖစ္၍ က်ေနာ္၏ ကားကို ငွါးရမ္း သည့္သက္တမ္းမျပည့္မီ ျပန္အပ္မည္ကို စိုးရိမ္ကာ သံသယပင္ျဖစ္မိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ သည္ ထိုဇာတ္မင္းသားကို စပ္စပ္စုစု ဤသို႔ေမးျမန္ျခင္းျပဳခဲ့ပါသည္။ “ေနပါဦး-ခင္ဗ်ားက နာမည္ႀကီး ဇာတ္မင္းသားတေယာက္ျဖစ္လ်က္ ဘာေၾကာင့္ ဇာတ္မကပဲ အငွါးကားေမာင္းခ်င္ရတာလဲ”ဤသို႕အေမးရိွေသာအခါ အေျဖသည္လည္းရိွခဲ့ပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔ဇာတ္ကခြင့္ပါမစ္ေတြ မရဘူးအန္ကယ္ရယ္။ ဇာတ္ကခြင့္ရဖို႔အတြက္ အသနားခံစာ အမ်ိဳးမ်ိဳး တင္ရင္ေတာ့ ရခ်င္လည္း ရႏိုင္မွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုလည္း မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး အန္ကယ္ရယ္။ မကရရင္လည္း ေနပါေစေတာ့။ ေနာက္တခ်က္က အန္ကယ္ရယ္ က်ေနာ္တို႔ အႏု ပညာသည္ေတြ၊ သဘင္သည္ေတြဟာ အႏုပညာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲ ထုတ္ေဖၚျပသလိုပါတယ္။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔ လုပ္ခိုင္းလို႔လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မလုပ္ပဲေနတာေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ က်ေနာ္တို႔ကို စစ္ဦးထုပ္ေဆာင္းၿပီး က,ခိုင္းမယ္ဆိုပါေတာ့ ဒီလိုဆိုရင္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ မလုပ္ႏိုင္ ပါဘူးအန္ကယ္ရယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္ဖါသာက်ေနာ္ အငွားကားေမာင္းၿပီးေတာ့ မိသားစုရဲ႕ စားဝတ္ ေနေရးအတြက္ စမ္းသပ္ၾကည့္မလို႔ပါ။”-ဟူ၍ ေျဖၾကားလာေသာအခါ က်ေနာ့္မွာ အံ့ၾသရင္းႏွင့္ အႏုပညာ၏လြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးထားေသာထိုဇာတ္မင္းသားအား စိတ္ထဲမွပင္ ႀကိတ္၍ ခ်ီးက်ဴးမိပါ ေတာ့သည္။ ထိုဇာတ္မင္းသားသည္လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြက္ ေပးရန္ရိွေသာအခေၾကး ေငြကိုပင္ အျခားတေယာက္ကို ေစလႊတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေစသျဖင့္ သူႏွင့္က်ေနာ္မေတြ႔ျဖစ္ၾကေတာ့ပါ။ ေနာက္တစီးအတြက္ လာေရာက္ငွါးရမ္းသူမွာ ျမန္မာျပည္ဖြား တရုတ္အမ်ိဳးသားျဖစ္ၿပီး အေဆာက္ အဦးေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္းမိတ္ဖြဲ႔ပါသည္။ သူႏွင့္က်ေနာ့္မွာ လုပ္ ငန္းကိစၥမွလြဲ၍ စကားအေထြအထူး ေျပာၾကားၾကျခင္းမရိွဘဲ အငွါးစာခ်ဳပ္ကို ဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ထို ပုဂၢိဳလ္မွာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လာေရာက္ေလ့ရိွပါသည္။ ထိုသို႕လာေရာက္ သည့္အခါမ်ားတြင္ က်ေနာ္ႏွင့္မေတြ႔ရသည္က မ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ေတြ႔ၾက ေသာအခါ “ခင္ဗ်ားအိမ္က လူေတြေျပာေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ နယ္ကိုပဲ ခဏခဏသြားေနတယ္ဆိုေတာ့ နယ္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရိွလို႔လား”ဟူ၍ ေမးပါသည္။ က်ေနာ္ကလည္း “မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ က်ေနာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုမွာ ပါတီဝင္တေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီတာဝန္ေတြေၾကာင့္ နယ္ကို မၾကာခဏဆိုသလို သြားေနတာျဖစ္ပါတယ္။” “ေနပါဦး- ခင္ဗ်ားတို႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနၾကတာဟာ လက္ရိွအာဏာပိုင္ေတြက အာဏာလြဲေျပာင္းေပးမယ္ထင္လို႔လား”ဟူ၍ေလးနက္ေသာေမးခြန္းတခုကို ေမးပါသည္။ “ဒီေမးခြန္းကိုေမးတာ ခင္ဗ်ားမွာအေၾကာင္းေတာ့ရိွရမွာေပါ့ ဆိုစမ္းပါဦး”ဟူ၍ က်ေနာ္က ျပန္ေမးခဲ့ပါသည္။ “ရိွတာေပါ့ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ေျပာျပမယ္။ က်ေနာ္ဟာ အေၾကာင္းအား ေလ်ာ္စြာ တပ္မေတာ္အရာရိွေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ရင္းႏွီးမႈရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို သူတို႔ သေဘာထား ေတြကိုလည္း က်ေနာ္သိသင့္သေလာက္သိပါတယ္။ က်ေနာ့္အျမင္ကို ေျပာရရင္ေတာ့ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးဖို႔သေဘာထား သူတိုု႔မွာမရိွဘူး။ ေနာက္တခ်က္က က်ေနာ္ဟာ လုပ္ငန္းကိစၥေၾကာင့္ ဒီ အင္းစိန္လမ္းႀကီးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖတ္သြားေနခဲ့ရပါတယ္။ အေရးအခင္းကာလတုန္းက ျမန္မာ့ အသံ ဝန္းထဲမွာ စစ္တပ္ေတြရိွပါလ်က္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)မွာ ဖ်က္ဆီးလုယက္ေနၾကတာကို ဘာေၾကာင့္ မကာကြယ္မတားဆီးခဲ့ၾကတာလဲ။ မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီးေနၾကတဲ့အနီးအနားေတြမွာ တပ္မေတာ္ အရာရိွ ေတြဟာ အရပ္ဝတ္ေတြနဲ႔ရိွၾကတာ ေတြ႔ပါတယ္။ ဗီဒီယိုကင္မရာနဲ႔ ရိုက္ကူးယူခဲ့ၿပီးေတာ့ တပ္တြင္းမွာ ျပသခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ဟာ ဒီလိုမင္းမဲ့စရိုက္ေတြျဖစ္ေနၿပီ။ ငါတို႔ တပ္မေတာ္ မကယ္ တင္လို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုၿပီး စည္းရံုးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၾကတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ဒီလုိအာဏာသိမ္းယူခဲ့ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာေရာ ခင္ဗ်ားတို႔လုပ္ေနၾကတာေတြဟာ ဘာမ်ား အက်ိဳးရိွမွာလဲ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ ဘာမွထူးႏိုင္မယ္လို႔မထင္ပါဘူး။”ဟူ၍ ရွည္လ်ားစြာ ရွင္းျပ ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ေျပာျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ေနာ္ အေတာ္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ပါသည္။ သူရွင္းျပေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ဆႏၵမရိွဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း က်ေနာ္သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခု လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရပ္မ်ားကို ဘာမ်ားထူးမွာလဲဟူေသာအျမင္ကိုမႈ က်ေနာ္ လံုးဝလက္မခံႏိုင္ပါ။ လက္ခံရန္လည္း အေၾကာင္းမရိွပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္သည္ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ျပန္ လည္ရွင္းျပရန္လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္သျဖင့္ က်ေနာ္သိသမွ် ဗဟုသုတေလးျဖင့္ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

“ခင္ဗ်ားရွင္းျပတဲ့အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြဟာ အာဏာကိုလႊဲေျပာင္းေပးလိုတဲ့ဆႏၵ မရွိဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ က်ေနာ္သေဘာတူလက္ခံပါတယ္။ မည္သည့္အာဏာရွင္ တဦးတေယာက္မွ် အာဏာကို အလိုအေလ်ာက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကသည္ဟူ၍မရိွေပ-စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသုခ မိန္ေတြကလည္း ဒီလိုအဆိုရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခုလုပ္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရပ္ေတြဟာ ဘာမွမထူးႏိုင္ဘူး၊ ဘာမ်ားထူးႏိုင္မွာလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္အားျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြ အာဏာကိုလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ သေဘာထားမရိွဘူးဆိုတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵပိုင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ အရာခပ္သိမ္းေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေတြရဲ႕ဆႏၵပိုင္းနဲ႔ တထပ္တည္းမက်သလို တခါတရံ ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖစ္နဲ႔ေတာင္ ျဖစ္ပ်က္တတ္ၾကပါတယ္။

ေလာကမွာ ရုပ္ဝတၱဳပစၥည္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ သက္ရွိသက္မဲ့အားလံုးဟာ မေျပာင္းမလဲတည္ေနၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈမွန္သမွ်ေတြဟာလည္း လူေတြရဲ႕ဆႏၵေၾကာင့္မဟုတ္၊ သဘာဝတရား၊ နိယာမ၊ ဓမၼအရာသာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ရုပ္ေလာကမွဆိုရင္ သဲတပြင့္ကေန ကမၻာႀကီးေတြ၊ ၾကယ္တာယာေတြ၊ ျဂိဳလ္ႀကီးေတြ၊ စၾကၤာဝဠာေတြ၊ မဟာစၾကၤာဝဠာေတြအထိ ေရြ႔လ်ား ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ရွိေလာကမွာဆိုရင္လည္း သာမန္မ်က္ေစ့နဲ႔ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ပိုးမïားေတြကအစ သတၱဝါႀကီးေတြနဲ႔ လူသားေတြဟာလည္း ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနၾကပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာလည္း အေျခခံအေၾကာင္းတရားအားျဖင့္ ရုပ္ဝတၳဳဆိုင္ရာ နိယာမေတြ၊ သက္ရိွေလာကဆိုင္ရာနိယာမေတြ၊ ကမၻာႀကီးနဲ႔စၾကၤာဝဠာဆိုင္ရာနိယာမဓမၼအရသာ ေရြ႔လ်ားေျပာင္း လဲျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲရတာေတြလည္း ရွိေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ေျပာလိုတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ေျပာလိုတာက လူ ေတြဟာ မအိုခ်င္၊ မနာခ်င္၊ မေသခ်င္ၾကပါပဲလ်က္ အိုၾက၊ နာၾက၊ ေသၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနေတြကို ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ဆႏၵနဲ႔ အာဏာကိုလႊဲေျပာင္းမေပး ခ်င္တဲ့ဆႏၵေတြဟာ ဆႏၵပိုင္းသာျဖစ္ၿပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို မတားဆီးႏိုင္ပါဘူး။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုလည္းၾကည့္ပါ။ လူ႔သမုိင္းမွာ သမိုင္းဦးဘံုေျမေခတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးတဲ႔ေနာက္ ေက်းပိုင္၊ ကြ်န္ပိုင္စနစ္ဆိုးႀကီး ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ေက်းပိုင္ကြ်န္ပိုင္ ေခတ္မွာ ဥစၥာပစၥည္ေတြကိုသာ တိုက္ခိုက္လုယက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကတာမွမဟုတ္ပဲ။ လူေတြကိုပါ သိမ္း ပိုက္ကြ်န္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတြကိုလည္း ရက္ရက္စက္စက္ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔မအပ္စပ္တဲ့စနစ္ဆိုးကို လူသားေတြကပဲ တြန္းလွန္ျဖိဳဖ်က္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရပါတယ္။ “စပါးတကပ္”ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးဟာ ကမၻာမွာထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ကြ်န္စနစ္ဟာ တခါတည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ လူသား ေတြ အဆက္ဆက္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကရပါတယ္။ အေမရိကန္သမတ လင္ကြန္းဆိုလည္း ေက်းကြ်န္စနစ္ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ ေက်းကြ်န္စနစ္ရယ္လို႔အထင္ရွား မရိွေတာ့ေပမယ့္ လူလူခ်င္းခ်င္း ေက်းကြ်န္သဖြယ္ ခိုင္းေစ ဆက္ဆံမႈေတြကိုေတာ့ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အခ်ိဳ႕ ေန႔ရာေတြမွာ ရိွေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း ကမၻာအရပ္ရပ္မွာရိွၾကတဲ့၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမတ္ႏိုး ၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔တိုးတက္တဲ့လူသားေတြဟာ အျမစ္ပါမက်န္ေအာင္ တြန္းလွန္သြားၾကမယ္ ဆိုတာ ယံုမွားသံသယမရိွပါဘူး။ ေက်းပိုင္ကြ်န္ပိုင္စနစ္ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာတဲ့ သက္ဦးဆံပိုင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုးကိုလည္း လူသားေတြကဘဲ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႔ဝါဒ ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးက တျခားလူမ်ိဳးမ်ားကို စိုးမိုးျခယ္လွယ္တဲ့ ကိုလိုနီဝါဒကိုလည္းပဲ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဴးသားေရး ျမတ္ႏိုးသူေတြက တြန္းလွန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကမၻာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ က်န္ရိွေနေသးတဲ့ လူမ်ိဳး တမ်ိဳးက အျခားလူမ်ိဳးေတြကို ဖိႏွိပ္ျခယ္လွယ္မႈမွန္သမွ်ကိုလည္း လူအခြင့္အေရးကို ျမတ္ႏိုုးသူေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီေတြဟာ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္း တိုက္ဖ်က္လ်က္ရိွေနၾကပါတယ္။ ဒီစနစ္ဟာလည္း တေန႔ မုခ်မေသြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရမွာပါ။

ၿပီးေတာ့ ကမၻာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့၊ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း လူသားေတြကဘဲ ဆန္႔က်င့္တြန္းလွန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဟစ္တလာ၊ မႈဆိုလိုနီစတဲ့ အာဏာရွင္ေတြနဲ့ ဂ်ပန္စစ္ဝါဒီေတြကိုလည္း ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခုကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ က်န္ရိွေနေသးတဲ့ အာဏာရွင္ေတြကိုလည္း ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာျပည္သူေတြက ဖယ္ရွားဖို႔ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကပါတယ္။ စနစ္ဆိုးေတြဟာ တေန႔မွာ အျမစ္ပါမက်န္ကြယ္ေပ်ာက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကမၻာမွာ ဒီလို က်ဆံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကရ တဲ့ စနစ္ဆိုးေတြရဲ႕ ပ်က္သုဥ္းရပံုကို ၾကည့္မယ္၊ သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီစနစ္ေတြကို ဖက္တြယ္ ကာ ကြယ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်းပိုင္ကြ်န္ပိုင္းရွင္ႀကီးေတြ၊ ပေဒသရာဇ္ႀကီးေတြ၊ အာဏာရွင္ႀကီးေတြဟာ သူတို႔ဆႏၵ အရဆိုရင္ ဒီစနစ္ေတြကို ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိုၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈကို ဟန္႔တားလာတဲ့အခါမွ ေတာ္လွန္တိုးတက္တဲ့လူသားေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င့္ေတာ္လွန္မႈေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ လူ႔သမိုင္းရဲ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြပါ။ ဒီလို ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈေတြကိုလည္း အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ မည့္သို႔မွ်မဟန္႔တားႏိုုင္ခဲ့ပါဘူး။
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာလည္း သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းဖို႔ ၾကိဳးပမ္းတဲ့သာဓကေတြရိွပါတယ္။ ေယာမင္းႀကီးဦးဘိုးလိျင္ေရးတဲ့ ‘ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း’ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘုရင္စနစ္ကို ျပဳျပင္ဖို႔ ၾကိဳးပမ္းမႈတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနစဥ္မွာပဲ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔စနစ္က ျမန္မာ့ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းဖယ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္မႈေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရမွာပါ။ ျမန္မာႏိုုင္ငံကို သိမ္းယူခဲ့တဲ့ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔စနစ္ကိုလည္း ျပည္သူေတြဟာ တိုက္ပြဲအဆင့္ဆင့္နဲ႔ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ၿပီး ဖယ္ရွားခဲ့ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ပုိင္းေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကိုလည္း ေက်ာင္းသားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ရဟန္းရွင္လူ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ေပါင္းၿပီး ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်ခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရိွအာဏာ သိမ္းထားတဲ့ နဝတအာဏာပိုင္မ်ားဟာလည္း ေက်ာင္းသားေတြ၊ အလုပ္သမားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ လူမ်ိဳးစုေပါင္းစံုအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္မႈကိုခံေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မလြဲမေသြ ျပဳတ္က်ေျပာင္းလဲရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

လက္ရွိအာဏာပိုင္ေတြက အာဏာကိုလႊဲေျပာင္းေပးမယ္လို႔ဆႏၵမရွိေပမယ့္လည္း ဆႏၵပိုင္း ဆိုတာဟာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ တထပ္တည္း မက်တဲ့အျပင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္အျဖစ္နဲ႔ေတာင္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက ဒီေန႔ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ ဘာမွမထူးႏိုင္ပါဘူး၊ ဘာထူးမွာလဲ ဆိုတဲ့ေျပာဆိုခ်က္ကိုေတာ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ လက္ခံျခင္းလည္း မျပဳႏိုင္သလုိ သေဘာလည္း မတူႏိုင္ပါဘူး။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕တိုးတက္မႈကို ဟန္႔တားထားတဲ့ မည္သည့္စနစ္ကိုမဆို မုခ် ေျပာင္းလဲရမယ္လို႔ က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။”

က်ေနာ္သည္ စကားကို ေခတၱရပ္လိုက္ၿပီး ထိုပုဂၢိဳလ္ကို အကဲခတ္သည့္အေနျဖင့္ တခ်က္မွ် ၾကည့္လိုက္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ကား စူးစိုက္ၾကည့္သည့္အေနျဖင့္ အာရံုစိုက္လ်က္ရွိၿပီး က်ေနာ္ ဆက္ေျပာမည့္စကားမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားကာ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ ၾကားျဖတ္ေျပာဆိုျခင္းပင္ မျပဳပဲ ၿငိမ္သက္စြာ နားေထာင္၍လည္း ေနပါသည္။ က်ေနာ္လည္း စကားကိုျပန္ဆက္ပါသည္။

“ဒါနဲ႔တဆက္တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ အေလးအနက္ထားရမယ့္၊ အေရး လည္းႀကီးတဲ့ အခ်က္တခ်က္ကို ခင္ဗ်ားကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူအာဏာပိုင္ေတြၾကားမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အေျခခံက်က် ေျဖရွင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ ဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တဲ့အခ်က္က တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ ေရးကို တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ တည္ေဆာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္ရံုသက္သက္၊ အေျပာသက္ သက္နဲ႔မျပီးပါဘူး။ လက္ေတြ႔က်က်၊ အေျခခံက်က် ေျဖရွင္းဖို႔လိုပါတယ္။ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာ ေမးေကာင္းေမးႏိုင္ပါတယ္။ တိုတိုတုတ္တုတ္ေျဖရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိၾကတဲ့တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေတြ၊ လူနည္းစုလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ပကတိတည္ရွိေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔တကြ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ရယ္လုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ သမုိင္းဆိုင္ရာျဖစ္မႈေတြကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်သံုးသပ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ တကယ့္ အေျခအေနမွန္ေတြကို လက္ခံၿပီး လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေျဖရွင္းဖို႔လိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းေနထိုင္တဲ့ႏိုင္ငံမဟုတ္ပါဘူး။ ကရင္၊ ကယား၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း-စတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအျပင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ လူ နည္းစုလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ေပါင္းစပ္ေနထိုင္ၾကတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထုိင္ၾကတဲ့ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္လုိတယ္ဆိုရင္ တကယ့္အေျခအေန ေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရပ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ညီၫြတ္ေရးကို တည္ ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးအၾကိဳေခတ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကိုအသိအမွတ္ျပဳၿပီး တန္းတူညီတူမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတရပ္ကိုတည္ေဆာက္ဖို႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီမူဟာ ပင္လံုမႈ၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဟူ၍ လူသိမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအုပ္စိုးခဲ့ၾကတဲ့ ေနာက္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အဲဒီမူေတြကို ေသြဖည္ခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး တျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပားၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီးဟာ အရိွန္ျပင္းစြာျဖင့္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေတြဟာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ၾကရတယ္။ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ အေျမာက္အမ်ားဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရၿပီး ဒုကၡပင္လယ္ ေဝခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အသံုးျပဳဖို႔ လက္နက္မ်ိဳးစံုနဲ႔ က်ည္ဆံမ်ိဳးစံုကိုလည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားကို အကုန္အက်ခံၿပီး ဝယ္ယူအသံုးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေငြေၾကးေတြဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ စီးပြားေရးတိုးတက္လာေအာင္ အသံုးျပဳရမယ့္ေငြေၾကးေတြပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးက ပစ္လိုက္တဲ့ အေျမာက္ဆံေတြ၊ ဗံုးဆံေတြ က်ေရာက္ေပါက္ကဲြလို႔ပ်က္စီးသြားၾကရတဲ့ ျမိဳ႕ရြာအေဆာက္အဦနဲ႔ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာေတြဟာလည္း တိုင္းျပည္အတြက္ ဆံုးရႈံးသြားၾကရတဲ့ ဓနဥစၥာနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အသက္ေတြပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျပည္တြင္းစစ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြအေျမာက္အမ်ား ဆံုးရႈံးရၿပီး လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးရတဲ့အျပင္ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေတြရဲ႕ ဘဝဟာလည္း ဒုကၡပင္လယ္ေဝခဲ့ၾကရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အျမန္ဆံုးရပ္စဲၿပီး အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလို တည္ေဆာက္ရာမွာလည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထုိင္ၾကတဲ့ အေျခအေနမ်ားနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ျခင္းအားျဖင့္သာ တုိုင္းရင္းသားညီၫြတ္ေရးကို အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ (၁၉၆၁)ခုႏွစ္မွာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ဖို႔တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကို ျပည္ေထာင္စုျပဳိကဲြေရးမႈျဖစ္တယ္၊ ခဲြထြက္ေရးမူျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပကာ အာဏာကိုသိမ္းယူခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္အုပ္စုိးခဲ့ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕မွာ အမ်ိဳးသားေရးေရွာ္ဗင္ဝါဒရိွ ၾကတယ္ ဆိုတာထင္ရွားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးေရွာ္ဗင္ဝါဒဆိုတာကေတာ့ စစ္ဘုရင္နပိုလီယံရဲ႕ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး နီကိုလပ္(စ္)ေရွာ္ဗင္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားေရးေရွာ္ဗင္ဝါဒရယ္လို႔ သမိုင္းဆရာမ်ားကအမည္ ေပးခဲ့ၾကတာပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရွာ္ဗင္က စစ္လက္နက္အင္အားကိုသံုးၿပီး မဟာျပင္သစ္လူမ်ိဳးႏုိင္ငံေတာ္ ကို ထူေထာင္ရမယ္လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အခ်ိဳ႕ေသာေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရွာ္ဗင္လိုပဲ စစ္အင္အားကိုသံုးၿပီး အတင္းအၾကပ္ စုစည္းျခင္းအားျဖင့္သာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးကို ရႏိုင္မယ္လို႔လြဲမွားစြာယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရာမွာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ ယံုၾကည္မႈကိုတည္ ေဆာက္ၿပီး၊ တန္းတူရည္တူမူနဲ႔သာ တည္ေဆာက္ၾကရပါမယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္မူ ဆိုတာဟာလည္း ခြဲထြက္ေရးမူ မဟုတ္သလို၊ ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲေစမယ့္မူလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးမူသာျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံအမ်ားမွာ က်င့္သံုးေနၾကတဲ့မူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားမွာ တျပည္ေထာင္စနစ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ရယ္လို႔ရွိၾကရာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းသာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံနဲ႔ လူမ်ိဳးမ်ားရယ္လို႔ အထင္ကရမရွိတဲ့ႏုိင္ငံမ်ားမွာ တျပည္ေထာင္စနစ္ကိုက်င့္သံုးၿပီး၊ လူမ်ိဳးအမ်ားအျပားရွိၾကၿပီး၊ လူမ်ိဳးမ်ားအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေရးအရအထင္ကရရွိၾကတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို က်င့္သံုးေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းစဥ္က ဝါဒျဖန္႔ခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူဆိုတာခြဲထြက္ေရးမူျဖစ္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲေစတဲ့မူျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အထင္အျမင္ ေရာက္ေနတာကို ေျပေပ်ာက္ေအာင္ ေျဖရွင္းရမယ့္တာဝန္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြမွာေရာ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကတဲ့ သာမန္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြမွာပါ တာဝန္အသီး သီးရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲကိုဝင္ခဲ့တာပါ။ ဖက္ဒရယ္မူဟာ ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲေရးမူမဟုတ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုကို ညီညြတ္ေစမယ့္မူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တေန႔မွာ အားလံုး နားလည္ရွင္းလင္းသြားၾကလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ေနပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္လည္း အညတရ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္အေနနဲ႔ က်ေနာ္ဉာဏ္မီသမွ် လက္လွမ္းမီသမွ် ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ သြားမွာပါ။”-ဟူ၍ က်ေနာ္သည္ သိသမွ်၊ ဉာဏ္မီသမွ် အေတြးအျမင္ ဗဟုတုတေလးမ်ားျဖင့္ ရွည္လ်ားစြာရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ သည္ေတာ့ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ေလးနက္ေသာအၾကည့္ျဖင့္ က်ေနာ့္ကို ေနာက္ တႀကိမ္ၾကည့္လ်က္ ေလးနက္ေသာဟန္ျဖင့္ေျပာပါသည္။
“အခု ခင္ဗ်ားရွင္းျပေတာ့လည္း က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာရွင္းသြားပါတယ္။ က် ေနာ္ဟာ သမိုင္းဘာသာအဓိကနဲ႔ေက်ာင္းၿပီးခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ခြဲထြက္ေရးမူလို႔ပဲ သိနားလည္ခဲ့ပါတယ္။ အခုခင္ဗ်ားေျပာျပေတာ့မွ ျပည္ေထာင္စုမူျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရွင္းသြားေတာ့တယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့- ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ရာမွာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမွာသာ တာဝန္ရွိတာမွမဟုတ္ပဲ။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုးမွာ သူ႔တာဝန္နဲ႔သူ ရွိၾကတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ မိသားစုအေရးေတြေၾကာင့္ ဒီတာဝန္ေတြကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန ၾကတဲ့ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးေလးစားပါမိပါတယ္။ ေထာက္လည္းေထာက္ခံပါတယ္။ ကဲ- အခ်ိန္လည္း ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားၿပီ က်ေနာ္ျပန္လိုက္ပါဦးမယ္။”-ဟူ၍ ႏႈတ္ဆက္ကာ ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ကား ေနာက္ထပ္ရံဖန္ရံခါ ေတြ႔ဆံုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ေတြ႔ၾကသည့္အခါ မ်ား၌လည္း ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့အေျခအေနေတြ အေတာ္ေလးခရီးေရာက္ၿပီလား ဟူ၍ ေမးတတ္ပါသည္။ ဤေမးခြန္းကိုကား က်ေနာ္သည္ မေျဖႏိုင္ပါ။ က်ေနာ္သည္ အညတရ ႏိုင္ငံေရး သမားမွ်သာျဖစ္၍ အထက္ကေျပာခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း သဲတပြင့္၊ ေက်ာက္တပြင့္ပမာမွ်သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ကမၻာသိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားမွာမူကား ပိုမို၍က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ ေမးေသာေမးခြန္းကို တိတိက်က်ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိပဲ ေဝဝါးစြာ ၾကိဳးစားေနတုန္းပါပဲဟူ၍သာ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျပဳခဲ့ပါသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ က်ေနာ္သည္ အညတရႏိုင္ငံေရးသတၱဝါအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဝကၤဘာတြင္ က်င္လည္လႈပ္ရွားေနခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားမွာလည္း “ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္ သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္၏” ဆိုသကဲ့သို႕တစတစေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဟန္႔တားကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္လာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဇာနည္ေန႔တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအားဆြမ္းမေကြ်းရ၊ အခမ္းအနားမ်ားမျပဳလုပ္ရဟူ၍ ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အာဇာနည္ဗိမၼာန္သို႕ ခ်ီတက္အေလးျပဳေရးကိုပင္ အာဏာပုိင္မ်ားထံတြင္စာရင္း ေပးသြင္းၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္-စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္တားဆီးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လာပါသည္။ ဤသို႕ဟန္႔တားကန္႔သတ္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ “အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူတဲ့ အမိန္႔ အာဏာမွန္သမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက”ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အာဇာနည္ေန႔မတိုင္မီ တရက္အလိုတြင္ အာဇာနည္ဗိမၼာန္သို႕ခ်ီတက္ရာ လမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စုရပ္ေနရာမ်ားကို စစ္တပ္အင္အားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းျဖင့္ အာဇာနည္ ဗိမၼာန္သို႕ခ်ီတက္ေရးကို ဟန္႔တားပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားမွာ ပို၍တင္းမာလာသည့္ အသြင္ကို ေဆာင္လာပါသည္။

ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရး/မဝင္ေရးသည္ အေလးအနက္ထား၍ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာ ပိုင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ဟန္႔တား ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြပ္လပ္၍တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ႏိုင္/မျဖစ္ႏိုင္ကို ေဝဖန္သံုးသပ္ရသ ကဲ့သို႕ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၌ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို တိတိက်က် ရက္သတ္မွတ္မပါရွိျခင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျပန္လည္တင္ျပအၾကံေပးခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ အာဏာပိုင္မ်ားက လစ္လ်ဴရႈခဲ့သည့္ကိစၥသည္လည္း အေလးအနက္ထား စဥ္းစားရမည့္ကိစၥတရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခဲ့ၾကေပသည္။

က်ေနာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္ မဟုတ္သည့္အျပင္ အညတရႏိုင္ငံေရး သမားမွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏ပါတီႏွင့္ မိမိ၏လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏုိင္ရေရးအတြက္ အျမိဳ႕ျမိဳ႕အနယ္နယ္သို႕ခရီးထြက္ကာ မဲဆြယ္ စည္းရံုးေဟာေျပာခဲ့ရပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလကို က်ေနာ့္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရေျပာရပါမူ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဟန္႔တားမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္၏ပါတီမွ ျမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတဦး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းခံလိုက္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ ေထာင္တြင္း၌ပင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရပါသည္။ က်ေနာ္သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္မွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႔တြင္ ေဟာေျပာရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကိုအခ်ိန္ဆြဲထား ျခင္း၊ ေဟာေျပာရမည့္ေနရာမ်ားကိုလည္း ျမိဳ႕ႏွင့္အလြန္ေဝးၿပီး လူမ်ား အလြယ္တကူမသြားလာႏိုင္ ေသာေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အသံခ်ဲ႔စက္ကိုသံုးခြင့္မျပဳျခင္း၊ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေရြးေကာက္ပြဲကာလ၌ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားအျပင္ က်ေနာ္၏ပါတီ အျပည့္အဝအႏိုင္ရေရးအတြက္ အဓိကအခက္ အခဲႏွစ္ခုမွာ ဘ႑ာေငြအခက္အခဲႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိ္ုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏အရွိန္ အဝါကို ေက်ာ္၍လႊားရန္ ၾကိဳးစားရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အခါတြင္ကား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အံ့ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ အျခား တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားသည္လည္း သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ားႏွင့္ေဒသမ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွာကား (၁ဝ)ေနရာမွ်သာရရွိခဲ့ပါသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိလိုက္ေသာအခါ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေလသံမ်ား သည္လည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေပသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ေရြးေကာက္ ပြဲအၾကိဳကာလက“ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ေလးစားလိုက္နာမည္”၊ “မည္သည့္ပါတီ အႏိုင္ရရ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး စစ္တန္းလ်ားသို႔ျပန္ၾကမည္”၊ “ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ အေဟာင္း ကိုပဲယူယူ၊ အသစ္ကိုပဲ ေရးဆြဲဆြဲ၊ ၄င္းတုိ႔အလုပ္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အလုပ္သာျဖစ္သည္။” -စသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေသာအခါ ေလသံမ်ားေျပာင္းကာ အာဏာလႊဲ ေျပာင္းရန္ အခ်ိန္ဆြဲလ်က္ရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပားမွာ အာဏာလႊဲေျပာင္း ေရးကိုေတာင္းဆိုသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ျပည္ေထာင္စု တုိင္း ရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသားညီလာခံအၿပီးတြင္ထြက္ေပၚလာေသာ ေၾကညာခ်က္၌လည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုတိုက္ တြန္းထားသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရေပမည္။ မည္သို႔ပင္ ေတာင္းဆုိေစကာမူ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ၾကေပသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီအစည္းအေဝးတရပ္ကို ဂႏၶီီိခန္းမ၌ က်င္းပရန္စီစဥ္ခဲ့ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိုအစည္းအေဝးမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စိုးရိမ္ႀကီးစြာ ၾကိဳတင္ ဟန္႔တားသည့္အေနျဖင့္ (၁/၉ဝ)ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ (၁/၉ဝ)ေၾကညာခ်က္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မရွိေသးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ-စသည့္ အာဏာသံုးရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အလိုအလ်ာက္မရႏိုင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ရွင္းလင္း ၿပီးေသာအခါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူက်င္းပေပးမည္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲရန္တာဝန္ရွိသည္ဟူ၍ပါရွိရာ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ရည္ၫႊန္းၿပီး ၾကိဳတင္ဟန္႔တားပိတ္ပင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဂႏၶီီခန္းမ အစည္းအေဝး၌ အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျဖတစံုတရာ ထြက္လာလိမ့္မည္ဟူ၍ အမ်ား ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႔ အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾကေပသည္။ ႀကီးမားေသာလူထုေထာက္ ခံမႈကိုျပသည့္အေနျဖင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ မဟာဗႏၶီဳလလမ္းမ်ားတြင္ လူအုပ္ ႀကီးသည္ ျပည့္လွ်ံလ်က္ရွိေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအစည္းအေဝးႀကီး၌“ဂႏၶီီနည္းျဖင့္ မရလွ်င္ ဗိုလ္ေအာ္ေက်ာ္နည္းကို သံုးမည္”ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံ ယဲ့ယဲ့ျဖင့္သာ ၿပီးဆံုးခဲ့ေပရာ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အေတြးအထင္မ်ားသည္လည္း လြင့္စင္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရေပသည္။ (၁/၉ဝ)သည္ ေၾကညာခ်က္မွ်သာ မဟုတ္ပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားကအတင္းအၾကပ္လိုက္နာရန္ လက္မွတ္ထုိုးခို္င္းသည့္ အဆင့္သို႔ေရာက္လာပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအတြင္း၌လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးသင့္/မထိုးသင့္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုေၾကညာခ်က္ကို လိုက္နာပါမည္ဟူ၍လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေပသည္။

နဝတအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးကို အမွန္တကယ္လို လားသည္ဆိုပါက ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရန္အေၾကာင္းမရွိသကဲ့သို႕ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္လည္း(၁/၉ဝ) ေၾကညာခ်က္ကို လိုက္နာပါမည္ ဟူ၍လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္မသင့္ေပ။ ထိုသို႕ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာအခါ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႔ႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မႏၲေလးျမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုစည္းေဝးၾကသည့္သတင္း ေပၚလာ၏။ ထိုအစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ နယ္စပ္သို႕ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ကာ အေဝးေရာက္အစိုးရဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ၾကားသိရသည္။ အခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာမူ ဖမ္းဆီးျခင္းခံၾကရၿပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားက်ခံၾကရသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရေပ သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ အာဏာပိုင္မ်ားက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူ က်င္းပေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမိ်ဳးျပကာ အခ်ိန္ဆြဲလ်က္ရွိ၏။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ပါတီက မိမိသေဘာျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို စိုးရိမ္ႀကီးစြာျဖင့္ (၁/၉ဝ)ကို စိုးရိမ္ႀကီးစြာျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့၏။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္အရလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူက်င္းပ ေပးရမည္ျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ေပးၿပီးေသာကတိကဝတ္မ်ားကိုပင္ ေဖာက္ျပန္ရန္ အရွက္အေၾကာက္မ်ားကင္းမဲ့လာ၏ “ကလိမ္ေစ့ ျငမ္းဆင္”လွည့္ကြက္မ်ားဆင္လာ၏။

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမရွိေသးသျဖင့္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အာဏာ(၃)ရပ္ကို အလိုအေလ်ာက္ မရႏိုင္၊ ၿပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါလ်က္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရန္အတြက္ျပဳလုပ္ေသာ (တို္္င္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္) ေရြးေကာက္ပြဲသာျဖစ္သည္ဟူ၍ ေျပာဆိုလာၾကျပန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကိုက်င္းပရမည္ဟုလည္းဆိုၾကျပန္၏။ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္လည္း ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လာ၏။ ေၾသာ္-တတ္လည္းတတ္ႏိုင္ၾကပါေပ၏။ က်ေနာ္ကဲ့သို႔ေသာ အညတရ ႏိုင္ငံေရးသတၱဝါအဖို႔ ႏိုင္ငံေရးသင္ခန္းစာမ်ား ရၿပီးရင္းရလာသည္။ မ်က္လွည့္တပြဲကို ၾကည့္ေနရ သကဲ့သို႔တအံ့တၾသရွိလွ၏။ ျပကြက္မ်ားကလည္း ပီျပင္ပါေပသည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံသို႕တက္ေရာက္ေရးကို လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကျခင္းမွာမူ ပါတီ၏မူ၊ အေျခခံႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွ ေသြဖည္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္ဟူ၍ ရႈျမင္ခံစားမိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေယဘူယ် ရပ္တည္္ခ်က္မ်ားမွာ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္ေရး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကိုဦးတည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါလ်က္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လွည့္ကြက္ဆင္ကာ အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပရန္ ၾကိဳးပမ္းလာ၏။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၌လည္း အမ်ိဳးသားညီလာခံအေပၚ ရႈျမင္သံုးသပ္ၾကရာ၌ ဝိဝါဒမ်ားကြဲျပားၾကကုန္၏။

ဤကဲ့သို႕ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာက်ေနာ္တို႔၏အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ စံုညီအစည္းအေဝးကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ပါတီ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္္။ က်ေနာ္သည္လည္း ပါတီတခု၏အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆံုးအစည္းအေဝးျဖစ္သည္ကိုကား မည္သူမွ် ၾကိဳတင္သတိျပဳမိျခင္းမရွိခဲ့ၾကေပ။ ထိုအစည္းအေဝး၌ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာကိုဖတ္ၾကားၿပီးေသာအခါ က်ေနာ္အပါအဝင္ အခ်ဳိ႔ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ သေဘာထားအေပၚ မခ်င့္မရဲ၊ မေက်နပ္ ျဖစ္မိၾကပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာအရ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ မူလရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွ ေသြဖည္သည္ ဟူ၍လည္း ရႈျမင္ခံစားမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာကား နဝတမွ ႀကီးမႉးက်င္းပမည့္ ညီလာခံအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးစြာထားလ်က္ရွိၾက၏။ ညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုျပႆနာအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္အျပင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ အစိုးရတရပ္လည္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ဟူ၍ ယံုၾကည္လ်က္ရွိေပသည္။ က်ေနာ္၏အျမင္မွာကား ဤသို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုေခၚယူက်င္းပေပးမည့္အစား အမ်ိဳးသားညီလာခံကို က်င္းပျခင္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လွည့္ကြက္ဆင္သည့္နည္းပရိယာယ္တရပ္သာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ၾကီးမႉးက်င္းပရန္ အခြင့္အေရးသည္လည္း နဝတ၌မရွိေပ။ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္အတိုင္းဆိုပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူက်င္းပေပးမည္ရျဖစ္၏။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌သာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ ေရးကိုဦးတည္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္အတြက္ အမ်ိဳး သားညီလာခံတရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပသင့္၏။ ထိုညီလာခံကိုလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကသာ ၾကီးမႉးက်င္းပသင့္၏။ ထို႔အျပင္ နဝတအာဏာပိုင္မ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားလည္းရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နဝတမွ ႀကီးမႉးက်င္းပေပးသည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြး တင္ျပခြင့္အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား မရွိႏိုင္၊ မရႏိုင္ဟူ၍လည္း ေတြးျမင္သံုးသပ္မိပါသည္။ ဤအျမင္မ်ားကိုလည္း ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔၏အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းတင္ျပေဆြးေႏြးၾကည့္ပါသည္။ က်ေနာ္ တင္ျပေသာအခ်က္မ်ား မွန္ကန္သည္ကို လက္ခံၾကေသာ္လည္း နဝတက လက္ခံမည္မဟုတ္သည့္အတြက္ အလုပ္မျဖစ္ ႏိုင္ဟူ၍သာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေပးၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစည္းအေဝး၌ ထပ္မံတင္ျပ ေဆြးေႏြးလိုိစိတ္မရိွပါ။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတက္ေရာက္ေရးတည္း ဟူေသာ ေရာဂါအရိွန္တက္ေနခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္ကဲ့သို႔ေသာ အညတရ ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ ေဆးခ်က္သည္လည္း ထိေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း က်ေနာ္၏စိတ္တြင္ ခံစားမိေသာ ေတြးျမင္ခံစား ခ်က္မ်ားကို ဤသို႔တင္ျပပါသည္။

“ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား- ေစာေစာက တင္သြင္းဖတ္ၾကားသြားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္ရဲ႕ ထင္ျမင္ခံစားခ်က္မ်ားကိုအနည္းငယ္တင္ျပပါရေစ။ ဒီ အစီရင္ခံစာဟာ အမတ္ႀကီး ရာဇသၾကၤန္ထံုးကို ႏွလံုးမူၿပီး ေရးသားအပ္တဲ့ အစီရင္ခံစာျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ျမင္ခံစားမိပါတယ္။ ျမန္မာရာဇဝင္မွာ ရာဇသၾကၤန္အမတ္ႀကီးဟာ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ သင့္လို႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီလို နယ္ႏွင္လိုက္လို႔ အသြားခရီးမွာ ေလျပင္းမုန္တိုင္း က်ခဲ့ပါတယ္။ ေလျပင္းမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ သစ္ပင္ႀကီးေတြဟာ ျပိဳလဲပ်က္စီးၾကရၿပီး ပဲျပားပင္းေလးေတြကေတာ့ ေျမမွာဝပ္စင္းယိမ္းႏဲြ႔လ်က္ မပ်က္မစီးရိွၾကတာကို ေတြ႔ျမင္ရတဲ့အခါ ရာဇသၾကၤန္အမတ္ႀကီး ဟာ သံေဝဂတရားတခုကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ ငါသည္ သစ္ႀကီးဝါႀကီးကဲ့သို႕က်င့္ၾကံျခင္းေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္းကို ေရာက္ရသည္။ ပဲျပားပင္ငယ္ကဲ့သို႔သာ က်င့္ၾကံမည္ဆိုပါက ပ်က္စီးရမည္မဟုတ္ေပဟူ၍ သံေဝဂ တရားတခုကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာ ယေန႔ကာလ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး မုန္တိုင္းထန္သလိုပါပဲ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွေပၚထြက္လာတဲ့ ႏုိင္ေရးအစီရင္ခံဟာလည္း ရာဇသၾကၤန္ထံုး ႏွလံုးမူျပီး ေရးသားတင္သြင္းခဲ့တယ္ရယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ျမင္ခံစားမိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ့္အျမင္ကို ဒီေလာက္ပဲ တင္ျပပါရေစ။

ေနာက္တခုအေနနဲ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့- နယ္အသီးသီးကိုျပန္ၾကမယ့္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က္ုယ္စားလွယ္ေတြကို က်ေနာ္အေနနဲ႔ပံုျပင္ေလးႏွစ္ပုဒ္နဲ႔ပဲ စကားလက္ေဆာင္ပါးလိုက္ပါရေစ။ ပုံျပင္ေလး တပုဒ္ကေတာ့ အာရပ္ပုံျပင္ျဖစ္တဲ့“မိုဟာမက္နဲ႔ေတာင္ၾကီး” ပံုျပင္ျဖစ္ပါတယ္။ မိုဟာမက္ဟာ ေတာင္ၾကီးကို သူ႔ဆီလာဖို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဂါထာမႏၲန္ေတြနဲ႔မန္းမႈတ္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာင္ၾကီးက သူ႔ဆီကိုမလာပါဘူး။ ဒီေတာ့ မိုဟာမက္က စဥ္းစားတယ္။ ေတာင္ ၾကီးကေတာ့ ငါ့ဆီကိုမလာဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီေတာင္ၾကီးမွာ ငါလိုခ်င္တဲ့အရာေတြကလည္း ရွိေနတယ္။ ေတာင္ၾကီးကို အျပင္ကၾကည့္တဲ့အခါ တဝင္းဝင္းတလတ္လတ္အေရာင္ေတြကလည္း ထြက္ေနတာကိုး၊ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္ၾကီး ငါ့ဆီကိုမလာရင္ေတာ့ ေတာင္ၾကီးဆီကိုငါသြားမွျဖစ္မယ္။ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျပီး မိုဟာမက္ဟာ ေတာင္ၾကီးဆီကိုသြားခဲ့ပါတယ္။ မိုဟာမက္ဟာ ေတာင္ၾကီးဆီကိုေရာက္ေတာ့ သူလိုခ်င္တဲ့အရာေတြကို ေတာအႏွံ႔ ေတာင္အႏွံ႔ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ေတာအႏွံ႔ေတာင္အႏွံ႔ ရွာေဖြခဲ့ ေသာ္လည္း ေမာပန္း၍သာလာတယ္ သူလိုခ်င္တဲ့ အရာေတြကိုေတာ့ မေတြ႔ပါဘူး။ ဒီေတာ့ မိုဟာမက္ ဟာ အသိတရားတခုဝင္လာတယ္။ “ငါ အျပင္ကျမင္ရတဲ့ ဝင္းဝင္းလတ္လတ္အရာေတြဟာ တကယ့္ အစစ္အမွန္ေတြ မဟုတ္ပဲ နတ္ဆိုးနတ္ယုတ္ေတြက ပဥၥလက္အတတ္နဲ႔ လွည့္စားဖန္ဆင္းထားတဲ့ အရာေတြသာျဖစ္တယ္”ဆိုတာသိျမင္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္က်ခဲ့ပါၿပီိ။ နတ္ဆိုးနတ္ယုတ္မ်ားက“သယ္- မိုဟာမက္၊ နင္ဟာ ငါတို႔ရဲ႕စက္ကြင္းထဲမွာမိေနျပီ။ ရုန္းထြက္ဖို႔မၾကိဳးစားနဲ႔ေတာ့” ဆိုျပီး မိုဟာမက္ကို ကိုင္ေျမွာက္ကာ ေခ်ာက္ထဲကို ခ်လိုက္ပါေတာ့တယ္။ မိုဟာမက္လည္း အသူတရာနက္ တဲ့ ေခ်ာက္ထဲကို က်သြားခဲ့ရပါတယ္။”

ပံုျပင္ေလးကိုအဆံုးသတ္လိုက္ေသာအခါ အစည္းအေဝးတခုလံုး တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္လ်က္ရွိ၏။ က်ေနာ္သည္ ေနာက္ပံုျပင္ေလးတပုဒ္ကို ဆက္ေျပာရန္ စတင္လိုက္ပါသည္။

“ေနာက္ပံုျပင္ေလးတပုဒ္ကေတာ့ တရုတ္ပံုျပင္ေလးတပုဒ္ပါ။ ေရွးေရွးတုန္းက တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ရြာတရြာမွာ ‘အမ္ကံုး’ဆိုတဲ့ လယ္သမားတေယာက္ ရွိခဲ့တယ္တဲ့။ အဲဒီ လယ္သမားဟာ သူေနတဲ့ ရြာကေန လယ္ေတာထဲကိုသြားတဲ့အခါ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ေတာင္ၾကီးတေတာင္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး လယ္ယာအလုပ္ကို သြားလုပ္ရပါတယ္။ ဒီေတာင္ၾကီးကို အသြားတေခါက္ အျပန္တေခါက္ ေက်ာ္ျဖတ္ရတဲ့အတြက္ ပင္ပန္းမႈဟာ တကယ္လယ္လုပ္ရတာထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာပင္ပန္းတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ တေန႔မွာ ဒီေတာင္ၾကီးကို ျဖိဳဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ သားႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ေပါက္တူး၊ ေပါက္ခြ်န္းေတြကိုယူျပီး ေတာင္ၾကီးကို စတင္ျဖိဳၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာ အနီးအနားမွာရွိၾကတဲ့ ရြာသူရြာသားေတြက ေဟ့- အမ္ကံုး ဒီေလာက္ၾကီးတဲ့ေတာင္ႀကီးကို နင္ျဖိဳေနတာ၊ နင္ရူးမ်ားေန ျပီလား။ ဒီေတာင္ၾကီးက ဘယ္ေတာ့ျပိဳမွာလဲလို႔ေျပာၾကတယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ အမ္ကံုးက ဘာေျပာသလဲဆိုရင္-ဒီေတာင္ႀကီးဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာသလိုေတာ့ ႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ေတာ့ ပိုမႀကီးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ငါ့မွာက-ေသသြားရင္ ငါ့သားေတြရိွတယ္။ ငါ့သားေတြေသသြားရင္- ငါ့ေျမးငါ့ျမစ္ေတြရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါ့ရဲ႕ အင္အားဟာ ဘယ္ေတာ့မွမကုန္ခမ္းႏိိုင္ဘူး။ တေန႔မွာ ဒီေတာင္ႀကီးဟာ ျပိဳကို ျပိဳရမယ္-။ ဒီလိုျပန္ေျပာၿပီး ေတာင္ႀကီးကို ဇြဲလံု႔လ အျပည့္နဲ႔ ျဖိဳေနလိုက္တာ- တရုတ္လိုေတာ့ နတ္ မင္းႀကီးေပါ့ေလ- ဗမာလိုေတာ့ သၾကားမင္းက မေနႏိုင္လို ေတာင္ႀကီးကိုဖယ္ရွားေပးရတယ္တဲ့။ ဒီပံု ျပင္ေလး ႏွစ္ပုဒ္ကို လက္ေဆာင္ပါးရင္းနဲ႔ပဲ ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ”-ဟူ၍ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ရက္တာက်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးႀကီးလည္း ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မိမိတို႔ေန႔ရပ္သို႕အသီးသီးျပန္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကား ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုမွာ ပို၍ဆိုးရြားျပင္းထန္လာပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾက၏။ ထိုသို႔ဖ်က္သိမ္းရာတြင္ က်ေနာ္တုိ႔၏အဖြဲ႔ဝင္ပါတီမ်ားႏွင့္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည့္လည္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၁ဝ)ပါတီကိုသာ ခ်န္ထားလ်က္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ေပသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံ သတင္းမ်ား သည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မရိွသျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုၾကားႏိုင္ရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသတင္းမ်ားကိုမူ တဆင့္ စကား တဆင့္ၾကားရာမွ သိခဲ့ေပသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ညီလာခံႀကီး၏ ဦးတည္ခ်က္(၆)ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္းျခင္းအလ်ဥ္းမရိွပဲ ခ်မွတ္ခဲ့၏။ ထိုဦးတည္ခ်က္(၆)ခ်က္တြင္ “တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ဦးေဆာင္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ရမည္။”ဟူ၍ အခ်က္တခ်က္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္သတင္းမ်ားလည္းၾကားရ၏။ ၄င္းအျပင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရန္အတြက္ အေျခခံမူ(၁ဝ၄)ခ်က္ကိုလည္း ထိုနည္းအတိုင္း အာဏာပိုင္မ်ား၏သေဘာတခုတည္းျဖင့္ ခ်မွတ္ခဲ့၏။ ထိုအေျခခံမူ(၁ဝ၄)ခ်က္တြင္လည္း “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅%)ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရန္မလိုပဲ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ ေပးရမည္။”ဟူ၍ လည္းပါရိွ၏။ ထိုကဲ့သို႕ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္အခ်က္ႏွင့္ အျခားအခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾက၏။ မည္သို႔ပင္ကန္႔ကြက္သည္ျဖစ္ေစ ထိုမူမ်ားကိုပင္ အတည္ျပဳ၍ ညီလာခံကို ဆက္လက္ က်င္းပသည့္သတင္းမ်ားလည္း ၾကားရ၏။ လူမ်ိဳးအသီးသီး၏အမည္မ်ားႏွင့္ တည္ရွိေန ေသာ ျပည္နယ္အမည္မ်ားကိုလည္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ေျပာင္းလဲရန္တင္ျပသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွွယ္မ်ားက အလန္႔တၾကားကန္႔ကြက္ၾကသည္ကိုလည္း ၾကားရပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက မၾကိဳက္သည့္အခါ ေခၚယူ ၾကိန္းေမာင္းတတ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုအေရးယူ၍ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွရပ္စဲသည့္သတင္းမ်ားလည္း ၾကားရသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ နယ္စပ္သို႕ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားသိရပါသည္။

ေနာက္ဆံုး ၾကားသိရသည့္သတင္းကား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကရာ အာဏာပိုင္းမ်ားက မလိုက္ေလ်ာသျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္ဟု ၾကားသိရေပသည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ကား အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္လည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔သည္ ေသာင္မတင္ေရမက်ျဖစ္ကာ အၾကပ္အတည္းေပါင္းစံု ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔လ်က္ရိွေပသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးအၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွၾက၏။ ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သို႕အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္မလာေသာ အခါ အာဏာပိုင္မ်ားကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကသည္သာမက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အားမလိုအားမရျဖစ္လ်က္ ေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရိွလာခဲ့ေပသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ (၁၉၉၈)ခုႏွစ္ေမလတြင္ အစည္းအေဝးတရပ္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့၏။ ထိုအစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အာဏာပိုင္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး “လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆံုၾကစို႔”ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံသည္လည္း ထြက္ေပၚလာ၏။ ျပည္သူမ်ားကလည္း အားတတ္ ေမွ်ာ္လင့္မႈမ်ားရိွခဲ့ၾက၏။ သို႔ရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴရႈသည္သာမက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေျမာက္အမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားအျပားကိုဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပါ ဖမ္းဆီးခဲ့ေပသည္။

ဤကဲ့သို႕အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းဟန္႔တားမႈမ်ားၾကားမွပင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီ(၄)ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားသိရပါသည္။ ဤသို႕ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္းသည္ လက္ရိွအေျခအေန၏လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး သမိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ၏ ထူးျခားခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားအရဆုိပါက (၁)ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူက်င္းပေပးေရး၊ (၂)ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကုိဦးတည္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေရး၊ (၃)အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရး ထိုညီလာခံမွခ်မွတ္ေသာအေျခခံမူမ်ားအရ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ေရး-စသည့္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားသည္ ယေန႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ေပသည္။ ဤသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို အေျခအေနမ်ားႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားၿပီး စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုသစ္ႀကီး မုခ်ေပၚထြန္းရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႕ေပၚထြန္း လာေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ တာဝန္ရိွသကဲ့သို႕ သာမန္ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္လည္း တာဝန္အသီးသီးရိွၾကေပသည္။ လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာက္၌ စနစ္ဆိုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲဖယ္ရွားရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထုလူတန္းစားအသီးသီး၏ ေထာက္ခံမႈ ႏွင့္အတူ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ တိုက္ပြဲဆင္ျခင္းျဖင့္သာ ေအာင္ပြဲကိုရယူခဲ့ၾကေပသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွ၏။ ထိုအၾကပ္အတည္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးမ်ားကိုပါ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလ်က္ရိွ၏။ စီးပြားေရးနယ္ ပယ္တြင္ လူတစုသည္ သံုးမကုန္ျဖဳန္းမကုန္ေအာင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလ်က္ ရိွၾကေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုမွာကား ဝမ္းမဝ ခါးမလွသည့္အျပင္ ထမင္းတနပ္အတြက္ပင္ ေသာကမီးမ်ား ေတာက္ေလာင္ လ်က္ရိွၾက၏။ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူတို႔၏ ဘဝသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ လက္ပါးေစမ်ား၏ ဖိႏွိပ္ရမ္းကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရခဲလွေသာလူ႔ဘဝကို ရခဲ့ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ လူႏွင့္တူေအာင္ဆက္ဆံျခင္းမခံရပဲ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆံုးရႈံးလ်က္ရိွၾက၏။ ပညာေရးတြင္လည္း တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား ႏွစ္ရွည္ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ား၏ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ကာ အဆိုးဖက္သို႕ ဦးတည္ေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႕မိသားစုမ်ားအတြက္လည္း ရတက္မေအးဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတရပ္ျဖစ္ရန္ အမွန္တကယ္လိုအပ္လ်က္ရိွ၏။ ျပည္သူမ်ားကလည္း ၾကပ္တည္းလွေသာဘဝအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွၾက၏။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေဖာင္းပြေနရာမွ က်စ္လစ္သိပ္သည္းခိုင္မာသည့္အသြင္ကို ေဆာင္လာသည္။ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတရပ္အျဖစ္လည္း ေပၚထြက္လာၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရိွ၏။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕မွာလည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္လ်က္ရိွ၏။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕မွာမႈ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရိွၾကေပသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေရာက္ရိွေနၾကေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးကို လိုလားၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုရရိွေန၏။ ဤအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲသည္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု က်ေနာ္ယံုၾကည္၏။
အျခားတဖက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈမွန္သမွ်ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဟန္႔တားလ်က္ရိွ၏။ မာယာပရိယာယ္ၾကြယ္ဝစြာျဖင့္ ဟန္ေရးျပလုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႕အာဏာကို အစြမ္းကုန္သံုး၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကုိ ဖိႏွိပ္လ်က္ရိွ၏။ ထိုနည္းတူစြာ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တား၏။ ၄င္းအျပင္ ျပည္သူမ်ားကပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မေထာက္ခံမလိုလားဘိသကဲ့သို႕ ထင္ျမင္လာေစရန္ အတင္းအၾကပ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေစခိုင္းစုရံုးၿပီး အယံုအၾကည္မရိွ၊ မေထာက္ခံဟူ၍ ေအာ္ဟစ္ေစေသာနည္းမ်ားကိုလည္း သံုးလာ၏။

ဤသို႔ျဖင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကားတြင္ အာဏာစက္ျဖင့္တားဆီးရန္ ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွ၏။ မည္သို႔ပင္ရိွေစ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကသကဲ့သို႕ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း မိမိတို႔ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ လႈပ္ရွားၾကမည္ဆိုပါက ဤလႈပ္ရွားမႈႏွစ္ရပ္သည္ ေပါင္းကူး သဖြယ္ဆံုေတြ႔ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအရိွန္အဟုန္ကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ ဤအရိွန္ အဟုန္ သည္လည္း အဟန္႔အတားမွန္သမွ်ကို တိုက္စားဖယ္ရွားသြားေပလိမ့္မည္။ ဤသိုိ႔ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ တိုးတက္မႈကို ဟန္႔တားလ်က္ရိွေသာစနစ္ဆိုးသည္ ဖယ္ရွားျခင္းကိုိ ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကား၍ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္သည့္ေခတ္သည္ မုခ်ေပၚထြန္းလာရေပလိမ့္မည္။

အခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္၍ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟူ၍ ေျပာဆိုယူဆတတ္ၾကေပသည္။ အမွန္မွာ ဤသို႔မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ႏိုင္ငံ၏အေရးအရာကိစၥမ်ားသာ ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္မည္သို႔မွ်ခြဲျခား၍ မရေအာင္ သက္ဆိုင္လ်က္ရိွ၏။ ယေန႕ေခတ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အေထြေထြကုန္းေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္မႈ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏လစာနည္းပါမႈႏွင့္ ဝင္ေငြထြက္ေငြ မမွ်မႈ၊ ဝန္းထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အတြက္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ေငြရွာေနရမႈ၊ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပ်ာက္ကာ အဆိုးဖက္သို႕ ဦးတည္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေရးမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႕မိသားစုအေရးလည္းျဖစ္သည့္အျပင္ လူတိုင္း၏ အေရးအရာမ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ အထက္ပါအေရးအရားမ်ားသည္ မိမိႏွင့္မသက္ဆိုင္ပါဟူ၍ မည္သို႔မွ်ေျပာ၍ မရႏိုုင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ႏိုင္ငံေရးသည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏အေရးျဖစ္ေပသည္။ ထိုအေရးအရာကိစၥမ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေရးမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားတြင္သာ ဝန္ရိွၾကသည္မဟုတ္။ သာမန္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္လည္း သူ႔ေနရာႏွင့္သူ တာဝန္မ်ားရိွၾကသည္ဟူ၍ က်ေနာ္ခံယူ၏။
ထိုိ႔ေၾကာင့္ အညတရႏိုင္ငံေရးသမားမွ်သာျဖစ္ေသာက်ေနာ္တြင္လည္း တာဝန္ရိွေပရာ ဤ ၾကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားၾကရာတြင္ သဲတပြင့္ ေက်ာက္တပြင့္ပမာ ပါဝင္ရေပမည္။ သဲပြင့္ေက်ာက္ပြင့္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းမိေသာအခါ ထုထည္ ပမာဏတခုကို ရႏိုင္၏။ ထိုုပမာဏသည္ သက္ေရာက္မႈတခုကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ရုပ္ေလာက၌ မဟာစၾကၤာဝဠာမ်ား၊ ၾကယ္မ်ား၊ ျဂိဳလ္မ်ား ကမၻာမ်ားသည္လည္း သဲပြင့္မ်ားေက်ာက္ပြင့္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းဖြဲ႔ထားျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ သဲပြင့္ ေက်ာက္ပြင့္မ်ားမရိွပါပဲ ႏွင့္ကမၻာမ်ား၊ ျဂိဳလ္မ်ား၊ ၾကယ္မ်ားဟူ၍လည္း မရိွစေကာင္းေပ။ ထိုနည္းတူစြာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၌လည္း လူတဦးတေယာက္မွ မိသားစု၊ မိသားစုမွ ေက်းရြာ၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းၾကရေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတဦးတေယာက္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးသည္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ စနစ္တခုေျပာင္းလဲရန္မွာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္တာဝန္ရိွသကဲ့သို႕ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ရိွၾကေပသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ကား မည္သည့္ကာလႏွင့္မွ်မတူေအာင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိႏိွပ္လ်က္ရိွေသာကာလျဖစ္၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အညတရႏုိင္ငံေရးသမား မွ်သာျဖစ္ေသာ က်ေနာ္သည္ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သဲတပြင့္၊ ေက်ာက္တပြင့္ပမာပါဝင္လ်က္ ႏိုင္ငံေရး ဝကၤဘာတြင္ က်င္လည္ရဦးမည္သာျဖစ္ေပသည္။ ။

အညတရ

No comments:

Post a Comment