ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

ေႏြဦးအၾကဳိေန႕ရက္တို႕၏ အမွတ္တရမ်ား - အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္တဦး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။

(၁)
သာမန္အားျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္တခုဆိုသည္မွာ သမိုင္းစာမ်က္နာေပၚ၌ စာတေၾကာင္းမွ်သာ ျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ မိမိတို႔မွတ္ဉာဏ္နယ္ပယ္အစြန္းအဖ်ားမ်ားကလည္း တျဖည္းျဖည္းပို၍ပို၍ မပီဝိုးတဝါး ျဖစ္ေနတက္သည္။ သို႔ေၾကာင့္ပင္ အျဖစ္အပ်က္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္သတိရမည့္ အမွတ္အသား တခုခုကိုျပန္လည္၍ စဥ္းစားရသည္။ ပံုရိပ္၊ ေကာက္ေၾကာင္းႏွင့္ မ်ဥ္းမ်ား၊ အေရာင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပၚလာရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္ကာလသက္တမ္းကေတာ့ ထို သမရိုးက်ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ဤသကၠရာဇ္မ်ားသည္ ပင့္ကူမွ်င္တို႔ျဖင့္ ရႈပ္ေထြးဖြဲ႔ရစ္ေနသည့္ သမိုင္းေဟာင္းႀကီး မဟုတ္သလို၊ မႈန္ရီမိႈင္းျပေနေသာ အတၴဳပတိၱေဟာင္းႀကီးလည္းမဟုတ္ေပ။ ဤကာလမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ မုန္တုိင္းကိုျဖတ္သန္းရေသာ သူရဲေကာင္းပီသသည့္ သမိုင္းႏွစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ မင္နီ အတားခံခဲ့ရေသာ သမိုင္းႏွစ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

(၂)
ငုနဲ႔ပိေတာက္ ေႏြမွာလႈိင္သည္
စုနဲ႔ခေမာက္ ေမမွာႏိုင္မည္
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
တေယာက္ေကာင္းက တေသာင္းဗိုလ္ေျခ ညက္ညက္ေၾက
ခေမာက္ေဆာင္း၍ ေခတ္ေဟာင္းျဖိဳေလ ထက္ျမက္ေစ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးသည္ ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ စစ္္အာဏာရွင္စနစ္ကို မႏွစ္မ်ိဳ႔ျခင္းႏွင့္ ယင္းစနစ္၏ရည္မွန္ခ်က္မ်ား၊ အႏၲိမပန္းတိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းေတာ့မည့္ ကပ္ေဘးဆိုးႀကီးမ်ားအား အေျမာ္အျမင္ရိွစြာ သိျမင္တားဆီးမႈ၏ ျပယုဂ္တခုျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတရပ္လိုအပ္မႈသည္ ျပည္သူလူထု၏ ရုပ္ဘဝနယ္ပယ္ တြင္သာမဟုတ္ဘဲ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားမႈႏွင့္ အသိဉာဏ္ႏိုးၾကားမႈနယ္ပယ္တြင္ပါ ျဖစ္ေပၚခဲ့ ေၾကာင္း လက္ေတြ႔သက္ေသျပခ်က္တခုလည္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကိဳဆိုမႈတရပ္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵသည္ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ အဆံုးအစြန္ဥပေဒျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုထံမွ ရိုးသားၿပီး ခြန္အားအျပည့္ရွိေသာခံစားမႈမ်ား၊ တူညီေသာရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ အေျမာ္အျမင္မ်ားသည္ ေရႊစာလံုးျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္နာသစ္တခု၏ နိဒါန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။

(၃)
ဂႏၶီီခန္းမအစည္းအေဝးႀကီးမွ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးမႈမ်ားသည္ အပိုအလိုမရိွ ျပည့္စံုသည္။ မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းအရာကို မွန္ကန္ ေသာအခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသာေနရာ၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕က ဤအစည္းအေဝးႀကီး၏ ရလဒ္မ်ားအေပၚ ပိုမို၍ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ဤခံစားမႈ လိျင္းမ်ားသည္ ေျဖရွင္း၍မရႏိုင္ေသာ သမိုင္းေရးရာအျငင္းပြားမႈႀကီးတခုေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပသနာမ်ားအေပၚ ေခါင္းေအးေအးထား၍တြက္ခ်က္ရန္၊ အျပန္အလွန္စဥ္းစားျပီး စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ကင္းသည့္ ဆင္ျခင္တံုုတရား၏ လမ္းညႊန္မႈမႈကို က်င့္သံုးရန္တေလွ်ာက္လံုး ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ျပႆနာ မ်ားအေပၚ ျငင္းခ်က္ျဖင့္ မေျဖဘဲ၊ အျဖစ္အမွန္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္သာ ေျဖခဲ့သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေပးဆပ္ရသည့္တန္ဖိုးမွာ အျမဲတန္းျမင့္မားေနတတ္သည္။

(၄)
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ျပန္လည္မေတြ႔ဆံုႏိုင္မည့္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ မည္သည့္အခါမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စြဲထင္ေနခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဆိုင္ရာ အမာရြတ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ ငယ္ထိပ္မွေျခဖ်ားအထိ လက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ စစ္အင္အားျဖင့္ ဗိုလ္က်အႏိုင္ယူလာခဲ့ရင္း ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ကာလကို ႏိုင္ငံအတြက္အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တဖက္တြင္လည္း မိမိကိုယ္တိုင္အေၾကာက္တရားလြန္ကဲမႈႏွင့္ ဆင္ကန္းေတာတိုး လုပ္ရပ္မ်ားအၾကား ယိမ္းထိုးလ်က္ရွိသည္။ (၉ဝ)ခုုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အေကာင္အထည္ေဖၚမေပးျခင္းသည္ အထင္အရွားဆံုးႏွင့္ အႀကီးမားဆံုး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈႀကီးပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(၅)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူမည္ဟု ေၾကညာျခင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဖြဲ႕ စည္းျခင္းမ်ားသည္ ကန္႔သတ္မႈနယ္နမိတ္ႏွင့္ ေဘာင္မ်ားကို အေျခအေနက ေစာင့္စားရန္ ခြင့္မျပဳႏိုင္ ေတာ့ေၾကာင္းျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး ဘဝက ေတာင္းဆိုေသာ လိုအပ္မႈမ်ားထက္ ပင္ေနာက္က်ေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကဆိုၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤေၾကညာခ်က္ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေနေရာင္ျခည္က်ေရာက္ရာ အရပ္ေဒသတိုင္းမွ ျပည္သူလူထုအားလံုးက အားတက္ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးေသာ မည္သည့္အစိုးရကမွ စိိတ္မကူးရဲ၊ မလုပ္ရဲခဲ့သည့္ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ ေအာက္တန္းအက်ဆံုးညစ္ပတ္မႈ၊ ကလိမ္က်မႈ၊ အ႒ာရႆမ်ိဳးစံုျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ က ေသြးရူးေသြးတန္းတံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ သမိုင္း၏ ဤအေမွာင္မိုက္ဆံုး ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူ ထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည္ဝေနေသာ ႏွလံုးသားမ်ားတြင္ ထာဝရဖြဲ႔ေႏွာင္ ရစ္ပတ္ေနေပလိမ့္မည္။ ဤ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအေပၚ ယဥ္ေက်းေသာ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းက သည္းမခံႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ အႏၲရာယ္ရိွေသာလုပ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ကဲ့ရဲ႕သျဂိဳလ္သတင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ် ျပစ္တင္မႈဖိအားႏွင့္ ရြံရွာစက္ဆုတ္ျခင္း ခံရမႈတို႔မွာ ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္ေက်ာ္ ကိုိယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေနလာခဲ့ၾကပါသည္ ဆိုေသာ ျမန္မာႏိုင္သမိုင္းတြင္ ဘယ္တုန္းကႏွင့္မွမတူ အခံရဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

“ဥပေဒျပဳျခင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေနျခင္းသည္ လူ႔အသိဉာဏ္တရားအေပၚတြင္က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ ျပစ္မႈႀကီးျဖစ္သည္”ဟု ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘူထရုိစ့္ဂါလီက မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ေပၚေပါက္လာမႈသည္ ျပည္သူလူထု၏ အေသြးအ သားထဲသို႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ရဲစြမ္းသတိၱကို ထည့္သြင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤေကာ္မတီသည္ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိက၊ ဥေရာပ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားၾကသည့္ ကမၻာ့ျပည္သူလူထုမ်ားၾကိဳဆိုမႈ အေနအထားႏွင့္ အဆင့္အတန္းကိုရလာခဲ့ေပသည္။

(၆)
(၉ဝ)ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၌ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ စစ္ေအးကာလႈပီးဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝါဒစစ္ပြဲမ်ား နိတၳိတန္ျခင္းသည္ (၂ဝ)ရာစုေခတ္ လူ႔သမိုင္း၏ မွတ္ဉာဏ္သက္တမ္းတြင္ အႀကီးမားဆံုး မွတ္တိုင္ႀကီးတခုျဖစ္ခဲ့သည္။ သံုးေျမွာင့္ေရာင္စဥ္ဖန္ေျပာင္းထဲမွ ဆန္းက်ယ္လွေသာပံုရိပ္မ်ားသဖြယ္ သစ္လြင္ ရဲရင့္ေသာ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားေမြးဖြားလာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ႀကီးကို ေခတ္ေပၚသမိုင္းဆရာ အခ်ိဳ႕က သမိုင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ေလႈပီဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဝါဒစစ္ပြဲႀကီး၏ရလဒ္မွာ မည္သည့္စနစ္ကေအာင္ႏိုင္မည္၊ ရႈံနိမ့္သည္ ဆို ျခင္းထက္ ကမၻာ့ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးဘဝႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မည့္ အခြင့္အလမ္း ႀကီးတရပ္ကိုရရိွေစခဲ့သည္။

ဧကရာဇ္စနစ္မွ ဗဟုဝုစ္စနစ္သုိ႔၊ ေသနတ္ဝါဒမွ မဲဆႏၵဝါဒသို႔၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရးမွ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးေရးသို႕အစားထုိးလာခဲ့သည္။ ဒုံးက်ည္ႏွင့္အေျမာက္ဆန္မ်ားေပၚတြင္ သံလြင္ခက္ သရဖူက ေနရာယူခဲ့သည္။ လူသား၏ အျပစ္ကင္းစင္မႈကိုပံုရိပ္ေဖၚေပးေသာ အသိဉာဏ္အလင္းတန္းမ်ား ကမၻာ့ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းအႏွံ ့ေတာက္ပလာခဲ့သည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ စစ္ေအးလြန္ေခတ္၏ မ်က္ေမွာက္အဂတိတရားမ်ားမွ ကိုင္းၫြတ္လာေသာ ယထာဘူတက်သည့္ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာလိုအပ္မႈတရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အသိဉာဏ္နယ္ပယ္အတြင္းမွ ဗဟိုခ်က္တခုလည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ အထူး သျဖင့္ဖြံ ့ျဖိဳးစႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေထြေထြအၾကပ္အတည္းမ်ား၏ ေသာ့ခ်က္ျပႆနာ သည္ ဒီမိုကေရစီ ပေဟဠိေပၚတြင္ တည္ေနခဲ့သည္။

တဘက္တြင္လည္း ပစြည္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္၏ေနရာတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က အစားထိုး ေနရာယူခဲ့သည္။ ကိုလိုနီလက္သစ္ဝါဒ ေနရာတြင္ ဖက္ဆစ္လက္သစ္ဝါဒက အစားထုိးေနရာယူခဲ့သည္ ကမၻာ့ပံုစံသစ္ထဲမွ အခ်ိဳးမက်သည့္ပံုစံပ်က္မ်ားသာျဖစ္ေတာ့သည္။

(၇)
အမ်ိဳးသားေရးေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ား၊ အယူအဆမ်ားသည္ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးလာေသာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ေခတ္ကာလတို႔၏ စံႏႈန္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အျပိဳင္ နယ္နိမိတ္ေဟာင္းမ်ားကို ေက်ာ္လြားကာ လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ၾကသည္။ ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔ႀကီး၏ အနာဂတ္အဓိပၸါယ္၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရး၏မႈလအယူအဆမ်ား၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရးအေပၚ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ေမးခြန္းႏွင့္အျမင္သစ္မ်ား၊ အာစီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အျပဳသေဘာဆက္ဆံေရးသေဘာထားမ်ား- စသည္တို႔ ယေန႔စိန္ေခၚခံေနရေပသည္။

(၅ဝ)ျပည့္လြန္ႏွစ္ကာလမ်ားက ေတာ္လွန္ေရးဟူေသာေဝါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ကိုလိုနီ ဆန္႔က်င္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး၊ အရင္းရွင္ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ ေျပာင္း ျပန္ျဖစ္သြားသည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေရးစသည္တို႔မွာ ေတာ္လွန္ေရး ၏အဓိပၸါယ္သစ္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ယခင္က အေနာက္တိုင္းဆန္႔က်င္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားသား ဆန္႔က်င္ေရး၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအစား ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈကိုဖိတ္ေခၚၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေရႊလမ္း ေငြလမ္းေဖါက္ေရးကို ၾကိဳးစားေနၾကသည္။

ယေန႔ကာလသည္ ယဥ္ေက်းမႈတခုတည္းျဖင့္ အထီးက်န္ရပ္တည္ေနရေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟူ၍ မရိွႏိုင္ေတာ့ေပ။ အေယာင္ေဆာင္ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား၊ စစ္အာဏာက ျပ႒ာန္းေသာ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓါတ္ဆိုသည္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဖက္ျပိဳင္မႈႏွင့္ မာနေထာင္လႊားမႈတို႔မွာေခတ္မမီေတာ့ေပ။ ယဥ္ေက်းမႈ ေတြ မ်က္နာခ်င္းဆိုင္ေတြ႔ဆံုၾကေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ အစဥ္ အလာနယ္ေျမမ်ားအျပင္သို႕တိုးခ်ဲ႔လာၾကသည္။

အေနာက္တိုင္းဆန္႔က်င္ေရးဝါဒ၌အေျခခံေသာ မုန္းတီးစိတ္က သမိုင္းကို အဆိုးျမင္ျဖင့္လိုရာ ဆြဲၾကည့္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး၊ ယေန႔ကမၻာ႔ျပႆနာမ်ားအေပၚ က်ဥ္းေျမာင္း ေသာ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ျဖင့္ သံုးသပ္မႈကိုပို႔ေဆာင္ေပးေပသည္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရးမူကို အကာကြယ္ယူ လ်က္၊ မိမိျပည္သူလူထုအေပၚ ဗိုလ္က်ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္၊ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိုင္ခြင့္၊ သင္ခန္းစာေပးပိုင္ခြင့္ျပဳေရးအဆိုျပဳခ်က္သစ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းသည္ (၂၁)ရာစု ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ လိုအပ္မႈတရပ္ထက္ ေရြးခ်ယ္မႈတရပ္အျဖစ္ မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ နိမိတ္ေကာင္းတရပ္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

(၈)
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ “ယံုၾကည္မႈ”ကို ပထမဦးစြာတည္ေဆာက္ၾကရ မည္ဟု ဆိုသူကဆိုသည္။ တဦးႏွင့္တဦး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္သာရပါသည့္ အဆင့္မ်ားကိုျဖတ္ၾကရေပမည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးစသည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တဆင့္ျပီးတဆင့္ ျဖတ္သန္းျပီးမွ အေျခခံက်သည့္ ခိုင္မာသည့္ယံုၾကည္မႈကိုရွိႏိုင္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတိုင္းသည္ လူၾကားေကာင္းရံု မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရး ကစားရန္မဟုတ္၊ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ အႏိုင္ယူရန္မဟုတ္၊ ေစတနာေကာင္းထားမႈ၊ အျပဳသေဘာအေျခခံသည့္ အတုန္႔အျပန္ ရွိမႈမ်ားႏွင့္အစျပဳၾကရသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျပႆနာသည္ မသိကိန္းမ်ားပါသည့္ ပုစၧာတပုဒ္မဟုတ္ပါ။ အေျခခံ ေကာင္းလွ်င္ အေပါင္းလကၡဏာကိုရႏိုင္ပါသည္။

(၉)
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပညာရွင္ “ဆာေလာ္တာပက္ခ်္” “ေယဘုယ်အားျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ယာယီစစ္ေျပၿငိမ္းေရးဆိုသည္မွာ ယာယီသေဘာတူညီခ်က္ သက္သက္မွ်သာျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိျခင္းႏွင့္ ဘယ္လိုမွ ႏႈိင္းယွဥ္စရာအေၾကာင္းမရွိ။ စစ္၏အေျခအေနကေတာ့ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္”-ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။

လူမ်ိဳးစုျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီေရးျပႆနာ ျဖစ္သည္။ စနက္တံငုပ္ေနေသာ မိုင္းဗံုးမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးမထားသင့္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ ကုထံုးသစ္ ျမား တစင္းကဲ့သို႕ေျဖာင့္တန္းစြာမသြားပဲ ပစ္သူထံမွ ျပန္လွည့္လာသည္။ ဘူမာရင္လက္နက္ကဲ့သို႕မျဖစ္ရန္ သတိျပဳၾကရေပမည္။

(၁ဝ)
ေၾကာက္ရြ႔ံထိတ္လန္႔ေစျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ၾကားမွပင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဘဝအေပၚအလင္းေရာင္ေပးေသာ အမွန္တရား ကို ပို၍ပို၍ သိနားလည္ခဲ့သည္။ ေရရွည္တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လံုးပါးပါးလိမ့္မည္။ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလိမ့္မည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ အေလွ်ာ့ေပး အညံ့ခံစိတ္မ်ားကို သတၱိႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚသစၥာရွိမႈျဖင့္ ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ သည္။

ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္တဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတခုတြင္ သတင္းေထာက္က“ယခုအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္သာက်န္ေတာ့သလဲ”ဟုေမးသည့္အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အဖြဲ႔ဝင္ဘယ္ ေလာက္က်န္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိေတာ့တယ္ ဆိုတာ ထက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူလူထုက ဘယ္ေလာက္ေထာက္ခံေနသလဲ၊ မေထာက္ခံေတာ့ဘူးလဲ ဆိုတာ က ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္”ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သမုဒၵရာေရျပင္ထကတြင္ ေပၚေနေသာ ေရခဲစြန္းအငူေလးက ေသးငယ္ေသာ္လည္း ေရျပင္ေအာက္၌ ႀကီးမား၍ က်ယ္ေျပာလွေသာ ဧရာမ ေရခဲထုႀကီးရွိေနသည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။ အမွန္တရားသည္ ခြန္အားကိုျဖစ္ေစသည္။ ခြန္အား သည္ အမွန္တရားမဟုတ္ေပ။

အာခီမီးဒီးက “က်ဳပ္ကို ရပ္စရာေနရာ တေနရာသာေပးပါ။ ကမၻာႀကီးကို က်ဳပ္ ကုိင္လႈပ္ျပ ပါမယ္”ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈ၊ စာနာမႈဟူေသာ ခိုင္ျမဲသည့္ ေျခကုတ္ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

(၁၁)
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဤဆယ္စုႏွစ္ကာလ၏ မဲေမွာင္ေအးစက္ေသာသဘာဝႏွင့္ အခ်ိန္ကို ျဖတ္ သန္းရင္း ႀကီးထြားရင့္က်က္လာခဲ့ပါသည္။ အခက္အခဲမ်ား၊ ရႈတ္ေထြးနာက်င္မႈမ်ား၊ ဆံုးရႈံးေပးဆပ္ ရျခင္းမ်ား၊ လွည့္ဖ်ားခံရမႈႏွင့္ သစၥာေဖာက္ခံရမႈမ်ား- စသည္ စသည္ျဖင့္-။
အျခားတဖက္တြင္လည္း အသားတေပါင္အတြက္ ႏြားတေကာင္လံုးကိုသတ္ရန္ ဝန္မေလး သူမ်ား၊ ဖိနပ္ႏွင့္ေတာ္ေအာင္ ဖေႏွာင့္ကိုလွီးခ်င္သူမ်ား၊ ေရေႏွာက္ငါးဖမ္းလိုသူမ်ား၊ တပြဲတိုး ထံုးမန္း သမားမ်ား၊ ထရိုဂ်င္ ျမင္းရုပ္မ်ား-စသည္-စသည္ျဖင့္-။
ဒီမိုကေရစီအေျခခံပန္းတုိင္အေပၚ ျမင့္ျမတ္ေသာတာဝန္ရွိမႈ၊ အသိဉာဏ္တရားရင့္က်က္မႈ၊ သစၥာရွိမႈတို႔လိုအပ္ေသာ အေလးနက္ဆံုးကာလတရပ္။ သာမာန္မဟုတ္ေသာ ကာလတရပ္ကို ျဖတ္ သန္းေနရသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းတို႔ သည္းမခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါတြင္ လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသားဂုဏ္သိကၡာကို အရွက္ခြဲေစာ္ကားခံရၿပီး၊ မိမိ၏ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ပုိင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ခံရသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊ ရုန္းကန္အံုၾကြမႈမ်ား ေပါက္ကြဲရစျမဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး၏ အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျမင့္ျမတ္စြာ ကယ္တင္ၾကမလား၊ သို႔မဟုတ္ ယုတ္ညံ့စြာ ဆံုးရႈံးခံၾကမလားဆိုသည္ကို ေလးနက္စြာစဥ္းစားၾကရေပမည္။

ျပည္သူလူထုသည္ က်ိန္စာသင့္ေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ပါသလဲ။ ဤအေနအထားမ်ားသည္ မည္သည့္လမ္းဆံုလမ္းခြသို႕ေရာက္ေနၿပီ လဲ”ဆိုသည့္ကို ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရွိၾကၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အနာဂတ္အေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖိစီးမႈမ်ား ခံစားေနၾကရသည္။

မေမွ်ာ္လင့္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တခါတရံ ရုတ္တရက္ အမွတ္မထင္ေပၚေပါက္လာတတ္ျခင္းႏွင့္ တခါတရံေတာ့လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနၿပီဟု လံုးဝဥႆုံ ထင္မွတ္ထားေသာကိစၥမ်ား၊ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေရာင္ျခည္သန္းတတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သမုိင္း၏ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ နိယာမတရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

တတိယဂ်ာမန္ႏို္င္ငံေတာ္ႀကီး ႏွစ္ေပါင္း(၁ဝဝဝ) အဓြန္႔ရွည္ပါေစဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း (၁၂)ႏွစ္ႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ သေႏၶီတည္ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျဖတ္ သန္းကာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ပင္ အဆံုးစီရင္သြားခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္(၂၁)ရာစုအတြက္ အေျမာ္အျမင္တရားႏွင့္ လုပ္အားစြမ္းပကားကို ေပါင္းစပ္လ်က္ သူ႔သမိုင္းအား မည္သို႔ပံုေဖာ္ၾကမည္ လူမႈသိပၸံႏွင့္ သဘာဝသိပၸံဆိုင္ရာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ မိုးကုပ္ စက္ဝိုင္းႀကီးကို မည္သို႔အႏိုင္ယူတိုးခ်ဲ ့ၾကမည္ဆိုသည္ကို ပူးေပါင္းေတြးေခၚၾကံဆေနၾကပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေျခလွမ္းသစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး သူရသတၱိအျပည့္ရွိေနေပသည္။ မိမိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေရး အေရးေတာ္ပံု အတြက္ေလးနက္ေသာ အမ်ိဳးသားရင္ခုန္သံကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းအျပင္ ေခါင္းဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိေၾကာင္း ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ခရီးၾကမ္းကာလမ်ားက သက္ေသထူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔ကာလတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ဆိုရပါမူ-
• ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္္ပတ္သက္လွ်င္ သိမ္းငွက္ျဖစ္ၿပီး၊
• ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္ ခ်ိဳးငွက္ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္တဦး

No comments:

Post a Comment