ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

(၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တေစ့တေစာင္း - စိုင္းၫြန္႕လြင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။
အခ်ိိန္ကား (၁၉၈၉)ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလေနာက္ပိုင္းကာလျဖစ္ၿပီး လားရႈိျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတသိုက္သည္ မုန္ညွင္းပင္မ်ားကို ႏႈတ္ပစ္ေနၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ ထိုေနရာတြင္ ဝါးမ်ားျဖင့္ တဲရံုႀကီးတရံုကို ေဆာက္လုပ္ၾကသည္။ ထုိမုန္ညွင္းခင္းမွာ စစ္ျပန္ရဲေဘာ္ေဟာင္းႀကီးတဦးက စိုက္ထား ေသာအခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ညီလာခံက်င္းပရန္ေနရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးထြားေနဆဲ အခင္းႀကီးကို ဖ်က္ၿပီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စတုထၳအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံက်င္းပရန္ အေဆာက္အဦကို ေဆာက္လုပ္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔သည္ ပါတီသက္တမ္း တႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာဘဲ ညီလာခံက်င္းပခဲ့ၿပီး ယခု တႀကိမ္ ထပ္မံ၍ စတုထၳအႀကိမ္ ညီလာခံက်င္းပရျခင္းမွာ ပါတီဝင္ထုေအာက္ေျခမွ ေရြးခ်ယ္္တင္ေျမွာက္ လိုက္ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္္ေစလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးမွာ ဒီမိုကေရစီကိုသာ တဖြဖြ ေျပာေနၾကေသာေၾကာင့္ အမ်ားဆႏၵကို ေရွ႕တန္းတင္လိုၾကသည္။ ထိုညီလာခံ သို႕ျမိဳ႕နယ္္ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီး (၆ဝဝ)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အေသအခ်ာေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ၿပီး အေျခခံနယ္္ေျမမရွိေသာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးျမိဳ႕မွ မပါမျဖစ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလြဲ၍ က်န္အလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားကို မိမိတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုညီလာခံတြင္ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီ အသစ္ခ်ပ္ခြ်တ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္တခ်က္မွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲႀကီးတြင္ ွၵဴီ မွ ပါဝင္အေရြးခံမည့္အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ တာဝန္သည္ ဗဟိုေကာ္မတီအသစ္၏ ပခံုးေပၚသို႕က်ေရာက္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳအားျဖင့္ တႏွစ္ေက်ာ္သာရွိေသးေသာ ဗဟိုေကာ္မတီျဖစ္ပါသည္။ မဆလ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူး သူမ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ယူခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟုမဆိုသာပါ။
ထိုညီလာခံတြင္ ျမိဳ႕နယ္အေတာ္စံုသည္။ ျမစ္ႀကီးနားမွသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းပန္းအထိ က်ယ္ျပန္႔ပါဝင္သည္။ ျပႆနာတစံုတရာမရွိခဲ့။ ညီလာခံရုတ္သိမ္းၿပီးေသာေန႔ ညဘက္တြင္ လားရႈိးျမိဳ႕လယ္ႏွင့္ ေရပူစမ္းႏွစ္ေနရာတြင္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ တစံုတရာထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမရွိခဲ့။ ညီလာခံက်င္းပသည့္ေနရာသည္ ထိုဗံုးေပါက္ကြဲမႈအၾကားတြင္ျဖစ္သည္။ ဘယ္သူက၊ ဘာ့ေၾကာင့္၊ ေဖါက္ခြဲခဲ့သည္ကို ယေန႔တိုင္မသိရပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေသာအခ်ိန္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အခ်ိန္ (၆)လ နီးပါမွ်သာ က်န္ပါေတာ့သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ ဘာမွ်မခ်မွတ္ရေသး။ ဘ႑ာေရး အေျခ အေနကလည္း မေကာင္းပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏိုင္မည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ညွိႏႈိင္းသတ္မွတ္ရပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေဒသနယ္ေျမမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ အရည္အခ်င္း စံသတ္မွတ္ေသာအခါ အဓိကအခ်က္ တခုအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးသည္ အေတာ္ပင္ အခက္အခဲျဖစ္ပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးထက္ ခက္သည္မွာ ွၵဴီ အတြက္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းရရွိေရးျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ခ်ရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ရရွိေရးသည္ က်ေနာ္တုိ႔အဖို႔ အခက္္ခဲဆံုးျပႆနာႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရေရးအတြက္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကရသည္ဟု သိရသည္။ ွၵဴီ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတဦး ရရွိေရးအတြက္ အေတာ့္ကိုစည္းရံုးသိမ္းသြင္းယူရပါမည္။
ဗ်ဴဟာခင္းက်င္းလိုက္ေသာအခါ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယား ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔ကို အဓိကယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ေဖၚျပပါ ေဒသမ်ားတြင္ တစညပါတီ ရံုးမစိုက္ေသာျမိဳ႕နယ္မွာ မရွိသေလာက္္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း မူလ တြက္ကိန္းအရ က်ေနာ္တို႕အတြက္ အဓိကယွဥ္ျပဳိင္ရမည္မွာ တစညပါတီသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု နား လည္ထားခဲ့သည္။ တစညပါတီမွာ ျမိဳ႕နယ္တိုင္း အေျခတက်ရွိခဲ့ၿပီး နဂိုမူလရွိထားခဲ့သည့္ စည္းရံုးထား ၿပီးသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္အဆင္သင္ျပင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တစည သာလွ်င္ က်ေနာ္တို႔အဖို႔ အဓိကယွဥ္ျပိဳင္ရမည့္ပါတီအျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ေတြးထင္ထားခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား သတ္မွတ္စဥ္က စုစုေပါင္း(၆၅)ေနရာ ဝင္မည္ဟု ရည္မွန္းထားခဲ့သည္။ တကယ္တမ္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာအခါတြင္လည္း ွၵဴီ အဖို႔ “အိုးစည္”သေကၤတကို လြယ္လြယ္ကူကူသတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္လိုက္ျခင္းအတြက္လည္း ွၵဴီ ၏ စည္းရံုးေရးမႉးမ်ား စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြစြာျဖင့္ စည္းရံုးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အိုးစည္သည္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား တို႔အတြက္ အမွတ္သေကၤတတခုျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ မမွားေပ။
ွၵဴီ အေနျဖင့္“ဝ”နယ္ေဒသတြင္ အမည္စာရင္း(၄)ေနရာတင္သြင္းခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပခါနီးမွ“ဝ”နယ္ရွိ ျမိဳ႕နယ္္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အမည္္စာရင္းတင္သြင္းစဥ္က အာမခံေၾကးေငြမ်ားကိုျပန္လည္ထုတ္ေပးခဲ့ရာ မွတ္မွတ္ရရ ွၵဴီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း(၂)ဦးအတြက္ အာမခံေၾကးေငြကို ယေန႔တိုင္ေအာင္ ျပန္မထုတ္ရေသးပါ။ ထူး ျခားသည္မွာ “ဝ”နယ္ေဒသသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရယူထားၿပီးေဒသျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းအၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ကို က်ေနာ္တို႔ မသိမၾကားရပါ။ က်န္ေဒသမ်ားတြင္မူ အနက္ေရာင္နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ မဲေပးခြင့္မျပဳ(မဲစာရင္းတြင္မပါ)ေသာ ေက်းရြာမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲကိုမူ မဖ်က္ဘဲ မူလအစီ အစဥ္အတုိင္း က်င္းပေပးခဲ့ေလသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလ စတင္ေသာအခါတြင္မွ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အဓိကျပိဳင္ဘက္မွာ ၵဴီ ပါတီျဖစ္ေနမွန္း အေသအခ်ာသိလာရသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟူေသာ အမည္ကိုၾကည့္ပါ-“တိုင္းရင္းသား”ဟုသံုးႏႈန္းထားျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားစည္း လံုးညီညြတ္ေရးပါတီ(တစည)၏ အဆြယ္အပြားပါတီျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ သည္ ၵဴီ ၏ အဓိကတိုက္ကြက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္တို႔ ွၵဴီ ကလူေတြကလည္း သတ္မွတ္ ထားေသာ မူဝါဒမဟုတ္ေသာ စကားမ်ားျဖစ္သည့္ ၵဴီ ဆိုတာ ဗမာျပည္မကပါဘဲ။ မဆလတုန္း ကလည္း ဗမာျပည္မကဘဲ။ အတူတူဘဲ။ ကိုယ့္ေဒသကလူကိုေရြးပါ။ ကိုယ့္ျပည္နယ္ကပါတီကို အား ေပးမွ မွန္သည္ ဟူေသာအေျပာမ်ိဳးသံုးႏႈန္းခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ႏွစ္ဖက္ ေလတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲဲေနၾက သျဖင့္အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားကမင္းတို႔ႏွစ္ပါတီအၾကားထဲကေန တစညပါတီက ျပန္စား သြားမည္ဟု ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ႀကီး သတိေပးခဲ့သည္ကို ျပန္လည္သတိရမိပါသည္။
ထိုစဥ္က ၵဴီ သည္ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေျခခံဖြဲ႔စည္းထားေသာေၾကာင့္ အလြန္ တက္ၾကြေနပါသည္။ အျခားပါတီအားလံုးကို ျပိဳင္ဘက္လို သေဘာထားခဲ့သည္။ အေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ရန္ကုန္မွ အမ်ိဳးသမီးငယ္တေယာက္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းပိုင္း ျမိဳ႕တခုသို႔ပို႔ၿပီး ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့တာမ်ိဳးလည္း လုပ္ခဲ့သည္။ လူထုအမ်ားစုက သူမကို မသိေပ။ သူမကလည္း လူထုအမ်ားစုကို မသိႏိုင္ေပ။ ၵဴီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္တို႔က မဆလေခတ္တုန္းကလုိ အေဝးတေနရာကေစလႊတ္လာၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံတာမ်ိဳးကို မၾကိဳက္ ႏွစ္သက္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ ထိုအခ်က္တြင္ ကြဲျပားပါသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ေဒသခံမ်ားအဖို႔လည္း ညံ့ရာက်ေနမည္မဟုတ္ပါလား။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ အေျခခံမရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံကိုဦးစား ေပးၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ဤအေတြ႔အၾကံဳသည္ က်ေနာ္တို႔စည္းရံုးခဲ့ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ အေတြ႔အၾကံဳျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏိုင္မည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားကို အေသအခ်ာ ျပန္စံုစမ္းစီစစ္ၾကည့္ေသာအခါ ရွမ္း ျပည္နယ္ထဲတြင္ ၵဴီ အေနျဖင့္ လက္လွမ္းမမွီေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအေတာ္မ်ားမ်ားက်န္ေနသည္ကို ေတြ႔ လာရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္- ဖြဲ႔စည္းေရးကာလက ၵဴီ ျမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးအဖြဲ႔သည္ လြိဳင္လင္ျမိဳ႔ နယ္ ပင္လံု၌သာ လမ္းဆံုးသြားသည္။ လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္သို႔ဆက္မဝင္ႏိုင္ပါ။ ထုိစဥ္က လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္ မဝတ ဥကၠ႒မွာ ဗိုလ္ႀကီးေရႊေအးဆိုသူျဖစ္ၿပီး အလြန္နာမည္ႀကီးသည္။ လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္ကို မေက်ာ္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ လဲခ်ားျမိဳ႕နယ္ ေနာက္ေက်ာတြင္ရွိသည့္ မိုင္းကိုင္၊ ေက်းသီး၊ မိုင္းရႉးျမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ တစည တပါတီထဲကသာ ရံုးဖြင့္ထားႏိုင္သည္။ ထိုစဥ္က ထုိဟာကြက္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ွၵဴီ ၏ စည္းရံုး ေရးအဖြဲ႔က ထြင္းေဖါက္စည္းရံုးထားႏိုင္သည္။ မိုင္းရႉးျမိဳ႕နယ္တခုသာ အသြားအလာ အလြန္ခက္ခဲ ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ ရံုးစိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သူ မရွိ၊ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူ တဦးသာရွိပါက ထိုသူသည္ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည္ဟု ဆိုထားရာ မျဖစ္မေန သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရမည့္ သေဘာမ်ိဳး သတ္ေရာက္ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ အမည္္စာရင္းတင္သြင္းရက္ ကုန္ဆံုးရန္နီးကပ္လာေသာအခါ ွၵဴီ အေနျဖင့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ က်န္ေနေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္ မိုင္းရႉးòမ ့နယ္၊ မိုင္းတံုျမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ မိုင္းဆတ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ကိုယ္စားလွယ္မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရ သည္။ ရန္ကုန္ဌာနခ်ဳပ္တြင္လည္း စည္းရံုးေရးအတြက္ လႊတ္စရာလူ မရွိေတာ့။ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးက လည္း ကိုယ့္ျမိဳ႕နယ္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးကိုသာ အားစိုက္လံုးပမ္းေနရေသာေၾကာင့္ အျခားတေနရာသို႕မသြားလိုၾကေပ။ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူရွိလွ်င္ အလိုရွိသည္ဟုေၾကညာလိုက္ေသာအခါ “ေစ လိုရာေစ”သြားမည္ဆိုေသာ ဘြဲ႔ရလူငယ္ႏွစ္ဦးကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရရွိလိုက္ပါသည္။ မိုင္းဆက္္၊ မိုင္းတံု သည္ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းေဒသျဖစ္ၿပီး အလြန္ေဝးလံေသာေဒသျဖစ္ပါသည္။ မိုင္းရႉး ျမိဳ႕နယ္ သည္လည္းယခုအခ်ိန္လုိ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားမထြက္ေသး၍ လူသိမ်ားျခင္းမရွိ။ အသြား အလာအလြန္ခက္ခဲၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားပါသည္။
အဆိုပါလူငယ္ႏွစ္ဦးအား မိုင္းရႉးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မိုင္းတံုျမိဳ႕နယ္အား ႏွစ္ဦးသေဘာတူၾကိဳက္ရာကို ညွိႏႈိင္းေရြးခ်ယ္ရန္ေျပာေသာအခါ စိုင္းဝင္းေဖမွာ ေတာင္ႀကီးဇာတိျဖစ္၍ မိုင္းရႉးကိုေရြးလိုက္ၿပီး စိုင္း ဆိုင္ေက်ာက္ကေတာ့ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ပိုင္းေဒသကျဖစ္၍ မိုင္းတံုျမိဳ႕နယ္ကို ေရြးပါသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦး သည္သူတို႔မေရာက္ဖူးေသာျမိဳ႕နယ္ေဒသအသစ္တေနရာသို႔စြန္႔စားၿပီးသြားခဲ့ၾကပါသည္။ ေတာင္ႀကီးရွိ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲက ေငြေၾကးတက္ႏိုင္သူမ်ားထံသို႕သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္သို႔အေရာက္လမ္းစရိတ္ ေပးလိုက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အသိအကြ်မ္းရွိလွ်င္ မိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံစာတေစာင္သာ ေရးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
မိုင္းဆက္ျမိဳ႕နယ္ကိုေတာ့ မိုင္းပန္ကုိယ္စားလွယ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စိုင္းမိုးၾကည္အား သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ စာေရးေပးလိုက္ပါသည္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မိုင္းဆက္ျမိဳ႕နယ္သို႕သူလည္းမေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ေခ်။ မိုင္းရႉးျမိဳ႕နယ္တြင္ တစည ပါတီအလံေတာ္ေအာက္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ေသာပုဂၢိဳလ္မွာ ထုိျမိဳ႕၏ ျမိဳ႕မ်က္ႏွာဖံုး လူႀကီးတဦးျဖစ္ၿပီး တနယ္လံုးကို ၾသဇာလြမ္းမိုးသူျဖစ္သည္။ သို႕အတြက္ မိုင္းရႉးျမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ရွာမရ။ မည္သူမွ် ဝင္မျပိဳင္ရဲၾကေခ်။ မျဖစ္မေန ရေအာင္ရွာ မည္ဆိုေသာဌာနခ်ဳပ္မွ မွာၾကားသည့္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ရွာမရသည့္အဆံုး စိုင္းဝင္းေဖမွာ မိမိ ကိုယ္မိမိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ မိုင္းတံုျမိဳ႕နယ္တြင္မူ ကံအား ေလ်ာ္စြာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ စိုင္းေက်ာ္စိန္ကို စည္းရံုးႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ စိုင္းေက်ာ္စိန္အား အခ်ိန္မီအမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္အတြက္ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕သို႕ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ မိုင္းတံုျမိဳ႕မွ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕သို႕အခ်ိန္မီေရာက္ေအာင္လာရေသာခရီးမွာ အလြန္မေသခ်ာေသာ ခရီးျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မီေအာင္ စိုင္းေက်ာ္စိန္ေရာက္ေအာင္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕နယ္မွာ ထုိစဥ္က ခြန္ဆာ၏ ၷဤဗ တပ္ဖြဲ႔တို႔လႈပ္ရွားေနေသာနယ္ေျမေဒသျဖစ္ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးကာလမွာေရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းမွာေရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕ေဒသမွအပ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ စြက္ဖက္ျခင္း မၾကားသိရပါ။ ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ လည္းေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပိုမိုကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနထုိင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ဤသည္မွာ က်ေနာ္တို႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး အသီးသီးက အေလးထားခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည့္ ထူးျခားမႈ တခုအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ထိုက္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
က်ေနာ္တို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေသာေဒသတြင္ ၵဴီ မွေအာင္ပြဲဆင္ေသာ ေဒသမွာ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးဟုထင္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္မူ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဖက္ျခမ္းေဒသဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်ိဳင္းထံုျမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ ၵဴီ အဖြဲ႔သည္ အလြန္တရာတက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔၏စည္းရံုးေရးနယ္ေျမတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ (၈ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ွၵဴီ ႏွင့္လည္း အေတာ္ႀကီး ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ ျပႆနာေတာ့ မျဖစ္ခဲ့ၾကပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ၵဴီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ွၵဴီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုစကားေျပာၾကေသာအခါ ေအာက္ေျချပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအဆင့္ မျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ သေဘာတူၾကပါ သည္။ ထုိစဥ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)သို႔သြားၿပီးေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေသာ သာစည္ျမိဳ႕နယ္ဇာတိ ရန္ကုန္သူေဒၚရင္ရင္ေမက က်ေနာ္တို႔ ွၵဴီ ပါတီမွ ေဒသခံစိုင္းဝင္းထြန္းကို ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္အတြက္ မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္တရားစြဲ ဆိုရန္ျပင္ဆင္ ေသာအခါ ၵဴီ မွ လူႀကီမ်ားကေျဖာင္းဖ်ေသာေၾကာင့္တရားမစြဲျဖစ္ေတာ့ဟုသိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္မွ ွၵဴီ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္သြင္က ထိုနယ္တြင္ အႏိုင္ရ ရွိသူ ၵဴီ မွပုဂၢိဳလ္အေပၚ တရားစြဲလိုက္သည္ကိုဌာနခ်ဳပ္မွ လူႀကီးမ်ား မ်က္ႏွာပူစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တခုလံုးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း(၂၃)ဦးရွိၿပီး ွၵဴီ ကအမ်ားဆံုးရရွိထားရာ တြင္ ွၵဴီ အတြက္ ထူးျခားခ်က္္တခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ စိုင္းလွေဖသည္ ေထာက္ခံမဲ(၉၁.၄၅)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္တျပည္လံုးတြင္ အမ်ားဆံုးရာခိုင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တခုမွာ စည္းရံုးေရး ခက္ခဲ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ လြိဳင္လင္ခရိုင္(၁၁)ေနရာတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္လိုေဒသတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားကေတာ့ မည္မွ်ႀကီးမားေသာ ေအာင္ပြဲ ဆိုသည္ကို သိရွိၾကပါသည္။ လြိဳင္လင္ခရိုင္ႏွင့္ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စည္းရံုးေရးေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ွၵဴီ မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အနစ္နာခံၾကိဳးစားမႈျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ရပါမည္။
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ွၵဴီ ႏွင့္ ၵဴီ ပါတီႏွစ္ခုအတြက္ ထူးျခားစြာမွတ္တမ္းတင္ထုိက္ေသာ ျဖစ္ရပ္တခု ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း သီေပါျမိဳ႕နယ္မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွက္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ၵဴီ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူစိုင္းေအာင္သန္းမွာရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း မုိင္းရယ္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ွၵဴီ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္ခံရသည့္ ဦးလွဒင္၏ သားအရင္းျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ေတာ့ မသိပါ။ ေရႊးေကာက္ကပြဲမက်င္းပမီ ႏွစ္ရက္အလိုတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသတြင္ မိုးသည္းထန္ခဲ့သည္။ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမ မ်ားသို႕မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္သြားေရာက္ၾကမည့္လူငယ္မ်ားသည္ ွၵဴီ ရံုးတြင္ သတင္းပို႔ ၾကၿပီး သီခ်င္းတေၾကာ္ေၾကာ္ျဖင့္ မိုးထဲေလထဲ ေက်ာပိုးအိတ္ကေလးကိုယ္စီျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခြာ ၾကသည္ကို ယေန႔တိုင္က်ေနာ့္မ်က္စိထဲက မထြက္ႏိုင္ပါ။ သူတို႔ထဲမွတခ်ိဳ႕သည္ မိုင္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ခရီးကို လမ္းေလွ်ာက္သြားၾကသည္။ သူတို႔အတြက္ ေန႔တြက္စရိတ္ တေန႔(၈ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သံုးရက္စာသာ ေပးလုိက္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ သီခ်င္းတေၾကာ္ေၾကာ္ျဖင့္ မိုးထဲေလထဲေလွ်ာက္ထြက္သြား ၾကသည္ကို ယေန႔တိုင္ ျမင္ေယာင္ေနဆဲပါ။ ယခုဆိုလွ်င္ တႏွစ္တိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စဥ္က သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အျပိဳင္အဆိုင္ေျပာဆုိခဲ့၊ ခုခံခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိန္က က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ ေျပာဆိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ သူသည္ ယေန႔မွာေတာ့ မိတ္ေဆြေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ အလြန္ရိုးသားစြာျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာလူငယ္မ်ားကို က်ေနာ္ျပန္ေတြ႔ရ ေသာအခါ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ေနၾကပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စဥ္က ျပည္သူလူထုႀကီးကို ဒါေတြလုပ္ေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဘာလုပ္ေပးရမွာလဲဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ လူထုဆႏၵထဲက လုပ္ေပး ႏုိင္ေလာက္မည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ဘာလုပ္ ေပးပါမည့္အေၾကာင္း ကတိေတြေပးခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ယေန႔အထိ္ ထုိကတိကဝတ္အရ က်ေနာ္တို႔လုပ္ေပးခြင့္ တခုမွ် မရေသးေခ်။

စိုင္းၫြန္႕လြင္ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

No comments:

Post a Comment