ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Tuesday, March 3, 2009

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ
(၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ စာအုပ္

အတြဲ (က) ႏွင့္ အတြဲ (ခ)
မာတိကာ
အတြဲ (က)
၁) အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ၏ ဥေယ်ာဇဥ္
၂) အမိ်ဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အမွာစာ
၃) (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
က။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား
ခ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား
ဂ။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္
ဃ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ေရႊမွ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံသုိ႔ ေပးစာမ်ား
င။ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား
စ။ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ ျပည္သူအားေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားႏွင့္ ေပးခဲ့ေသာကတိကဝတ္မ်ား
ဆ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆႏၵသေဘာထားေပးအပ္လႊာ
ဇ။ ျပည္သူ႔ဆႏၵအားမ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း
စ်။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၉ဝ

အတြဲ (ခ)
၁) စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲအဆင့္ဆင့္ရလဒ္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦး
၂) ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တေစ့တေစာင္း၊ စိုင္းၫြန္႔လြင္
၃) က်ေနာ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳ၊ ပူလွ်န္
၄) ဇြဲနဘဲ၊ မင္းသုဝဏ္
၅) ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္လူငယ္တဦး၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္လူငယ္တဦး
၆) ေႏြဦးအေတြ႔အၾကံဳတို႔၏ အမွတ္တရမ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္တဦး
၇) ၁ဝ ႏွစ္ေျမာက္ ေရြးေကာက္ပြဲညီလာခံႀကီးႏွင့္အတူေပၚထြန္းလာမည့္ အလင္းေရာင္၊ ဝါစိမ္းနီ
၈) လြတ္လပ္ေရး၊ နန္းၫြန္႕ေဆြ
၉) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု၊ ခ်ိဳးျဖဴခင္
၁ဝ) ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ (၁၉၉ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေနာ္အုန္းလွ
၁၁) အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ၊ ဒီမိုကေရစီျမတ္ႏိုးသူတဦး
၁၂) သမိုင္းမွာ မင္းတရားခံျဖစ္မယ္၊ တင္မိုး
၁၃) ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ(၁ဝ)ႏွစ္ခရီးအားမာန္၊ ေဒဝတာၿငိမ္းခ်မ္း
၁၄) လူထုဆႏၵကို ရိုေသၾကပါစို႔၊ တိုက္ပြဲဝင္ရဲေဘာ္တဦး
၁၅) အာခီးမီးဒီးနိယာမႏွင့္ က်ေနာ္၏ႏိုင္ငံေရးအျမင္ အညတရ
၁၆) ႏိုင္ငံကိုေခ်ာက္ထဲတြန္းခ်ၾကသူမ်ား၊ ေသြးႏွင္းဆီ
၁၇) ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါဝင္အေရြးခံခဲ့ျခင္းမရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္တဦးျဖစ္သည့္ ရွမ္းအမ်ိဳဳးသားတဦး၏ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚအထင္အျမင္
၁၈) ျမန္မာျပည္အတြက္ ၁ဝ ႏွစ္ခရီးေလွ်ာက္လွမ္းေနသူ ေစာႏိုင္ႏုိင္(ခ) ဦးႏုိင္းႏိုင္း
၁၉) ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္အထိ ဆယ္မိုးဆယ္ေႏြျမန္မာျပည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတဦး

No comments:

Post a Comment