ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ - ဒီမိုကေရစီျမတ္ႏိုးသူတဦး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ (သို႕မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကာလသည္ ယခုအခါ ဆယ္စုႏွစ္တခုကိုပင္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေပၿပီ။ အခ်ိန္ကာလမည္မွ်ပင္ၾကာရွည္ေစသည့္တိုင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးတပ္ဦးအသြင္သ႑ာန္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအလံေတာ္ကို ျမင့္ျမင့္မားမားလႊင့္ထူရင္း အခက္ခဲမ်ားစြာ အႏၲရာယ္မ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ီတက္ေနျမဲျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႕ ဇြဲ၊ သတၱိျပည့္ဝစြာျဖင့္ ေတြ႕ၾကံဳလာသမွ် အခက္ခဲေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရင္း ယေန႕အခ်ိန္ထိ တပ္ဦးတြင္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ႏိုင္သည္မွာ မွန္ကန္သည့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ ေရးဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုလွ်င္ မမွားႏိုင္ေခ်။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အာဏာကိုမက္ေမာသည့္ အာဏာရရွိေရးတခုတည္းကိုသာ ၾကိဳးစားေနသည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမဟုတ္ေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္သူတရပ္လံုး စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ျဖစ္တည္ေပၚထြန္းေရး၊ လြတ္လပ္ျငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ လူေနမႈဘဝသစ္ကို ေဖၚေဆာင္ေရး-စသည္ စသည္တို႕ကိုရည္ရြယ္ရင္း ေစတနာအမွန္၊ လုပ္ရပ္မွန္ကန္စြာျဖင့္ ရပ္တည္တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ ျပည္သူ႕တပ္ဦးတခုသာျဖစ္သည္။ တိက်စြာဆိုရလွ်င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာသည္ “အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး”ပင္ ျဖစ္သည္ကို ခန္႕မွန္းသံုးသပ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

“အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး”တည္းဟူေသာမဟာဗ်ဴဟာ(ဝါ) အဆံုးသတ္ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မလြဲမေသြျဖတ္သန္းရမည့္ အဆင့္(၃) ဆင့္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕မွာ-
၁) အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး၊
၂) အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရး၊
၃) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေရးတို႕ပင္ျဖစ္သည္။

(၁) အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး
မဟာဗ်ဴဟာေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပထမဆင့္ တည္ေဆာက္ရမည့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးသည္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလတို႕တြင္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးမွာ ျပိဳကြဲခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးျပိဳကြဲရသည့္အေၾကာင္း အေျခအေနမ်ားမွာ အဓိကျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ထားသည္ကိုေတြ႕ရွိရေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရးသာမက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ညီညြတ္ ေရးသည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးသည္။ စစ္မွန္သည့္ညီညြတ္ေရး (အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး)ကို အေပး အယူသေဘာျဖင့္ ယာယီညီညြတ္မႈရရွိေအာင္ျပဳလုပ္ရံုမွ်ျဖင့္ မရရွိႏိုင္ေခ်။ စစ္မွန္သည့္အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္လိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရးမ်ားရွိေသာ စစ္မွန္သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံေခၚယူရေပလိမ့္မည္။ (အႏွစ္သာရမဲ့၍ ပံုသ႑ာန္အတုျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံမ်ိဳးသည္ စစ္မွန္သည့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။)

ထိုသို႕ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ကို မူတခုအေနျဖင့္ ခိုင္မာစြာစြဲကိုင္ရေပလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအလံကို စြဲကိုင္ လွ်က္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ စားပြဲဝိုင္းတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရိုးသားလြတ္လပ္စြာ တန္းတူေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကမွသာလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

(၂) အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရး
မဟာဗ်ဴဟာေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မလြဲမေသြျဖတ္သန္းရမည့္ ဒုတိယအဆင့္သည္ အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပသည္။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး မရွိလွ်င္ အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးမတည္ရွိႏိုင္ေပ၊ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးျပိဳကြဲသျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ေပ်ာက္ဆံုးရသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ရေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုဆင္ႏႊဲဲေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ ႏိုင္ရံုမွ်ျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လက္ရွိပဋိပကၡ(၃)ရပ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရေပလိမ့္မည္။ ထိုပဋိပကၡ(၃)ရပ္မွာ-
၁) စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားၾကားရွိ ပဋိပကၡမ်ား၊
၂) အုပ္ခ်ဳပ္သူ(စစ္အာဏာရွင္)အစိုးရႏွင့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ(ျပည္သူလူထု)ၾကားရွိ ပဋိပကၡ၊
၃) လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္ႏွင့္လက္နက္ကိုင္လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကားရွိ ပဋိပကၡတို႕ျဖစ္သည္။
ဤပဋိပကၡ(၃)ရပ္စလံုးကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာလွ်င္အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ရရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

(၃) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီရရွိေရး
မဟာဗ်ဴဟာေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မလြဲမေသြတည္ေဆာက္ရမည့္ တတိယအဆင့္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေရး ပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕ကို တည္ ေဆာက္ၿပီးမွသာလွ်င္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အေရးသည္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပမည္။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိပါက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေရး သည္လည္း မရွိႏိုင္၊ စစ္မွန္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီေရးသည္ ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝေသာ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အာဏာ(၃)ရပ္ပိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာပါဝင္ရေပမည္။ ဤအဆင့္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ တရပ္ မလြဲမေသြ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရေပလိမ့္မည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏(သို႕မဟုတ္) စစ္အာဏာရွင္တို႕၏ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈ (ဝါ) ၾကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္မႈရွိေနပါက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအေရးသည္ ျပည့္ဝ စစ္မွန္မႈ မရွိႏိုင္ေပ။ စစ္တပ္(တပ္မေတာ္) သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ သစၥာခံသာျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။ စစ္တပ္၏ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယူမႈသည္ ပါလီမန္ေဘာင္ကို က်ဥ္းေျမာင္းေစလိမ့္မည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေရး စစ္မွန္စြာေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အဆံုးသတ္ရေပလိမ့္မည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မလြဲမေသြဖယ္ရွားရေပလိမ့္မည္။ ဤသို႕ဖယ္ရွားရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ဖယ္ရွားျခင္းသည္သာ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသံုးရပ္ကို လက္နက္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္းသည္ ခိုင္မာသည့္တည္ ေဆာက္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ(၃)ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းအရ တည္ေဆာက္ျခင္းသာလွ်င္ စစ္မွန္၍ ခိုင္မာေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေပသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေရးျပည့္ဝရွင္သန္မႈသည္ တိုင္းျပည္တျပည္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီး ေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရွိမွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္တြင္ လည္း ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရွိႏိုင္ေပသည္။ ထိုသို႕ဒီမိုကေရစီျပည့္ဝစစ္မွန္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မွသာလွ်င္ “အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္သစ္”တည္ေဆာက္ေရး အေျခအေနေကာင္း မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေပလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္“အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ ေရး”မဟာဗ်ဴဟာေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီေရးသည္ အလြန္အေရးပါေသာအဆင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤအမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးဟူသည္ အဆင့္ဆင့္ေအာင္ျမင္ေရးမွာလည္း ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ထားေသာျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမိ်ဳးစုကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ သည့္“အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္”ကို ခိုင္မာစြာဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးသည္ အဓိကက်ေသာအခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီေရး စသည့္အဆင့္ မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ျဖတ္သန္းၿပီးမွသာလွ်င္ “အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္” တည္ေဆာက္ေရးဟူေသာ အဆံုးသတ္ မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ေပမည္ျဖစ္သည္။
ယေန႕ မဟာဗ်ဴဟာေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ တပ္ဦးမွခ်ီတက္ေနေပသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ တပ္ဦး ဦးေဆာင္မႈအခန္း က႑ကိုရယူထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အယူဝါဒစြဲ၊ ဂိုဏ္း ဂဏစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲမ်ား အာဃာတတရားမ်ားကို ေဘးဖယ္လ်က္ မဟာဗ်ဴဟာေအာင္ျမင္ေရးအတြက္သာ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူ”ကို ကိုင္စြဲထားသည္ကို ေတြ႕ရွိသံုးသပ္မိေပသည္။ မွန္ကန္၍ ခိုင္မာေသာ“မဟာဗ်ဴဟာ”ကို ခ်မွတ္ႏိုင္သကဲ့သို႕ ထိုမဟာဗ်ဴဟာ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ က်င့္သံုးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာတရပ္ျဖစ္ေသာ“ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းေရး” ဆိုသည္မွာလည္း နည္းဗ်ဴဟာတရပ္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာမဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ထိုမဟာဗ်ဴဟာေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စြဲ ကိုင္ထားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား မွန္ကန္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေအာင္လံ ကို အျမင့္မားဆံုးလႊင့္ထူႏိုင္မည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ။

ဒီမိုကေရစီျမတ္ႏိုးသူတဦး

No comments:

Post a Comment