ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ပုလဲသြယ္ ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာ။ တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ယမုန္နာ ေဆးခန္း။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။

Monday, March 2, 2009

လြတ္လပ္ေရး - နန္းၫြန္႕ေဆြ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္စာ။

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္လည္း
မလြတ္ျပည္သူ၊ သည္တမူတည့္
ျပည္သူလြတ္လည္း၊ မလြတ္တိုင္းျပည္
သည္တမည္တည့္-။

တိုင္းျပည္လည္းလြတ္၊ ျပည္သူလြတ္သည္
အထြဋ္တိုင္တည္၊ ထက္နတ္ျပည္တည့္
တိုင္းျပည္မလြတ္၊ ျပည္သူမလြတ္သည္
ေရွးဝဋ္ၾကမၼာ၊ ငရဲရြာတည့္-။

အို --ရဲေဘာ္
သင္ဘယ္ျပည္မွာ၊ ေနေနပါသလဲ
သင္ဟာလူသား၊ လူ႕ဝတၱရားျဖင့္
တရားဥပေဒ၊ လြတ္လပ္ေစမွ
လူ႕အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္ေပးမွ
အသက္ေမြးမႈ၊ လြတ္လပ္ျပဳမွ
သင့္အသိပညာ၊ လြတ္လပ္ပါမွ
သင့္အေတြးအေခၚ၊ လြတ္လပ္ေသာ္မွ
ျပည္ေတာ္သာယာ၊ ခ်မ္းေျမ့ပါလိမ့္-။

အာဏာႀကီးမား၊ လူတန္းစားက
သင့္အားက်ိတ္မိွတ္၊ သင့္ငယ္ထိပ္ကို
ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံ၊ နည္းမမွန္ေသာ္
သည္းမခံေလႏွင့္- အို ရဲေဘာ္-။ ။

နန္းၫြန္႕ေဆြ

No comments:

Post a Comment